SREDNJEŠOLCE NAZAJ V ŠOLO

Predlogi modelov za pouk v srednjih šolah v  prihodnjem šolskem letu, za katere smo iz medijev izvedeli 3. 7. 2020, napovedujejo za srednješolce delno ali v celoti pouk na daljavo.

V za vse nepričakovani situaciji epidemije in zaprtja javnega življenja je bila ta oblika pouka ustrezna rešitev za tedanje stanje. Pouk na daljavo pa ne sme postati dolgoročna rešitev. V epidemiološki situaciji, ki bi v naslednjem šolskem letu omogočila odprtost javnega življenja in pouk v osnovnih šolah, je nujno potrebno poiskati rešitve za izvedbo celotnega pouka v šolah tudi za vse srednješolce.

V primeru, da se s tem strinjate, vas prosimo, da podprete spodnjo peticijo, ki jo je v ta namen pripravilo in podpisalo 51 učiteljev Prve gimnazije Maribor. Prosimo, da jo posredujete tudi ostalim učiteljem, strokovnim delavcem in staršem.  

SREDNJEŠOLCE NAZAJ V ŠOLO

Menimo, da je pouk na daljavo v novem šolskem letu za srednješolce povsem nesprejemljiva rešitev.

Navajamo nekaj razlogov:

  • Šola predstavlja za številne srednješolce varno okolje in zaščito pred neugodnimi socialnimi razmerami v družini.
  • Šola v vsakodnevnem »živem« stiku z mladimi omogoča hitrejše zaznavanje njihovih duševnih in socialnih stisk. Številni srednješolci so v času šolanja na daljavo doživljali duševno stisko.
  • Šola mladim nudi možnost socializacije, ki je v stiku z vrstniki in učitelji popolnoma drugačna kot v stiku s tehnologijo.
  • Šola omogoča enake možnosti izobraževanja tudi tistim dijakom, ki doma nimajo ustreznih socialnih pogojev.
  • Izobraževanje na daljavo ne omogoča doseganja vseh taksonomskih ravni znanja in ciljev predvidenih z učnimi načrti in z maturitetnimi katalogi znanja.  

Predlagamo:

Ker se v času ponovnega izvajanja pouka v šolah ne pri nas in ne v drugih državah ni poslabšala epidemiološka slika, pričakujemo, da pristojni najdejo rešitve za izvajanje pouka v šolah za vse dijake (npr. v primeru  nujnosti zagotavljanja socialne distance naj se organizira dodatni prevoz za dijake vozače, zapolnijo naj se prazni dijaški domovi, naj se zagotovi dodaten kader in dodatni prostori za izvedbo pouka v šolah).  

Šola omogoča doživljanje človeka v vsej njegovi celovitosti; z osebo, s katero smo v neposrednem stiku, je potrebno iskati kompromise, reševati konflikte, ob ljudeh spoznavamo etična načela, kaj je prav in kaj ni, in tudi na ta način presegamo svoje meje in omejitve. Zato pričakujemo, da pristojni tudi v primeru nujnosti zagotavljanja socialne distance najdejo rešitve, kako izpeljati pouk za srednješolce v šoli.  

Maribor, 3. 7. 2020                                                  


dr. Eva Škobalj in 50 učiteljev Prve gimnazije Maribor    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize dr. Eva Škobalj in 50 učiteljev Prve gimnazije Maribor to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...