POBUDA ZA DOSTOPNOST IVERMEKTINA V SLOVENSKIH LEKARNAH

 
Ivermektin je varno zdravilo, ki je v uporabi že desetletja. Raziskovalci in zdravniki po vsem svetu ugotavljajo, da ima velik potencial za zmanjševanje smrtonosnosti in težjega poteka okužbe s koronavirusom, še posebej v zgodnji fazi obolenja, preden je potrebna hospitalizacija (tedaj postane manj učinkovito), kot dokazujejo številne relevantne študije, ki jih povzemamo v nadaljevanju. Spodaj podpisani avtorji esejev, zbranih v zborniku Proti epidemiji enoumja, KUD Logos, Ljubljana 2021, zagovarjamo pravico posameznika, da mu ob pisnem soglasju zdravnik izda recept za zdravljenje z zdravilom ivermektinom za okužbo s koronavirusom in morajo nato farmacevti to zdravilo tudi izdati v sleherni slovenski lekarni. Zdravniki beležijo obetavne rezultate pri zatiranju koronavirusa tudi ob uporabi zdravila hidroksiklorokin v prvih dneh po okužbi. Dr. Matjaž Zwitter, ki je objavil več prispevkov o ivermektinu, opozarja, da je hidroksiklorokin povezan z nekaterimi stranskimi učinki, med njimi so motnje srčnega ritma. Hidroksiklorokin za razliko od ivermektina tudi nima tako izrazitega protivnetnega učinka in zato v napredovani fazi bolezni (ko se pojavi citoksinska nevihta ali pretiran imunski odziv) ni najbolj učinkovit. Zaradi tega se podpisniki pobude zavzemamo za širšo dostopnost povsem varnega in za zasebno rabo netveganega zdravila ivermektina. Merodajne informacije o ivermektinu so v slovenskem jeziku na voljo na spletni strani ivermektin.si. Ustrezne študije so »vse pokazale pomembne koristi za ambulantne bolnike z visokim tveganjem,« pravi ugledni epidemiolog dr. Harvey Risch z univerze Yale. Edine študije, v katerih je bila učinkovitost ivermektina nekoliko manj blesteča, so bile tiste, ki so raziskale njegovo učinkovitost pri bolnikih v zelo poznih fazah zdravljenja okužbe. Koristil je tudi bolnikom v pozni fazi, čeprav nekoliko manj, kot so pokazale skoraj vse študije. Raziskava iz januarja 2021, objavljena v The Lancet, je pokazala, da je ivermektin pri pacientih dramatično zmanjšal intenzivnost in trajanje simptomov ter virusno obremenitev. Dr. Pierre Kory, specialist pulmolog, je večkrat pričal o koristih ivermektina pred številnimi kriznimi odbori. Kory trdi, da bi ivermektin lahko zmanjšal hospitalizacije za skoraj 90 odstotkov in smrti za skoraj 75 odstotkov. Študij, ki dokazujejo, da ivermektin znatno zavira širjenje virusa v organizmu, je veliko. Izčrpen nabor je objavil Robert F. Kennedy v delu The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health, New York, 2021 od koder povzemamo zgornje navedbe, ki so, kot je zatrjevano v predgovoru omenjene knjige tudi preverjene. Tako kot ni potrebe, da v Sloveniji napravimo lastno drago in zamudno študijo o učinkovitosti aspirina, tudi nima smisla sredi pandemije, ki vsakodnevno terja visok smrtni davek, ne dati priložnosti v praksi preverjenim in učinkovitim zdravilom. Za sleherno razumno osebo je zgovorna korelacija, ki kaže na to, da imajo mnoge države, v katerih sta omenjeni zdravili prosto dostopni, znatno nižjo raven smrtnosti, medtem ko je v državah zahodnega sveta (z nekaj izjemami, kot je Švica), kjer oblasti privilegirajo cepiva in aktivno onemogočajo dostop do obeh zdravil, stopnja umrljivosti neprimerno višja. Na Kitajskem, kjer sta omenjeni zdravili priporočeni za rutinsko uporabo za blage, zmerne in hude primere covida-19, beležijo 3 smrtne žrtve na 1 milijon prebivalcev! Povpraševanje po ivermektinu je v Sloveniji veliko, vendar ga v naših lekarnah ni mogoče dobiti, saj zdravniki zanj ne smejo pisati receptov (preti jim izguba licence), lekarne pa imajo prepoved izdaje tega zdravila. Vladni svetovalci, ki se ravnajo po napotkih, objavljenih na spletnih straneh Center for Disease Control (CDC) in World Health Organisation (WHO), predvidljivo odsvetujejo uporabo obeh zdravil. Velik del javnosti pa ne verjame zdaj že dokazano manipuliranim podatkom o obeh zdravilih, ki zavoljo učinkovitosti ogrožata cepilno doktrino. Po olimpijskih igrah v Tokju poleti 2021 je število covidnih bolnikov skokovito naraslo. Ducat dni za tem, ko so japonske oblasti sprostile regulacijo ivermektina, je krivulja okuženih padla na najnižjo raven. Prav z ivermektinom so v Indiji pozdravili na tisoče covidnih bolnikov. 25. maja 2021 je indijsko združenje odvetnikov glavni znanstvenici World Health Organisation dr. Soumya Swaminathan poslalo seznam obtožb zaradi njenega širjenja dezinformacij in zavajanja prebivalstva Indije glede neučinkovitosti ivermektina v boju zoper koronavirus. Opomin temelji na raziskavah in kliničnih študijah, ki sta jih izvedla Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) in Britanska skupina za razvoj priporočil za ivermektin (BIRD), ki sta predstavili ogromno podatkov, ki potrjujejo smiselnost priporočil uporabe zdravila ivermektin pri preprečevanju in zdravljenju covida-19. Dr. Soumya Swaminathan teh študij/poročil ni upoštevala in je namerno zavirala objavo podatkov o učinkovitosti ivermektina, da bi odvrnila prebivalce Indije od njegove uporabe (podatek navajamo po zapisu na spletni strani ivermektin.si). Odrekanje učinkovitega zdravila bolnikom je po vseh etičnih standardih nedopustno. Ob ignoranci zdravnikov, vladnih svetovalcev in politikov se sprašujemo, ali se ne zavedajo lastne osebne (in posledično tudi morebitne kazenske) odgovornosti? V času, ko so preverjeni podatki dostopni že sleherniku, pacientom še kar odtegujejo zdravilo in na ta način ogrožajo njihova življenja. Primum non nocere – najprej ne škodovati, bi za renesančnega zdravnika pomenilo, da podvomi denimo o uradni doktrini puščanja krvi pacientu, čeprav je bila splošno sprejeta kot nekaj samoumevnega. Za današnje zdravnike bi zaprisega Primum non nocere lahko velevala (in to od njih upravičeno terjamo!), da si dovolijo podvomiti o uradni doktrini cepljenja kot edinega trajno učinkovitega ukrepa in poleg cepljenja lahko predpišejo tudi zdravljenje z ivermektinom za posameznike, ki se bodo za to svobodno odločili in podali pisno soglasje. Možnost izbire načina zdravljenja je namreč osnovna in neodtujljiva človekova pravica. Prepoved predpisovanja ivermektina pa nedopustno posega tudi v etiko zdravniškega poklica in je v nasprotju s Helsinško deklaracijo. Ta osnovni etični dokument v 37. členu določa: »Kadar pri zdravljenju posamičnega bolnika ne poznamo ukrepov z dokazano koristjo ali so bili ti ukrepi neučinkoviti, lahko zdravnik, po dodatnem posvetu in po informiranem soglasju bolnika ali njegovega pravno veljavnega zastopnika, uporabi nepreverjen ukrep, ki po zdravnikovi presoji obeta rešiti življenje, povrniti zdravje ali olajšati trpljenje.« Kakor ni dopustno odtegniti generičnih zdravil za zdravljenje pljučnice, ni več dopustno odrekati možnosti posameznikom, da si (samoplačniško) priskrbijo zdravilo v primeru okužbe s covidom-19. Ena sama prioriteta nas zaposluje že dve leti: ugasnitev žarišč okužbe. Če se posamezniki lahko sami uspešno zdravijo doma že v najzgodnejši fazi okužbe – takrat je terapija z ivermektinom tudi najbolj učinkovita – in ne prihajajo v prezasedene bolnišnice, čemu bi odsvetovali tovrsten smotrni ukrep?
Spodaj podpisani se – soočeni s stanjem izrednih razmer – skupaj z Immanuelom Kantom sklicujemo na »zvezdnato nebo nad nami in moralni zakon v nas« ter na postulate slovenske ustave in terjamo sledeče:
1. da se v najkrajšem možnem času ukine prepoved predpisovanja in izdajanja ivermektina;
2. da se nemudoma sprosti zaloge ivermektina in se priskrbi nove zaloge; hkrati naj zdravilo – ob posvetu z osebnim zdravnikom in izdani napotnici – postane dostopno v vseh slovenskih lekarnah;
3. da se o tem ukrepu obvesti prebivalstvo prek javnih medijev.
Posamezniki, ki so se doslej nameravali cepiti, so to že storili. Vseh državljanov k cepljenju ne bo mogoče primorati. Prav tako zaščita s cepivom še zdaleč ni popolna, sploh če upoštevamo neustavljivi pohod novih mutacij virusa, ki bodo kmalu preplavile državo. Marsikdo se bo odslej lahko odločil za legitimno in neškodljivo zdravljenje z ivermektinom (ter s priporočenimi prehranskimi dopolnili, kot so cink, vitamin D, vitamin C itd.). Nemara bo tudi s pomočjo tovrstnih ukrepov v Sloveniji število težje obolelih pričelo upadati.
Pozivamo, da se do omenjene pobude opredelijo tudi politične stranke. Na ta način bodo volivci imeli možnost – tudi na tej osnovi – voliti stranke, ki iščejo konstruktivne rešitve iz kritične pandemične situacije.
Snovalci in podpisniki pobude so nekateri izmed avtorjev esejev, zbranih v zborniku Proti epidemiji enoumja, KUD Logos, Ljubljana 2021:
Jure Jakob
Branko Gradišnik
Gorazd Korošec
Ivo Kerže
Matjaž Črnivec
Karel Gržan
Tadej Rifel
Jure Vuga

avtorji esejev v zborniku Proti epidemiji enoumja    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize avtorji esejev v zborniku Proti epidemiji enoumja to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...