Pobuda gorskih tekačev za sistemsko in strokovno delo v gorskem teku

33745821_10216364316479588_7461450326025961472_n1.jpgAtletska zveza Slovenije 

Letališka cesta 33c

1000 Ljubljana

 

Pobuda gorskih tekačev za sistemsko in strokovno delo v gorskem teku

Ljubljana, 25.7.2018  

Spoštovani predstavniki Atletske zveze Slovenije,

na Vas se obračamo z iniciativo po vzpostavitvi sistemskega, organiziranega in strokovnega dela v gorskem teku.

Zavedamo se, da so izjemni športni rezultati lahko le plod sistemsko urejenih pogojev in strokovnega dela. Trenutno smo tekači v članski kategoriji v Sloveniji v pretežni meri prepuščeni lastni iznajdljivosti in individualnim trenažnim procesom. Delo v klubih je z redkimi izjemami usmerjeno na otroške in mladinske sekcije. Dela z reprezentanco, ki se oblikuje na izbirnih tekmah praktično ni. Predvsem je pogrešana komunikacija in vodja, ki bi skrbel za sistematično, spodbudno in pozitivno okolje.  

Iz navedenih razlogov predlagamo:

1.      Strokovno in usmerjeno delo z reprezentanti. 

 • Oblikovanje trenerskega štaba, ki skrbi za testiranje, spremljanje, svetovanje, spodbujanje ter povezovanje tekačev. 
 • Ime glavnega trenerja se uskladi s tekači. Za glavnega trenerja predlagamo Edvina Kosovelja.
 • Povezovanje tekačev in skrb za pridobivanje mnenj, želja, potreb tekačev. Kot npr.  četrtletno organiziranje skupnih tekov / treningov (po starostnih skupinah) ter druženje po tem, elektronska posvetovanja, ipd.
 • Načrtovanje treninga in obiska domačih ter tujih tekmovanj.

2.      Pravočasno in široko oblikovanje perspektivne reprezentance (za različne discipline, in za različne starostne kategorije). 

 • Izbor Ekip na podlagi pregleda različnih tekem doma in v tujini.
 • Celoletno delo z reprezentanti.
 • Zagotovitev paketa osnovne enotne opreme za reprezentante (v trajno last).

3.      Skrb za razvoj klubov na področju gorskega teka (za vse discipline in za vse starostne skupine) ·        

 • Dvig strokovne usposobljenosti kadra po obstoječih klubih, za različne starostne skupine. ·        
 • Spodbujanje razvoja novih klubov (strokovna pomoč, pobude, usposabljanje kadrov)

4.      Skrb za dobro zdravstveno stanje tekačev (informiranje). 

 • Spodbujanje preventivnih zdravstvenih pregledov, ter seznanjanje in opozarjanje tekačev na dane možnosti (brezplačni pregled za kategorizirane športnike). 
 • Podpora v primeru poškodbe (kam na posvetovanje, pogovor,…).
 • Organiziranje delavnic (npr. na letni ravni tri delavnice s področja različnih tem, prehrana, zdravje, …).

5.      Uskladitev Pokalnih tekem, prvenstev in tekem za Svetovni pokal.

 • Terminska uskladitev izbirnih, Pokalnih tekem, prvenstev in tekem za Svetovni pokal.
 • V primeru izbirnih tekem (če so te res nujne) predlagamo oblikovanje smernic za izbirne tekme (kot npr. skrajni rok kdaj mora biti organizirana, v smislu najkrajšega časovnega razpona do prvenstva za katerega se izbira, da mora biti  primerljiva z disciplino za katero se izbira, ipd.).

6.      Oblikovanje Pokalnih tekem skladno s trendom teka v naravi in izbor organizatorjev, ki so se že v preteklosti izkazali kot odlični.

7.      Odgovornost in skrb za spremembe, ki bodo pripomogle k razvoju športa.

 • Prevzemanje vloge predlagatelja sistemskih sprememb (kot. npr. predlog spremembe Zakona o športu, ki iz sistema nagrajevanja izvzema ne-olimpijske športe, zakonodaja na področju delovanja klubov, ipd.).    
 • Dajanje različnih inovativnih pobud AZS, v smislu »trendsetterja«.  
 • Spodbujanje in vključevanje oz. konstruktivno sodelovanje z novimi disciplinami na področju teka v naravi. 
 • Predpisati strukturo članov odbora za gorske teke oz. teke v naravi na način, da ta zagotavlja transparentnosti, enakovredno zastopanost in enakovredno obravnavo vseh.
 • Javna podpora in spodbuda dobrim praksam na področju organizacije tekem, ter oblikovanje »standardov«.

7.      Ustrezna medijska podpora in promocija gorskega teka med širšo javnostjo.

 • Določitev osebe, ki skrbi za medijsko prepoznavnost in opredelitev njenih nalog. 
 • Pogostejše in atraktivnejše objave na socialnih omrežjih.    
 • Posredovanje pobud novinarjem za prispevke, intervjuje.    
 • Razpis za promocijo športa – teka v naravi.

8.      Sklic sestanka z reprezentanti v roku 10 dni (vključenih v reprezentanco v zadnjih 2-3 letih) in uskladitev nadaljnjega dela.

V pričakovanju organizacije sestanka in upoštevanja naših predlogov Vas lepo pozdravljamo,

Ekipa gorskih tekačev