Pobuda za razpis prvega občinskega referenduma - Akvarij je naš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penzion Rožica***, Rožica Ferjan s.p., Otona Župančiča 15, 5280 IDRIJA – INICIATIVA

 

S podpisom podpiram pobudo Penziona Rožica za začetek zbiranja podpisov za odstop od prodaje akvarija (če ta ne bi prenehal že po zakonu oz. bil spoznan za nični pravni posel) in domik oz. dodelitev upravljanja k edinemu prijavitelju s popolno in pravočasno prijavo na javni razpis za izbiro novega oskrbnika Javnega akvarij, ki je bil nezakonito razveljavljen namesto uspešen za nas in za našo skupnost. S podpisom tudi pooblaščam Penzionhttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png Rožica za zastopanje v vseh upravnih in sodnih postopkih, do katerih bi prišlo, v kolikor bi Občinski svet Občine Idrija protiustavno omejil mojo osnovno državljansko pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev pri ljudski iniciativi (3., 44. člen in 90. člen Ustave RS), ki izraža temelj demokracije. Marčevskega sklepa Občinskega sveta dvojica župan Sever in Pellisova žal nista upoštevala, saj namerno nista »našla« novega oskrbnika, hkrati pa sta predmet prodala z »zdesetkano ceno prvotnega vrednotenja« ter ob odsotnosti zagotovil kupca glede plačila za hrano, hrambo in sodne stroške namerno ali nesposobno oškodovala javna sredstva v višini 84.000 EUR in več. Ko zberemo najmanj 5% volilcev Občine Idrija, se po zakonu Občinski svet morahttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png nekaj odločiti o tej zahtevi in se končno po letu dni prekine samovolja, negospodarnost, neučinkovitost in neuspešnost župana. Če Občinski svet sam prej ne pove, da je »cesar gol« pri tej tematiki, se zahteva referendum v Občini Idrija s 500 podpisi, s 100 podpisi pa se preda pobuda OS za razpis prvega občinskega referenduma v volilnem okraju Idrija. Občinsko referendumsko vprašanje naj se torej glasi (16.c člen ZRLI):

  »Ali ste za to, da Občina Idrija odstopi od nikoli realizirane pogodbe, sklenjene 21.5.2015 o prodaji akvarija (še v času 6 mesečnega »resnega« iskanja novega oskrbnika!) in naj se predmet prodaje istočasno domakne, dodeli edinemu domačemu prijavitelju na javni razpis v izključno upravljanje v obliki javnega podjetja v javnem interesu (milejša opcija reševanja akvarija od razpolaganja z njim) in s tem zagotovi nadaljnji obstoj edinega turističnega proizvoda Idrije zadnjih dvajset let?«

Prvopodpisani in vsi sopodpisniki smo ZA. V primeru referenduma obkrožite ZA. Hvala.

 ARGUMENTI ZA PODPORO INICIATIVI SO:  

-       Akvarij je že pripeljal v Idrijo 4.000 ljudi letno in več. Zakaj ne bi mogel z aktivnostmi v njem, ki presegajo ogled organizmov ta cilj preseči?  

-       Upravljalci niso bili uspešni v letu dni po zaprtju akvarija zapreti te zgodbe. Niso ponudili nobene alternative, čeprav ta obstaja in se ponuja! Po nerealizirani prodaji pod ceno so upravljalci izplačali še več subvencij morebitnemu kupcu, kar ni optimalno upravljanje. Turizma ni. Javnih dobrin ni.  

-       Javne dobrine akvarija so v generiranju potenciala obiskovalcev, da zaživijo tudi gostilne, nastanitve in druge dejavnosti v mestu. Zakaj ne bi poiskali povezave z vami? Skupaj smo močnejši. Mi smo odprti za vse zamisli.  

-       Zakaj se Idrijčani ne bi pohvalili z obstojem največjega in najlepšega akvarija, vanj vabili svoje bližnje in tujce, če bi bil akvarij središče povezovanja med ribiči, turističnimi ponudniki in kar je najpomembnejše stična točka z vami, lokalnimi ljudmi?  

-        Ob dosegu ciljev bomo oskrbovali človeško ribico v turističnem rudniku kot to počne Postojnska jama. Učilnico bomo uporabili za ustvarjalne ure z otroki in odraslimi – Sem nem kot riba. Organizirali meditativne ure – Kot riba v vodi. Imeli bomo redni tečaj slikanja pod vodstvom strokovnjaka, vodenje po od prevzema uprave potekalo poleg v angleškem in slovenskem jeziku, še v nemškem in ruskem jeziku ob podaljšanjem urniku odprtja.  

-        Spodbujali bomo znanstveno-raziskovalno dejavnost, tako kot so to delali prvi naravoslovci, ki imajo dom prav v našem kraju. Scopoli, Hacquet, Freyer so nedvomno položili temelj v Idriji za nadaljevanje dela.  

-        Turizem, ki bi živel le od čipke in rudnika sploh ni turizem brez spodbujanja različnih konkurenčnih in unikatnih proizvodov. Akvarij smo kot takega prepoznali. Zakaj ne bi imelo v zadevi glas ljudstvo, ki naj odloči, ali se bo držalo sklepa Občinskega sklepa iz marca 2015, da naj se poišče drugega upravljalca ali pa pač ne.      

Stališče Občine Idrija za refendumsko kampanijo nima nobenega vpliva.

Utemeljitev:

1. Za realizacijo prodajne pogodbe ne zadošča le izpolnitev kupčevih obveznosti po plačilu kupnine, ampak tudi kupčevih obveznosti po prevzemu stvari in vzdrževanju ter pokritju vseh nastalih stroškov, tudi najemnin v višini 2.300 EUR mesečno. Doslej niste prejeli niti 1 EUR iz naslova dodatnih stroškov in najemnin. Prav zaradi kršitve te obveznosti ste sprožili nedavno tožbo zoper podjetje Reit d.o.o na račun občanov namesto iz svojih prenapolnjenih zasebnih žepov obdavčenih državljanov.
Občina Idrija ima v svojih prostorih še vedno ribe in akvarije, ima stvar še vedno pod neposredno oblastjo, v posesti, kar pomeni, da nezakonito subvencionira Reit d.o.o. v višini več kot 84.000 EUR v zadnjem letu. O tem ni odločal Občinski svet, ampak sta si oblast izvrševanja take prodaje vzela Pellisova kot stranska igralka v filmu oz. Sever kot glava tega posla oz. filma. Vse to pomeni, da zadošča izjava Občinskega sveta o odstopu o pogodbe in o dodelitvi upravljanja edinemu prijavitelju. Pojdite za odvetnike Reit d.o.o., če mislite, da so bili v zgodbi kaj oškodovani. Mi menimo nasprotno, obogatili ste jih brez ustrezne pravne podlage! Vse na naše stroške, davkoplačevalcev. Prave vsote izgubljenih javnih financ presegajo 100.000 EUR v le enem letu!

2. Pobudnik tudi navaja, da se uporabijo pogoji iz prvega javnega razpisa in zato se lahko še vedno poljubno izbere obliko javno-zasebnega partnerstva, tako v obliki javnega podjetja ali javnega zavoda kot v dosedanjem načinu sodelovanja javnega in zasebnega iz preteklosti.

Vaši dve pojasnili zato označujemo kot psevo-legalistično propagando, ki v ničemer ne odstopa od tiste, ki ste jo prikazali ob nezakoniti razveljavitvi prvega razpisa in ste se golo sklicevali na svojo avtoriteto (morda le 1% občanov ali pa še to ne) brez ustrezne pravne podlage. Tudi v dopisu občanom niste navajali nobenega zakona, ki naj bi ga mi kršili. To pove vse.

Volilci na koncu odločajo skladno z Ustavo RS neposredno, torej brez mnenja Darjana Petriča v (posredni) službi Stojana Petriča, zato je to mnenje za refendumsko kampanijo nepomembno. Odločali bodo ljudje in ne tisti, ki so v službi zato, da ugajajo oblastnikom. Hvala.

Naša vizija prihodnosti.