Podaljšanje starševskega dopusta zaradi izrednih okoliščin

S peticijo bi želeli opozoriti na problem otrok, rojenih v letu 2020, katerih obdobje do prvega leta starosti je prizadela situacija okrog Covid-a 19.

Matere, ki smo v letu 2020 koristile materinski oz. starševski dopust, zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov, nosimo izjemno veliko breme. Mnoge smo rojevale v izrednih razmerah, brez prisotnosti partnerja in brez potrebne pomoči v obporodnem obdobju. Realnost mnogih je, da smo v času, ki naj bi ga v prvi vrsti namenile simbiozi z dojenčkom, prisiljene prevzemati vlogo vzgojiteljic in učiteljic ter manevrirati med številnimi dodatnimi stresnimi zadolžitvami.

Če se navežemo na Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, naj bi bil materinski dopust pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka, v našem primeru pa smo (bile) primorane to obdobje v veliki meri nameniti varstvu in šolanju starejših otrok. Menimo, da nam je bila kršena pravica do izrabe starševskega dopusta na način, kot bi nam pripadal. Namen materinskega dopusta je namreč telesno in psihično okrevanje po porodu, počitek in navezovanja stika z novorojenčkom, kar pa je bilo v teh razmerah zelo oteženo. Poporodno obdobje je že samo po sebi izredno naporno in čustveno zahtevno; rizično za razvoj poporodne depresije; ob dodatnih oteževalnih okoliščinah, kot je šolanje sorojencev doma, pa je to obdobje postalo neopisljivo težko.

Dojenčki so v takih razmerah vsak dan izpostavljeni stresu in hitenju, ko njihove potrebe niso na prvem mestu. Tako so prikrajšani za umirjen čustven stik z nami, saj smo mame večinoma na robu izgorelosti. Povrh vsega pa ravno v obdobju, ko bi mame najbolj potrebovale zunanjo pomoč, je zaradi vseh prepovedi in socialne izolacije ne moremo nikjer dobiti, še več, s svojimi stiskami ostajamo povsem same.

Stres pa vedno bolj povečujeta tudi negotovost in strah, kako bo potekalo uvajanje v vrtec. Še posebej zaskrbljujoče je, da so bili dojenčki v obdobju epidemije zaradi zunanjih dejavnikov prikrajšani za normalen socialni razvoj. Videvali so namreč samo svoje ožje družinske člane, izključno v poznanem okolju, kar rezultira v tem, da malčki niso niti približno pripravljeni na stik z zunanjim svetom. Zaradi omenjenega bi potrebovali prilagojeno in bolj postopno uvajanje, ravno nasprotno pa bo zanje zaradi vseh ukrepov to oteženo in skrajšano na minimum. Situacijo bo dodatno otežilo tudi dejstvo, da bodo vzgojiteljice primorane nositi masko in vzdrževati distanco, kar je pri tako majhnih otrocih absolutno nesprejemljivo in škodljivo. Obstajajo raziskave o tem, kako pomembno je postopno uvajanje ob varni, stabilni osebi in varnem ozračju. Vsega tega pa malčkom v tej izredni situaciji ne bomo mogli zagotoviti, še več, s takim načinom jim bomo povzročili trajno škodo. Na ta problem je opozorila tudi klinična psihologinja, Bojana Moškrič: ''Če je medicinska stroka presodila, da je nevarnost okužbe tako velika, da nikakor ni mogoče dovoliti niti uvajanja, niti vseh razvojno nujnih in normalnih oblik bližine, bi morali zato, da se prepreči čustvene poškodbe in kvarne vplive na razvoj otroških možganov, nemudoma podaljšati starševski dopust do tretjega leta starosti.''

Menimo, da si vsak otrok, ki je bil zaradi covid-19 v svojem prvem letu življenja prikrajšan za polno pozornost svoje matere in normalno socialno udejstvovanje, ki bi ga pripravilo za vstop v zunanji svet, zasluži, da se materinski oziroma starševski dopust na predlog staršev podaljša. Podaljšanje starševskega dopusta pa bi moralo trajati vsaj tri mesece oz. toliko, kot je trajalo obdobje, ko starejši sorojenci zaradi nastale situacije, niso obiskovali vrtca ali šole.

Materinski in starševski dopust imata namreč svoj namen. Gre za dopust, ki je pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka. Namenjena sta otroku, da bi karseda kakovostno pričel svoje življenje. Vsem dojenčkom, rojenim v tem obdobju, pa je bila ta pravica kršena, še najbolj pa tistim, ki imajo starejše sorojence.

Pri dojenčkih ne bomo uspeli popraviti že narejene škode, bi jo pa lahko vsaj omilili, v kolikor bo materam, ki bi podale vlogo, omogočen podaljšan starševski dopust. Dopust, ki bo resnično namenjen temu otroku. Dopust, ko bodo ostali otroci v vrtcu in šoli in se bo lahko mama popolnoma posvetila svojemu malčku.

Glede na izredno situacijo bi se nam zdelo na mestu, da se pri odločanju za podaljšanje starševskega dopusta, poleg zdravstvenih razlogov v enaki meri upoštevajo tudi oteževalni dejavnik socialne izolacije in čustvene prikrajšanosti zaradi epidemije in dodatnih bremen, ki so bila naložena njihovim materam ravno v najbolj občutljivem obdobju, ko bi te potrebovale dodatno družbeno podporo in pomoč.

K temu oblast in druge organizacije nenazadnje obvezuje tudi Deklaracija o otrokovih pravicah, ki s 4. načelom poziva naj namenijo posebno skrb otroku in materi: “Otrok mora uživati vse ugodnosti socialnega varstva. Imeti mora pravico do življenja in razvoja v zdravih okoliščinah. Zato je treba njemu in njegovi materi dajati posebno nego in varstvo. Skrbeti je treba zanj in za njegovo mater že pred porodom,” kar pomeni tudi v poporodnem obdobju in v času uvajanja v vrtec.  

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Ina Pavlenč lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...