Omogočimo učencem brezplačno osnovno šolanje

Peticija za uresničevanje ustavne pravice do brezplačnega osnovnega šolanja ZPM Ljubljana Moste-Polje 

 

Na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje že več kot 60 let delamo z otroki, mladostniki in družinami. Tudi s pomočjo uveljavljenih programov kot sta Botrstvo in Veriga dobrih ljudi se srečujemo  s številnimi  zgodbe prikrajšanih otrok, ki jih je "brezplačno" osnovnošolsko izobraževanje osamilo, izločilo, prizadelo in jim preprečilo zdrav in spodbuden razvoj. Namesto da bi šolsko okolje zmanjševalo neenakosti med otroki, jim omogočalo nova znanja in priložnosti za boljšo prihodnost, je to prostor, kjer se vse bolj reproducira neenakost.

To se dogaja kljub  57. členu Ustave RS, v katerem je zapisana pravica do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja, ki pa se žal ne  uresničuje v celoti. Starši šoloobveznih otrok namreč plačujejo stroške šolske prehrane, stroške delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, obveznih izbirnih vsebin kot so športni, kulturni in podobni tematski dnevi, izleti, ekskurzije, šole v naravi, predstave in podobno. Vse večji strošek postajajo tudi valete ob zaključku osnovne šole.

Vse to med otroki v šolskem okolju vse bolj poglablja neenakost. Otroci iz socialnoekonomsko šibkejših družin, ki tega stroške na zmorejo, sčasoma postajajo izločeni iz družbe sošolcev in vrstnikov, pri usvajanju učnih vsebin so v neenakovrednem položaju z učenci, ki so na omenjenih dejavnostih pridobili znanja in izkušnje, soočajo se z osamljenostjo, saj ne morejo sodelovati v pogovorih z vrstniki, ki so se dejavnosti lahko udeležili. S tem, ko je financiranje plačljivih obveznih vsebin in dejavnosti prepuščeno presoji ravnateljev in ravnateljic ali obstoju in zmožnostim  šolskega sklada (tudi teh nima vsaka šola, gre pa prav tako za sredstva staršev in drugih donatorjev), država dopušča, da otroci nimajo enakega dostopa do znanja in izkušenj.

Zato Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poslanske skupine Državnega zbora in vlado pozivamo k spremembam, ki bodo zagotovile  da bo: obvezni program OŠ  za osnovnošolce brezplačen Financiranje šolskega programa ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Zato predlagamo spremembi 2 členov in sicer:

  • 78. člena ZOFVI  pri 5. alineji, ki določa, da se vzgoja in izobraževanje financirata tudi prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih. Predlagamo, da ta alineja  ne velja za osnovne šole. S tem se bo ukinila zakonska podlaga, po kateri osnovne šole izvajajo programe, aktivnosti in določajo obveznost nakupa učnega materiala, ki se naj financirajo iz prispevkov učencev oziroma staršev. S tem se bo de facto uresničila obljuba o brezplačni osnovni šoli,
  •  2. in 3. odstavka 83. člena ZOFVI, v katerih se med navedenimi možnimi  viri prispevkov mora izbrisati beseda »učencev«, saj sicer dopušča možnost financiranja s prispevki učencev oz. njihovih staršev,
  • 83. členu ZOFVI, se doda odstavek, ki se glasi »Javna osnovna šola ali osnovna šola s koncesijo lahko določi prispevke za materialne stroške le tistih dejavnosti, ki sodijo v neobvezni izbirni del izobraževanja.« Osnovne šole bi po našem mnenju morale imeti možnost določiti prispevek za materialne stroške zgolj tistih dejavnosti, ki sodijo v neobvezni izbirni del izobraževanja.

Podpisniki peticije se s svojim podpisom  zavzemamo za čim prejšnjo spremembo zakonodaje, ki bi omogočila, da bi bilo šolanje na osnovnošolski ravni že v šolskem letu 2023/24 za vse učence in učenke zares  brezplačno, vključujoče in bi omogočilo prostor za zdrav, enakopraven in enakovreden razvoj učencev, ne glede na socialnoekonomske zmožnosti njihovih družin oz. skrbnikov.    

 

  Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje,

Nina Zidar Klemenčič, pobudnica brezplačne pravne pomoči in podpredsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

 

ZPMLjMP_znak+napis_web_jpeg1.jpg

Logo_slikica1.png

Botrstvo_10_let_logo_final-031.png


Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom sprejemam, da bo Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Dajem soglasje za obdelavo informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...