Podpora Kataloniji

KATALONSKA/CATALAN, ANGLEŠKA/ENGLISH VERSION BELOW

 

PETICIJA V PODPORO KATALONSKEMU NARODU

 

Podpisnice in podpisniki smo pretreseni nad nasiljem, ki so ga španske oblasti izvajale nad Katalonkami in Katalonci na dan referenduma, ki ga je izglasoval demokratično izvoljeni katalonski (regionalni) parlament.

 

Nasilje španske policije je zahtevalo več kot 1000 (!) ranjenih in edini »zločin«, ki so ga ti ljudje storili, je bil, da so želeli svobodno izraziti svojo voljo in neposredno odločati na referendumu, ki je najvišja oblika neposredne demokracije. Vsakršno nasilje oblasti nad državljankami in državljani je zavržno in strahopetno.

 

Državljanke in državljani Republike Slovenije z ogorčenjem opazujemo lahkotnost, s katero španske oblasti zanikajo katalonskemu narodu pravico do samoodločbe kot jo opredeljuje Ustanovna listina Združenih narodov. Nobena ustava, ki jo sprejme politična večina v določenem družbeno-političnem trenutku in kontekstu, ne more poteptati te pravice narodov, da sami odločajo o svojem političnem položaju in oblikah socialnega, ekonomskega in kulturnega razvoja.

 

Občudujemo in podpiramo nenasilen odpor Katalonk in Kataloncev. S svojim izjemnim pogumom so pokazali, kako se je mogoče dostojanstveno postaviti po robu ustrahovanju državnega represivnega aparata. V tem boju niso sami! Slovenske državljanke in državljani nismo pozabili podpore katalonskega naroda, ko smo leta 1991 pričakovali mednarodno podporo ob osamosvajanju in vzpostavljanju naše lastne državnosti.

 

Kot evropske državljanke in državljani pozivamo predsednike Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske komisije, da nedvoumno obsodijo nasilje španskih oblasti nad Katalonkami in Katalonci ter ustrezno ukrepajo zoper špansko vlado, kot izhaja iz temeljnih pravnih aktov Evropske unije.

 

Evropske unije, ki gleda stran, ko določena politična elita tepta in zanika temeljne človekove pravice in državljanske pravice ter načela mednarodnega prava, ne podpiramo!

 

Institucije EU pozivamo, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da pride do dialoga med španskimi in katalonskimi oblastmi glede prihodnje politične ureditve Španije in Katalonije ter priznajo izid referenduma, na katerem se je 90% volivk in volivcev, ki so glasovali, odločilo za samostojnost.

 

Od predsednika Republike Slovenije, parlamenta in vlade zahtevamo obsodbo nasilja španskih oblasti in jasno podporo pravici do odločanja o samostojnosti Katalonk in Kataloncev.

 

Usoda Katalonk in Kataloncev je tudi naša usoda. Izražamo jim vso solidarnost in podporo.

 

Skupina podpisnic in podpisnikov:

Milan Kučan

dr. Dimitrij Rupel

dr. Spomenka Hribar

dr. Tine Hribar

dr. Peter Jambrek

akad. dr. Alenka Šelih

dr. Ivan Kristan

Bojan Brezigar

dr. Niko Toš

dr. Anton Bebler

Uroš Lajovic

dr. Ciril Ribičič

Ivo Vajgl

akad. dr. Jože Pirjevec

dr. Edvard Kovač

ddr. Rudi Rizman

akad. dr. Boštjan Žekš

dr. Pavel Gantar

Dušan Jovanović

dr. Maca Jogan

dr. Jože Vogrinc

Ana Stanič

akad. dr. Zdravko Mlinar

Vlado Kreslin

Franco Juri

Peter Toš

dr. Slavko Gaber

Grega Repovž

dr. Damjan Mandelc

Boštjan Gorenc Pižama

dr. Lucija Čok

Jožef Školč

Darja Lavtižar Bebler

Boris Cavazza

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Viktorija Potočnik

Mag. Bojan Grobovšek

dr. Milica Antić Gaber

dr. Božidar Flajšman

Miha Lobnik

Danijela Voljč

Drago Mislej Mef

Klara Stanič

Aleš Gulič

Mile Šetinc

dr. Darko Štrajn

dr. Tomaž Wraber

dr. Drago Zajc

Aurelio Juri

Silvester Gaberšček

dr. Neda Pagon

dr. Anton Grizold

Peter Tomšič

Mag. Jelena Aleksić

Simon Dreven

 

---

 

PREVOD V KATALONŠČINO / TRANSLATION INTO CATALAN

 

PETICIÓ DE SUPORT A LA NACIÓ CATALANA

 

Els signants d'aquesta petició estem commocionats per l’agressió exercida per les autoritats espanyoles contra les catalanes i catalans el dia del referèndum aprovat pel parlament (regional) català que va ser elegit democràticament.

 

L’agressió de la policia espanyola ha provocat més de 1000 (!) ferits i l'únic “crim” comès per la ciutadania catalana va ser voler expressar lliurement la seva voluntat i decidir directament en un referèndum, que és la forma més alta de la democràcia directa. Qualsevol agressió de les autoritats contra els ciutadans és depravada i covarda.   

 

Les ciutadanes i ciutadans de la República d’Eslovènia observem amb indignació la facilitat amb què les autoritats espanyoles neguen a la nació catalana el dret a l’autodeterminació tal com es defineix a la Carta de les Nacions Unides. Cap constitució aprovada per la majoria política en un determinat moment i un context sociopolític no pot trepitjar aquest dret de les nacions a decidir sobre la seva pròpia situació política i les formes del desenvolupament social, econòmic i cultural.   

 

Admirem la resistència pacífica de les catalanes i catalans i hi donem suport. Han demostrat amb el seu coratge excepcional com oposar-se amb dignitat a la intimidació de l’aparell repressiu estatal. No estan sols en aquesta lluita! Les ciutadanes i ciutadans eslovens no hem oblidat el suport de la nació catalana l’any 1991 quan esperàvem el suport internacional a la nostra independència i l’establiment del nostre estat propi.   

 

Com a ciutadanes i ciutadans europeus fem una crida als presidents del Consell Europeu, del Parlament Europeu i de la Comissió Europea a condemnar inequívocament l’agressió de les autoritats espanyoles contra les catalanes i catalans i a prendre les mesures adequades contra el govern espanyol tal com està previst en els actes jurídics fonamentals de la Unió Europea.

 

Desaprovem la Unió Europea que mira cap a l’altre costat quan certa elit política trepitja i nega els drets humans bàsics, els drets civils i els principis del dret internacional!

 

Demanem a les institucions de la Unió Europea que facin tot el que estigui al seu abast perquè s’arribi a un diàleg entre les autoritats espanyoles i catalanes sobre la futura estructura política d’Espanya i Catalunya, i que reconeguin els resultats del referèndum en el qual el 90% dels votants que van poder exercir el seu dret a vot van fer-ho a favor de la independència.      

 

Demanem al president de la República d’Eslovènia, al parlament i al govern que condemnin l’agressió de les autoritats espanyoles i que expressin clarament el seu suport al dret de decidir sobre la independència de les catalanes i catalans.

 

El destí de les catalanes i catalans és també el nostre destí. Els expressem tota la nostra solidaritat i el nostre suport.

 

---

 

PREVOD V ANGLEŠČINO / TRANSLATION INTO ENGLISH

 

PETITION IN SUPPORT OF THE CATALAN NATION

 

We, the signatories of this petition, are appalled by the unwarranted violence perpetrated by the Spanish authorities upon the Catalan people on the day of their referendum, which was approved by the democratically elected Catalan (regional) parliament.

 

The violence of the Spanish police injured over 1000 (!) peaceful citizens whose only "crime" was the desire to express their will in a national referendum, the highest form of direct democracy. Any and all oppression of a  government of its citizens is cowardly and despicable!

 

The citizens of the Republic of Slovenia are shocked by the ease with which the Spanish authorities are denying, unjustly, the Catalan nation its right to self-determination as specified by the Charter of the United Nations. No constitution adopted by a political majority in a specific socio-political moment and context can trample the fundamental right of a nation to determine their own political status and their chosen forms of the people's social, economic and cultural development.

 

We admire and support the non-violent resistance of the Catalan people. Their extraordinary courage is an example of a dignified refusal to bow to the intimidation of a repressive state apparatus. In their struggle, they do not stand alone! The citizens of Slovenia have not forgotten the support bestowed by the Catalan nation upon our people when we, in 1991, hoped and willed to establish our own statehood and independence.

 

As citizens of the European Union, we call upon the presidents of the European Council, the European Parliament and the European Commission, to unequivocally condemn the violence of the Spanish authorities against the Catalan people and to act with due measures against the Spanish government, as mandated by the fundamental legal acts of the Union.

 

We do not support a European Union that looks the other way while a political elite within its borders is trampling and denying basic human and civil rights, and the principles of international law!

 

Therefore, we urgently call upon all institutions of the EU to openly commit towards establishing a peaceful dialogue between the Spanish and Catalan authorities with regard to the future political regime of Spain and Catalonia respectively, and to uphold the results of the referendum in which 90% of the participating voters decided in favour of independence.

 

From the president of the Republic of Slovenia, and from our state parliament and government, we likewise demand an official condemnation of the violence of the Spanish authorities, and clear support for the Catalan people's right to self-determination.

 

The fate of the Catalan people is also our own, and we hereby express our full solidarity and support to their cause.


Podpisnice in podpisniki    Stopite v stik z avtorjem peticije