Pobuda za evtanazijo

POBUDA za pravno ureditev pomoči pri dokončanju življenja

Še pred kratkim je veljalo, da v Sloveniji ni nikogar, ki bi v skrajni zdravstveni stiski prosil za zdravniško pomoč pri dokončanju življenja. Odkar so to zahtevo javno in odmevno izrekli akademik Janko Pleterski, Alenka Čurin Janžekovič in Sanja Pertoci, tega ni več mogoče trditi. Ta in druga manj odmevna pričevanja pred njimi so le vrh ledene gore, kajti  merjenja javnega mnenja so pokazala, da  uzakonitev evtanazije podpira v Sloveniji veliko  ljudi. Ta podpora pa ni imela javnega glasu, saj ustanove, ki bi morale spodbujati pluralno razpravo o tem vprašanju, tega niso počele. Tudi politične stranke so bile doslej na strani družbenega molka o evtanaziji. Zato podpisnice in podpisniki tega javnega pisma pozivamo,

·        da se javna razprava o pomoči pri dokončanju življenja, ki se je odprla ob omenjenih klicih na pomoč, nadaljuje s soočanjem vseh stališč in etičnih pogledov in da v strpnem zdušju privede do argumentirane odločitve o pravni ureditvi pomoči pri dokončanju življenja;

·        da postane integralen del razprav o reformi javnega zdravstva po meri ljudi; 

·        da organi, kakršni so Komisija RS za medicinsko etiko, zastopniki pacientovih pravic in Varuh človekovih pravic, postanejo njeni spodbujevalci;

·        da se v javno razpravo o pravni ureditvi pomoči pri dokončanju življenja vključijo tudi parlamentarne stranke.

Podpisnice in podpisniki te pobude smo prepričani, da je dobra pravna ureditev pravice do pomoči pri dokončanju življenja ustreznejša od sedanje prepovedi takšne pomoči, saj

·        je skladnejša z idealom varstva človekovega dostojanstva – vrhovne vrednote demokratičnih družbenih ureditev, ki se upravičujejo v človekovih pravicah;

·        je smiselna dopolnitev Zakona o pacientovih pravicah, ki pacientu že daje odločilno besedo glede poteka njegovega zdravljenja;

·        je ustreznejša uveljavitev načela spoštovanja osebne avtonomije - po prevladujočem pojmovanju stroke prvega načela medicinske etike; 

·        je tveganje zlorab takšne pravice do pomoči manjše od tveganja neznosnega in neustavljivega trpljenja in zlorab, ki lahko doletijo človeka brez te pravice;

·        ne nasprotuje in ni alternativa razvoju paliativne medicine, ki ga pozdravljamo.   

Več kot 100 podpisnic in podpisnikov pobude z različnih področij delovanja dokazuje, da se za uzakonitev pravice do pomoči pri dokončanju življenja ne zavzemajo le redki posamezniki, temveč da nas je mnogo, ki smo v tem pogledu enakega mnenja. Podpisnice in podpisniki pozivamo vse sodržavljanke in sodržavljane k temeljitemu razmisleku, kakšno pravno ureditev tega področja želijo zase in za svoje najdražje. Tiste,  ki se strinjate, da je potrebna široka in pluralna javna razprava o pomoči pri dokončanju življenja in da potrebujemo pravno uveljavitev te pomoči, vabimo, da se ji s svojim podpisom pridružite in tako prispevate k njeni družbeni vplivnosti.

Podpisnice in podpisniki:  

1.    Alenka Čurin Janžekovič

2.   Andrej Pleterski

3.   Monika Ažman 

4.   Lado Bizovičar          

5.   Miha Blažič-N'toko

6.   Slavko Bobovnik

7.   Boris Cavazza

8.   Sebastian Cavaza     

9.   Miro Cerar st.

10.    Josipina Ana Červek

11.    Ivo Daneu

12.    Božidar Debenjak

13.    Milan Dekleva

14.    Ivana Đilas

15.    Tina Divjak

16.    Mladen Dolar

17.    Mate Dolenc

18.    Aleksander Doplihar

19.    Mojca Drčar Murko

20.    Rebeka Dremelj

21.    Dušana Findeisen

22.    Goran Forbici

23.    Marjan Fortuna

24.    Karpo Godina

25.    Vesna Godina

26.    Petra Greiner

27.    Viki Grošelj

28.    Alan Hranitelj

29.    Spomenka Hribar

30.    Tine Hribar

31.    Bernarda Jeklin

32.    Roman Jerala

33.    Dušan Jovanovič      

34.    Luka Jezeršek

35.    Lučka Kajfež Bogataj

36.    Dušan Keber             

37.    Rajko Kenda

38.    Friderik Klampfer

39.    Tomislav Klokočovnik

40.   Bogomir Kovač

41.   Jani Kovačič

42.   Anica Kos Mikuš

43.   Jure Košir

44.   Gorazd Kovačič      

45.  Peter Kovačič Peršin

46.   Mateja Kožuh Novak

47.   Zdenka Kramar

48.   Matevž Krivic

49.   Mojca Kumerdej

50.   Tamara Lah

51.   Feri Lainšček

52.  Tanja Lesničar Pučko 

53.   Bojana Leskovar

54.   Janko Lorenci

55.   Leon Magdalenc

56.   Matej Makarovič

57.   Svetlana Makarovič

58.   Ljubica Marjanovič Umek

59.   Vita Mavrič

60.   Miha Mazzini

61.   Biserka Marolt Meden

62.   Ana Medved

63.   Jože Mencinger

64.   Aleksander Merlo      

65.   Dušan Merc

66.   Vlado Miheljak

67.   Marko Milosavljević

68.   Iztok Mlakar

69.   Vinko Moderndorfer

70.   Miša Molk

71.   Gorazd Mrevlje

72.   Brigita Muhič

73.   Boštjan Narat

74.   David Neubauer

75.   Silvija Novak

76.   Anita Ogulin 

77.   Damjan Osredkar

78.   Neda Pagon

79.   Igor Papič

80.   Tone Partljič

81.   Mojca Pašek Šetinc

82.   Saša Pavček

83.   Stane Pejovnik

84.   Boštjan Penko

85.   Robert Pešut - Magnifico

86.   Nataša Pirc Musar           

87.     Zvezdan Pirtošek

88.     Jan Plestenjak

89.     Radko Polič

90.     Zoran Predin

91.     Igor Pribac

92.     Igor M. Ravnik

93.     Aljoša Rebolj

94.     Božo Repe

95.     Andrej Ribič

96.     Rudi Rizman

97.     Filip Robar

98.     Andrej Robida

99.      Renata Salecl

100.    Mojmir Sepe

101.    Mojca Senčar

102.    Ifigenija Simonović

103.    Ajda Smrekar

104.    Branko Soban

105.    Ivan Svetlik

106.    Alenka Šelih

107.    Blanka Šetinc

108.    Mile Šetinc     

109.    Zlatko Šetinc

110.    Janez Škof

111.    Peter Štih             

112.    Darko Štrajn

113.    Nina Šušnjara

114.    Niko Toš   

115.    Vito Turk

116.    Sandra Tušar

117.    Nataša Valentinčič

118.    Marta Verginella 

119.    Boris Vezjak

120.    Katerina Vidner Ferkov

121.    Boštjan Vuga

122.    Otmar Zorn

123.    Milena Zupančič

124.    Neva Železnik

125.    Boštjan Žekš

126.    Slavoj Žižek

127.    Joco Žnidaršić    


Biserka Marolt Meden, Društvo Srebrna nit    Stopite v stik z avtorjem peticije