Peticija za ukinitev trajnega sodniškega mandata.

Peticija za ukinitev trajnega sodniškega mandata.

 

Za podpis zahteve za ukinitev trajnega sodniškega mandata smo se odločili zaradi anarhije, ki vlada v sodni veji oblasti in ji ni videti konca.

Kljub temu, da so vse sodne odločitve, ki niso sprejete v skladu z zakonom, protiustavne, nihče v sodni veji ne ukrepa zoper osebe, ki takšne odločitve sprejemajo.


Balkanski način sojenja “Kadija tuži, Kadija sudi” bi moral biti že zdavnaj preteklost.
Na žalost je na naših sodiščih še vedno preveč posameznikov, ki tak sistem sojenja uporabljajo za sprejem sodnih odločitev v prid znancem in prijateljem

Še več v kolikor si posameznik drzne zahtevati odgovornost sodnika zaradi zlorabe uradnega položaja, ga kolegi sodniki solidarnostno zaščitijo pred kazensko odgovornostjo zaradi zlorabe uradnega položaja.

To pa je vsekakor vrhunec kršitve slovenskih zakonov in Ustave s strani sodnikov posameznikov.

V pravni državi smo vsi dolžni spoštovati obstoječo zakonodajo.

Povsem skregano z logiko je, da nas sodniki kaznujejo zaradi nespoštovanja zakonov, na samem sodišču pa nam odrekajo poznavanje zakonov in naše upravičene zahteve zavračajo. Zavrnitev naših zahtev pa utemeljijo z laičnim poznavanjem zakonov, ki jih lahko razumejo samo sodniki, ki so se zato izobraževali.

Na eni strani smo dolžni spoštovati zakone, na samem sodišču pa nam odrekajo razumevanje zakonov.

Povsem skregano s pravno državo je, da je priznana škoda za uničeni predmet nekajkrat višja, kot pa je vrednost novega predmeta višje kakovosti. Pritožbo zoper takšno odločitev zavrne celo Ustavno sodišče, ki je VARUH ustavnosti in zakonitosti, odločitvam pa se izogne z izgovori, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju.

Zadnji čas je, da sodniki začno delati v skladu z zakoni in Ustavo ter sodnimi normami, ne pa, da jih posamezniki grobo zlorabljajo.

Tudi sodniki se morajo zavedati, da jim je zaupano delo, ki ga morajo opraviti nepristransko in v razumnem roku.

Nesprejemljivo je nespoštovanje zakonov in s tem v zvezi namerno zavlačevanje zadev, saj tako sami povečujejo neučinkovitost sodne veje oblasti.

 

Povsem skregane s pravno državo so zahteve linearnega določanja sodniških plač, ne glede na opravljeno delo. Še večji absurd pa je, da kljub neučinkovitosti sodne veje oblasti in vseh zlorab, ki se dogajajo v sodni veji oblasti, sodniki izsiljujejo povišanje plač, nasprotujejo pa plačni politiki na osnovi opravljenega dela. Zato je naša zahteva ukinitve trajnega mandata upravičena, saj je le z ukinitvijo trajnega sodniškega mandata možno prisiliti sodnike k spoštovanju zakonov, tako kot so zapisani, ne pa, da si jih vsak razlaga tako kot mu v danem trenutku ustreza.

Zakone v pravni državi razlaga zakonodajalec, ne pa sodniki. Sodniki so dolžni spoštovati zakone tako kot so zapisani! V kolikor zakona ne razumejo, se morajo obrniti na zakonodajalca, da sprejme obvezno razlago zakona.

 

Prosimo vse, ki se z vsem zapisanim strinjajo, da peticijo podprejo s podpisi