POZIV MO MARIBOR ZA ZMANJŠANJE OBREMENITVE Z NUSZ

Zaradi prepovedi poslovanja nekaterih segmentov gospodarstva, ki v tej COVID  krizi trpijo najbolj je mogoče šteti celoten gostinski in turistični sektor, ki smo bili prisiljeni zapreti svoja vrata tako v dobršnem delu leta 2020 kot tudi večino leta 2021. Čeprav smo deležni različnih oblik pomoči s strani Republike Slovenije pa ob popolni prepovedi poslovanja takšna pomoč še zdaleč ni zadostna, saj so naši prihodki padli za vsaj 70 % nekaterim tudi za 100 %. To črpanje pomoči, ki je na voljo v PKP paketih dodatno otežujejo tudi različni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se takšne oblike pomoči lahko koristijo. Pri tem so nesorazmerno prikrajšani predvsem samozaposleni nosilci gostinske ali hotelirske dejavnosti, ki smo utrpeli največ gospodarske škode.

Pri tem podpisniki tega poziva MO Maribor prosimo, da pregleda naše predloge rešitev in se za eno od obeh odloči.

Prvi predlog: (re)interpretacija 15. člena NUSZ:
Pri obstoječem odloku za NUSZ predlagamo, da se 15. člen Odloka o NUSZ lahko (re)interpretira tako, da ta oprostitev ne velja samo za naravne nesreče, ampak tudi za izbruh SARS-COV-2 (COVID 19). To sicer ni naravna nesreča (potresi, plazovi, neurja, poplave, ipd.) vseeno pa je izbruh virusa mogoče interpretirati kot nekaj podobnega naravni nesreči, saj je posledica za poslovanje gospodarskih subjektov popolnoma enaka kot v primeru naravne nesreče, to pa je, v primeru gostincev in hotelirjev, onemogočeno poslovanje gospodarskih subjektov.

Ker izbruh virusa in s tem epidemije ni obravnavan tudi ne v Obligacijskem zakoniku, ne preseneča, da tega nimamo definiranega tudi kot možnost oprostitve zaradi izbruha epidemije in podobnih dogodkov vendar to ne pomeni, da ga v korist zavezanca ne bi bilo mogoče tako interpretirati.

 

Drugi predlog: 50 % oprostitev
Dopolniti je potrebno odlok o NUSZ z 50% oprostitvijo na plačilo NUSZ za nosilce gostinske in turistični dejavnosti. Dopolnitev odloka bi lahko sprejeli v naslednjih tednih, ter jo uveljavili »za nazaj«. Ker to razbremenjuje gospodarske subjekte bi to ne bi bilo sporno. 50 % je primerna višina saj približno označuje čas v obdobju marec 2020 do marec 2021, ko je bila večina subjektov zaprta približno 60 -70 % tega obdobja, kar ustreza definiciji sorazmernosti.

Opomba:
Za oba predloga naj velja, da je potrebno omogočiti to zmanjšanje obremenitve z NUSZ še v odločbi za leto 2021, saj so sedaj ti subjekti potrebni pomoči, v naslednjem letu bodo zaradi fiksnih stroškov v letih 2020 in 2021 mnogi zaradi prepovedi poslovanja že končali v stečaju.

Kooperativa hotelirjev z.o.o.    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Kooperativa hotelirjev z.o.o. to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...