Pobuda k sprejetju strokovnih kriterijev ter odobritvi sistema »zaprta zanka« in CGM

Strokovna kolegija Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Interne klinike in Pediatrične klinike UKC Ljubljana sta podala strokovne kriterije za odobritev tako imenovanega »sistema zaprte zanke in kontinuiranega merjenja glukoze v podkožju« za osebe s sladkorno boleznijo.

Zveza društev diabetikov Slovenije podpira podane strokovne kriterije in strokovno delo obeh strokovnih kolegijev, zaradi česar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije spodbujamo k čim hitrejšem sprejetju strokovnih kriterijev in prosimo za odprtje nove šifre pripomočka po zgledu drugih javnih zdravstvenih zavarovalnic v Evropi, ki so pripomoček že uvrstile med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zveza društev diabetikov Slovenije to močno podpira, saj bo tako osebam s sladkorno boleznijo omogočena boljša urejenost sladkorne bolezni, posledično pa tudi manj komplikacij in s tem nižji stroški zdravljenja.

Predlagana Nova kategorija oziroma Nova šifra pripomočka »sistem zaprte zanke« je črpalka z algoritmom sistema zaprte zanke, ki za delovanje po sistemu zaprte zanke potrebuje ustrezno število senzorjev in oddajnik.

Pri tem so po presoji strokovnih kolegijev zdravstvena stanja in pogoji trije:

  1. vse osebe s sladkorno boleznijo tip 1, ki: z uporabo inzulinske črpalke, ali inzulinske črpalke in intermitentnega ali kontinuiranega merjenja glukoze, in osebe s sladkorno boleznijo, ki s funkcionalno inzulinsko terapijo in uporabo intermitentnega ali kontinuiranega merjenja glukoze ne dosegajo ciljnih vrednosti glikoziliranega hemoglobina manj kot 7 %, oziroma časa v ciljnem območju (TIR) med 3.9 in 10 mmol/L več kot 70 % v obdobju treh mesecev.
  2. vse osebe s sladkorno boleznijo tip 1, ki z uporabo inzulinske črpalke ali inzulinske črpalke in intermitentnega ali kontinuiranega merjenja glukoze in osebe s sladkorno boleznijo, ki s funkcionalno inzulinsko terapijo in uporabo intermitentnega ali kontinuiranega merjenja glukoze ne uspejo preprečiti pogostih,* klinično pomembnih in hudih hipoglikemij in ne dosegajo ciljnih vrednosti časa pod želenim območjem (TBR) manj kot 3.9 mmol/L manj kot 4 %.
  3. vse osebe s sladkorno boleznijo tipa 1 med nosečnostjo.

 

Obenem strokovna kolegija predlagata tudi spremembo »zdravstvenih stanj in drugih pogojev« do upravičenosti do »kontinuiranega merjenja glukoze v medceličnini« (CGM), ki je na obstoječem seznamu zdravstvenih stanj in pogojev iz 17.9.2018 (Uradni list RS, št.64/48) in ga je glede na nove strokovne objave in mednarodne smernice nujno spremeniti ter pogoje upravičenosti do »kontinuiranega merjenja glukoze v podkožju« (CGM) opredeliti za zdravstvena stanja in pogoje:

  1. za vse osebe s sladkorno boleznijo tip 1, ki z uporabo inzulinske črpalke ali funkcionalne inzulinske terapije in merjenjem glukoze v kapilarni krvi ali intermitentnim merjenjem glukoze v podkožju ne dosegajo ciljnih vrednosti glikoziliranega hemoglobina manj kot 7 %, oziroma časa v ciljnem območju (TIR) med 3.9 in 10 mmol/L več kot 70 % v obdobju treh mesecev.
  2. za vse osebe s sladkorno boleznijo tip 1, ki z uporabo inzulinske črpalke ali funkcionalne inzulinske terapije in merjenjem glukoze v kapilarni krvi ali intermitentnim merjenjem glukoze v podkožju ne uspejo preprečiti pogostih, *klinično pomembnih in hudih hipoglikemij in ne dosegajo ciljnih vrednosti časa pod želenim območjem (TBR) manj kot 3.9 mmol/L manj kot 4 %.
  3. vse osebe s sladkorno boleznijo tipa 1 med nosečnostjo.

Robert Gratton (Zveza društev diabetikov Slovenije)    Stopite v stik z avtorjem peticije