Poziv za ohranitev izrednih izpitnih rokov na UP FVZ

Izredni izpitni roki so za študente izjemnega pomena, saj si lahko študijske obveznosti bolje razporedimo preko študijskega leta in omogočajo boljšo pripravo na izpit. S tem si zmanjšamo obremenitve med izpitnimi obdobji in se lahko tudi na redne izpitne roke boljše pripravimo.

Podpisani želimo, da se izredni izpitni roki ohranijo za vse študente, ker nam omogočajo več svobode pri študiju in boljšo pripravo na izpit.