Peticija ZA ureditev varnih poti ob regionalni cesti na območju vasi Medno

Spoštovani podpisniki peticije,

v želji po ureditvi prometno zelo obremenjene regionalne ceste (Ljubljana - Kranj) se zaskrbljeni starši medanskih otrok, obračamo na vas in vas prosimo za podporo pri ureditvi varnih poti s prometno signalizacijo in pločnikov ob cestišču. V ta namen smo se vaščani vasi Medno povezali v želji, da bi se našim otrokom, starejšim in vsem ostalim končno zagotovila možnost varnega gibanja ob glavni cesti. V ta namen bomo na MOL – Četrtno skupnost Šentvid naslovili prošnjo s podpisi sovaščanov in ostalih podpornikov, v kateri opozarjamo na problematiko pomanjkljive prometne varnosti ob glavni cesti, ki vas Medno deli na dva dela. Želimo opozoriti, da vsem vaščanom na tak ali drugačen način ni zagotovljena varna pot ob glavni cesti, bodisi z vidika nezavarovane pešpoti ob večjem delu cestišča (brez urejenega pločnika), bodisi z vidika dostopa do šolskega avtobusa, javnega prevoza (avtobusnega in/ali železniškega prevoza), gasilnega doma ali zgolj do dela vasi na drugi strani ceste in železnice. V želji po razumevanju, da bi bili naši otroci, starejši ter vsi ostali v prometu končno varni, v dopisu MOL – četrtno skupnost Šentvid naprošamo, da nam po več desetletjih čakanja končno uredijo:

- Pločnik na območju celotne vasi Medno,

- Prehod za pešce pod Gasilnim domom Medno, z ustrezno svetlobno signalizacijo in/ali sredstvi za umirjanje prometa,

- Javno razsvetljavo na območju celotne dolžine vasi Medno ob glavni cesti.

Prosimo vas, da nas v čim večjem številu podprete s svojim podpisom. Več podpisov zberemo, bolj se nas bo slišalo in možnosti za uresničitev naših želja bodo večje. Svoj podpis lahko oddate tudi v Coffee Box – Drive In (manjša coffee to go kavarnica ob regionalni cesti Ljubljana - Kranj).

Za več informacij pa se lahko obrnete na Gorana Stankovića (031 667 610) in Darko Lapajne (041 955 121).

Že v naprej se vam zahvaljujemo za vso podporo in pomoč.

Vaščani Medna

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Darka Lapajne to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALIPlačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...