Podpora prof.dr. Marku Novaku

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane študentke in študenti Evro-PF!


http://www.evro-pf.si/media/website/2012/10/marko-novak.jpgProsimo, da si vzamete nekaj minut in s podpisom te peticije podprete prizadevanja študentov za obnovitev sodelovanja med Evropsko pravno fakulteto in našim profesorjem dr. Markom Novakom.

Kot nekateri že veste prof. dr. Novak od letošnjega leta, zaradi prekinitve pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, z Evropsko pravno fakulteto žal ne sodeluje več.

Prof. dr. Novak je eden izmed najuglednješih slovenskih znanstvenikov s področja filozofije in teorije prava, avtor številnih strokovnih člankov (domačih in tujih), avtor številnih monografij in učbenikov, ki se kot temeljno študijsko gradivo uporabljajo tudi na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, član Sodnega sveta RS, predvsem pa je odličen profesor, ki je študentom vedno na voljo za pomoč pri vprašanjih in težavah s katerimi se srečujejo pri študiju.

Z Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici je kot profesor sodeloval pri predmetih Pravoznanstvo, Pravna zgodovina, Filozofija in teorija preva ter Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi.

Tisti, ki ste obiskovali njegova predavanja veste, da je dr. Novak na predavanjih vedno spodbujal razpravo in kritično mišljenje, poskušal na študente prenesti dragocene praktične izkušnje ter z (sicer ne najlažjimi) izpiti tudi zagotovil, da je vsakdo, ki je bil pri tem uspešen, pridobil veliko novega znanja. In ravno slednje, torej učinkovito pridobivanje uporabnega znanja, mora biti cilj slehernega študenta, ki se odloči za študij prava.

Prof. dr. Novak si je vseskozi prizadeval tudi za aktivno udeležbo študentov pri akademskih projektih in v sklopu svojega dela na fakulteti med drugim načrtoval pisanje novega učbenika za Pravno zgodovino in praktikuma za Pravoznanstvo, kar bi bil velik doprinos predvsem za študente prvih letnikov, ki se s pravom šele srečujejo. Oba projekta zaradi nastalih okoliščin žal nista bila dokončana.

Zaradi vsega navedenega si študenti, ki smo imeli privilegij dr. Novaka osebno spoznati in obiskovati njegove predmete, prizadevamo, da bi fakulteta poskusila poiskati pot, ki bi tudi v prihodnje omogočila sodelovanje s prof. dr. Novakom. Menimo, da bi to doprineslo k ugledu fakultete kot izobraževalne institucije, predvsem pa bi bilo to dobro za študente, katerim bi ponovno bilo omogočeno sodelovanje z izvrstnim profesorjem.

Ta peticija je namenjena izključno kot izkaz podpore študentov odličnemu profesorju in prošnja pristojnim osebam na fakulteti, da poskusijo poiskati pot, ki bi pripeljala do obnovitve sodelovanja med prof. dr. Markom Novakom in Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici.

V nobenem delu predmetna peticija ni mišljena kot kritika dela predavateljev in asistentov, ki so z letošnjim študijskim letom prevzeli predmete, ki so bili prej v domeni prof. dr. Novaka!

 

Študenti Evro-PF