Poziv dramatikov

POZIV MINISTRSTVU RS ZA KULTURO

in drugim pristojnim organom na državni in občinski ravni (ODDELEK ZA KULTURO MOL, JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO RS ipd.)

Spoštovani!

Moje ime je Kim Komljanec, po poklicu sem dramatičarka (to je: pišem dramska besedila). V tem pozivu se mi pridružujejo še drugi dramatiki in dramatičarke, a za ponazoritev bom na kratko opisala samo svoj primer.

Sem samozaposlena v kulturi in se pogosto prijavljam na javne razpise za sofinanciranje Ministrstva za kulturo, Mestne občine Ljubljana in/ali Javne agencije za knjigo. Pri prijavah pa imam vedno znova isti problem: pisanje dramatike ne spada niti pod uprizoritveno umetnost niti pod knjigo oziroma literaturo. Tako so moje prijave, ne glede na kvaliteto predlaganih projektov, sistematično izločane, še preden jih komisija začne vsebinsko presojati. Tako sem prisiljena prijavljene projekte nerazumno razširjati in svoje delo »skriti« v projektih uprizoritev, čeprav gre pogosto za ločen in povsem drugačen ustvarjalni proces.

S tem pozivom vas jaz in sopodpisani prosimo za pojasnilo, kam po vaših kriterijih področje ustvarjanja dramatike spada. Oziroma, če nam tega pojasnila v trenutni ureditvi ne morete dati, da, ob ponovni vzpostavitvi Ministrstva za kulturo tudi za pisanje dramatike poiščete birokratski »predalček« in nam, dramatikom, vsaj formalno omogočite udejstvovanje na javnih razpisih za sofinanciranje. Morda mi tako v prihodnje ne bo več treba v oklepaju navajati pomenske obrazložitve svojega poklica. Hvala.

V pričakovanju vašega odgovora oziroma aktivnega odziva na ta dopis vas lepo pozdravljam.

V Ljubljani, 08. 04. 2013.

mag. Kim Komljanec

in sopodpisani: