Peticija za spremembo šolskega sistema

SLIKA_ZA_PETICIJO.jpg

PETICIJA ZA SPREMEMBO ŠOLSKEGA SISTEMA

Državljani republike Slovenije imamo dovolj. Šolstvo zadnja leta samo stagnira. Otroci postajajo preobremenjeni, snovi je preveč, prostega časa je premalo, saj je vsakdanjega dela za šolo vedno več. V večini primerov se zgodi, da se za šolo ne učijo samo otroci, ampak cele družine. Ker starši ne vidimo, da bi se stvari obračale na bolje, smo se odločili spregovoriti in upamo, da s skupnimi močmi uspemo spremeniti šolski sistem. Naj naši otroci zrastejo v srečne in vedoželjne odrasle. Naj se šola tiče časa, ki ga otroci preživijo v šoli, čas, ki preostane, pa naj bo čas namenjen družini in prijateljem. Naj bo šola prostor, v katerem otrok uživa in naj bo šola prostor, ki vzgaja naše otroke v državljane, na katere bomo nekoč ponosni in ne v državljane, ki so že pred vstopom v srednjo šolo zagrenjeni, na koncu fakultete pa so ti ljudje samo še sence sami sebe, preobremenjeni, depresivni in izgoreli.

Uvod v točke: Točke 3., 4., 5., 9., spadajo 14. točko: Stroka mogoče razume prakso, vendar je premalo aktivna. Ker ne želimo, da bi zaradi nekaj točk peticija ne vzdržala in če so se odzvali g. Musek Lešnik, ASLOŠ in učiteljsko združenje, da glede na njihove izkušnje in znanje, vidijo določene pomanjkljivosti, jih prosimo in pozivamo, da točke dorečemo in nadaljujemo dialog. Zavzemamo se, da šolstvo tako kot je, ne more obstajati, ker smo preveč šibki kot družba na otrocih, ki imajo limitirane kapacitete (ne zmorejo) in tudi tistih, ki zmorejo, pa jim nič časa ne ostane za družino. S pomočjo evalvacije, bi lahko vsi spremljali rezultate na letni ravni. V točkah 3., 4., 5., 9., gre za predrugačenje in spremembe, ker take kot so, trenutno ne služijo ciljem šolstva.

1. PREDLAGAMO ZMANJŠANJE OBSEGA SNOVI

POVZETEK

Danes vse prevečkrat med pogovori slišimo, da se otroci snov samo naučijo ''na pamet'', potem pa jo takoj pozabijo. Vsi se strinjamo, da je izobrazba pomembna, ampak včasih je bolj pomembna kvaliteta, kot kvantiteta. Bolje manj utrjenega znanja, kot več neznanja. S prvo točko se strinjajo tako učitelji, kot tudi starši, predvsem pa učenci. Dajmo otrokom možnost, da so otroci in da jih stvari celo zanimajo, ne pa, da jim napolnimo glave in na koncu nimajo niti želje sami si širiti obzorja, saj so z vsemi informacijami preobremenjeni.

PREDLOG

Izločiti balast iz Učnega načrta s pomočjo učiteljev in staršev, ki pozivamo Svet za splošno izobraževanje k notranjemu aktu (pravilniku, poslovniku) in ministrstvo k uvedbi kurikularne komisije. Svetu za splošno izobraževanje omogočiti pravilnik dela, kjer bodo lahko dorekli vsebine.

Dr. Božidar Opara, predsednik sveta za splošno izobraževanje pove, da nimajo  razlogov da bi dorekli vsebine; - torej moramo zahtevati pravilnik njihovega dela da:

1. tudi dorečejo o vsebinah,

2. jih vrednotijo

3. jih določajo,

4. jih izločajo, ( kljub mnenju strokovnih komisij, ki preverijo in dorečejo, da so vsebine neoporečne) po kriteriju, kjer lahko dorečejo, da so zmožnosti otrok limitirane in sklenejo pri vsebinah:'' Tega je preveč.''

Poleg tega predlagamo tudi, da se učbeniki poenotijo in da je v učbenikih dejansko napisano tisto, kar je napisano v učnem načrtu. Žal se dogaja, da je v učbenikih napisano mnogo več, učitelji za gradivo vzamejo učbenike in delovne zvezke in tako je snov še bolj obsežna, kot je že po predpisanem programu. Predlagamo, da se zaustavi potiskanje snovi navzdol po razredih, sploh iz srednjih šol v osnovne šole.

2. PREDLAGAMO ZMANJŠANJE OBSEGA DOMAČIH NALOG

POVZETEK

Tako kot odrasli potrebujemo počitek, ko pridemo iz službe, tako ga rabijo tudi otroci. Poleg tega rabimo čas za kvalitetno družinsko druženje, socializacijo in prosti čas.Starši smo mnenja, da ko se bo skrčil učni načrt, bodo učitelji v sklopu šolskih ur imeli več časa, da bodo z učenci utrjevali znanje in z njimi vadili. Ravno za utrjevanje snovi so domače naloge, kar pa se, kot je že napisano lahko brez problema naredi v šolah oziroma organizira čas v utrjevanju znanja in delo doma ni več potrebno. Naj bo čas izven šole za otroka prosti čas!

PREDLOG

Predlagamo zmanjšanje količine DN, in sicer dosledno upoštevanje pravila 10 minut na razred (ali manj). Predlagamo, da otroci dobivajo tekst, ki jim je razumljiv in rezultate domače naloge preverijo v šoli, ne doma. Predlagamo, da se ob petkih, pred počitnicami in po počitnicah otroci lahko sprostijo, brez domačih nalog.

3. PREDLAGAMO UKINITEV NPZ - Transformacija v kompetenčne teste.

POVZETEK

Učitelji ne vedo, ali se ocenjuje učenčevo znanje ali se kontrolira učiteljevo delo. Poleg tega so NPZji preobsežni in popolnoma neustrezni, ter vplivajo na vpis v srednjo šolo.

PREDLOG

Predlagamo delno ukinitev NPZ in preusmeritev denarja v subvencije, ki ga namenijo za NPZ, v 10. točko, torej v izobraževanje (iz 48 ur/leto na 9 dni na leto) in nagrade učiteljem.Predlagamo transformacijo NPZ v kompetenčne teste. Da vidijo strokovnjaki koliko ima res otrok kompetenc, da pridobijo prave interese otroka. Kjer bo pokazalo kje je najmočnejši, to so njegovi interesi. Šele v takem primeru bo lahko srednja šola lahko rekla: Tale je dober na našem področju. NPZ naj se izvaja v skladu z namenom, na vzorcu, ne na celotni državi, ker trenutno obremeni cel sistem. Tudi PISA je delana na vzorcu. To je znanstveni mehanizem, ki lahko vzame za vzorec vsako leto druge šole, ne pa da obremenjuje celotno populacijo in učitelje.

4. PREDLAGAMO ZMANJŠANJE ŠTEVILČNEGA OCENJEVANJA IN PREDLAGAMO OPISNO OCENJEVANJE, OZIROMA OCENJEVANJE NAPREDKA – FORMATIVNO OCENJEVANJE

POVZETEK

Dandanes je tekmovanja med odraslimi, tudi učitelji in otroci veliko preveč. Ocen je preveč. Tekmovanje med otroci se začne že zelo zgodaj. In to z ocenami. Kdo bo dobil boljšo oceno, kdo je boljši, kdo več zna in kdo več velja. Zaradi ocen, se med otroci začne rivalstvo, izključevanje, poniževanje. Žal velikokrat ocene tudi niso realen odraz znanja, saj vsak učitelj ocenjuje na svoj način, poleg tega pa so otroci velikokrat v strahu in stresu zaradi ocenjevanja in takrat namesto, da bi samozavestno uporabili svoje znanje ''zamrznejo''. Otroci se trudijo dosegati znanje zato, da bi zadostili nekim ocenam, kar pa je popolnoma neustrezno in popolnoma iz napačnih razlogov. Znanja ne osvajamo zaradi ocen, ampak zaradi sebe.

PREDLOG

Predlagamo zmanjšanje številčnega ocenjevanja. Želimo si, da otroci od šolanja odnesejo znanje, ta pa se v celoti ne meri z ocenami. Da bomo starši lažje sledili napredku naših otrok pa predlagamo opisno ocenjevanje, oziroma ocenjevanje napredka, torej v čem je naš otrok dober in na čem mora še delati. Temu se reče fiktivno ocenjevanje. Zelo dober primer dobre prakse je OŠ Lila, kjer samo tako funkcionirajo. Glede na to, da imamo vpeljan sistem e-asistenta, predlagamo, da učitelji sproti vpisujejo napredke in pomanjkljivosti otroka, tako da starši lahko sledimo in s skupnimi močmi učiteljev pomagamo svojim otrokom. To sicer ne pomeni, da bomo starši delali doma z otrokom, v šoli pa se mu ne bodo posvetili – ne, to pomeni, da se bo tako učitelj, kot tudi starši in otrok trudili, da otrok to znanje osvoji.Če se vam v tem trenutku poraja vprašanje, kako bo potem otrok na koncu osnovnošolskega izobraževanja napredoval v srednjo šolo ali gimnazijo, pa predlagamo tako, kot je bilo to včasih, sprejemne teste na srednje šole in gimnazije (5 točka).

5. PREDLAGAMO SPREJEMNE IZPITE ZA SREDNJO ŠOLO, GIMNAZIJO IN FAKULTETE

POVZETEK

Ker smo v prejšnji točki (4. točki), predlagali ukinitev obstoječega številčnega ocenjevanja, se zavedamo tudi problema, ki ga to prinaša in sicer vpis v srednje šole. Menimo, da se to lahko reši tako, da vsaka gimnazija in srednja šola pripravi sprejemne izpite. S tem predlagamo tudi, da se ustvari zanimanje za poklicne šole, saj imamo danes preobremenjen kader ekonomistov, pravnikov, primanjkuje pa poklicev kot so vodovodar, keramičar, mizar, ...

PREDLOG

Predlagamo sprejemne izpite (na podlagi kompetenčnih testov iz OŠ) v srednje šole in gimnazije. Seveda morajo biti sprejemni izpiti v skladu s šolo, ki jo učenec izbere.

6. PREDLAGAMO VEČ GIBANJA IN VEČ ŠPORTA

POVZETEK

V današnjem svetu postaja globalni problem prevelika teža in premalo gibanja. Le kdaj bomo to ozavestili, če ne že v otroštvu, torej v osnovni šoli. Otroci se učijo in napredujejo skozi gibanje. Gibanje je naša osnova in njihova pravica. Skozi gibanje pa se lahko tudi učijo.

PREDLOG

Predlagamo vsakodnevno obvezno gibanje oziroma športno vzgojo. To ne rabi biti sedeče učenje o kozi in skakanju čez gredo, ter vesi vzgibu, ampak mora biti gibanje. Lahko je to gibanje na svežem zraku, lahko je to tek, lahko je to igra z žogo, joga, raziskovalno projektni sprehod v okolici, ipd. Nekaj, kjer se otroci dobro počutijo, se razgibajo in dobijo kisik v možgane. Kot smo že v 4. točki omenili, ne želimo, da so otroci zato ocenjeni, ampak želimo, da otroci razvijejo ljubezen do športa in gibanja in ugotovijo, kako na njih gibanje dobro vpliva.

7. PREDLAGAMO MEDPREDMETNO IN MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE

POVZETEK

Matematika ni samo matematika in fiktivne številke. Tudi v geografiji najdemo elemente biologije, matematike, fizike, ipd. Predmete je možno med seboj združiti in jih tako narediti še bolj zanimive. S tem spodbujamo tudi logično mišljenje in pa sposobnost povezovanja. Otroke naučimo gledati širše in jim na praktičnih primerih utrjujemo znanje. Otrokom lahko spremenimo pogled na okolico tudi tako, da uvedemo medgeneracijsko povezovanje. Torej, da redno združujemo višje in nižje razrede. S tem starejšim otrokom damo pobudo za pomoč mlajšim, ter jim s tem krepimo empatijo, toleranco, sočutje in povezovanje, mlajšim pa vnesemo drugačen način učenja, sodelovanja in razumevanja. Tutorstvo ima dobro urejeno OŠ Livada, kot primer dobre prakse, ki se lahko razširi na vse predmete.

PREDLOG

Da bo učni proces bolj pester, predlagamo medgeneracijsko in medpredmetno povezovanje. Prehajanje med razredi bi omogočili tudi dijaki in študenti srednje pedagoške šole in fakultete na praksi.

8. SPODBUJANJE ISKANJA, VREDNOTENJA IN POVEZOVANJA INFORMACIJ

POVZETEK

Danes imamo na voljo neskončno preveč informacij – internet, knjige, komunikacija, snov v šoli, učbeniki, delovni zvezki. Bistvo je, da znajo šolarji informacije, ki jih zberejo iz različnih virov, povezovati, in logično sklepati. Pomembno se nam zdi, da se otroke nauči uporabljati to, kar jim je na voljo. Kar pomeni, da se v program pouka uvedejo tudi raziskovalna dela. Primer: en otrok poišče stvari na internetu in v knjigah o Aziji, en o Evropi. Zbere na kup pomembne podatke, se nauči kako poiskati bistvo in izločanja balastne informacije. To se lahko dela tudi v sklopu medpredmetnega povezovanja (geografija, matematika, kemija, ...) in delajo skupaj z učiteljico s pomočjo knjig, interneta in se naučijo izločiti bistvo. S tem se otroke uči največ, saj se učijo skozi svoje delo. Na takšen način je učenje zanimivo in v otrocih se vzpodbuja samostojno delo.

PREDLOG

Starši predlagamo, da se šolanje bolje kot na ‘’učenje na pamet’’ (poljudno: piflarijo)  usmeri v to, da bodo otroci iznajdljivi, da bodo znali najti podatke in jih pravilno vmestiti v kontekst, da bodo znali izločiti bistvo. Če pogledamo nas odrasle, vsi za informacije pogledamo na internet ali v knjigo. S tem se seveda tudi učimo. In ravno to moramo naučiti otroke. Da ni nujno vse znati na pamet, ampak je obvezno znati poiskati informacijo, ki nas zanima. Kako to narediti pa učijo zunanje organizacije, NVO, IC, NLP tehnike.

9. UKINITEV MATURE V OBSTOJEČI OBLIKI KOT EDINEGA KRITERIJA

POVZETEK

Že v sedmem (domnevno še prej) razredu, se otroke začne strašiti z maturo. V prvem letniku se straši z maturo, vsa štiri leta se dijakom omenja samo maturo. To predstavlja nepotreben stres, da se vse vrti okoli mature. Največji problem nastane, ker so na maturi trije glavni predmeti in dva izbirna. Nekomu angleščina ali slovenščina lahko delata probleme, medtem, ko obvlada biologijo, človeško telo in ima empatijo do človeka. Ker na maturi ne doseže dovolj točk, se ne more vpisati na medicino, bil pa bi odličen zdravnik, ki bi delal z vsem srcem.

PREDLOG

Predlagamo, da se ukine pisanje mature. Tako, kot na gimnazijah in na srednjih šolah, predlagamo da se na fakultete vpišejo študentje, ki jih tematika študija dejansko zanima. Tako se bomo izognili tudi ''fiktivnim'' vpisom, za katere vemo, da predstavljajo ogromen problem, saj se veliko oseb na fakultete vpisuje le zaradi statusa, ter tako do 26. leta delajo preko študentske napotnice.

10.  REDNA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA UČITELJEV, SPODBUJANJE NOVOSTI, NAGRADE ZA IZNAJDLJIVE UČITELJE

POVZETEK

Učitelji vzgajajo in izobražujejo naše otroke, bodoče državljane Republike Slovenije. So najbolj pomembne osebe v življenju naših otrok. Spodbujajmo jih h napredku, nudimo jim nagrade, nudimo jim motivacijo. Naredimo njihov poklic časten, preverjajmo njihovo kakovost in opolnomočimo jih z literaturo svetovno znanih nevrologov in psihologov.

PREDLOG

Predlagamo, da denar, ki je namenjen NPZ, denar, ki je namenjen preobsežnemu učbeniškemu skladu namenimo učiteljem, njihovem izobraževanju, njihovim nagradam. Danes je najmanj cenjen poklic v javni upravi učitelj, kar je za nas starše in tudi učitelje absurd. Učitelj naredi za naše otroke veliko več, kot kdorkoli. Učitelj vzgaja naše otroke, jih izobražuje in zaradi tega naj bo spoštovan in cenjen. Predlagamo, da se izbira najboljšega učitelja glede na regijo, predlagamo, da se učitelj, ki prinese novitete in učitelj, ki je izbran za najboljšega učitelja v določeni regiji dobi z ostalimi učitelji na izobraževanju in o svojih metoda pouči druge učitelje. Celo življenje se učimo. Vsi si želimo širiti svoje znanje in vsi si želimo biti odlični pri delu, ki ga opravljamo. Naj se stvar, ki je pozitivna v praksi za otroke in starše širi dalje. Predlagamo redno usposabljanje učiteljev in letne psiho-socialne teste.

11. NIČELNA TOLERANCA DO PSIHIČNEGA IN FIZIČNEGA NASILJA

POVZETEK

Nekaj psihičnega in fizičnega nasilja lahko reši že medgeneracijsko povezovanje ter hitro in ustrezno ukrepanje s strani odgovornih. Veliko pa uveljavitev praktičnega dela že v prvih letnikih srednjih šol pedagoške izobrazbe, saj bi tako mladi pedagogi lahko med poukom in odmori sodelovali v pregledu ‘’mrtvih kotov’’ šole, učiteljem pa omogočili sproščeno malico in zaslužen odmor. NVO organizacije in sprejetje sklepa o 9-ih izobraževalnih dnevih za učitelje, pa bi poskrbeli tudi za aktivno preventivno delovanje in ukrepanje v preprečevanju medvrstniškega nasilja, ki je nekje zelo spregledano. Psihično in fizično nasilje preprečujejo tudi uprava, starši in učitelji, ki so močno vključeni v delovanje šole, na roditeljskih sestankih, v svetih staršev in zavoda sodelujejo, vodijo dialoge, postavljajo vprašanja in skupaj iščejo rešitve. Slovenija je vključena v EPA, nadzora učinkovitosti pa ni. Izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev je pomembno tudi zaradi vseh znanstvenih dognanj. Nujno potrebujemo nova izobraževanja za preprečevanje nasilja in za prepoznavanje otrok, ki ga trpijo. Vzgojitelji in starši nujno potrebujejo nova orodja, kako reševati zahtevne situacije z otroki in hkrati nove načine, kako pomiriti sebe. Tega jim zaenkrat še niso ponudili na univerzitetnih programih, je pa zato večji porast takšnih idej.

PREDLOG

Uveljavitev praktičnega dela v vseh letnikih pedagoške izobrazbe. Uveljavitev 9 (devetih) dnevov izobraževanja za učitelje. Vpoklic NVO, zavodov, društev...

- Uzakonitev pravilnika dela v organ svet staršev (nadzor učinkovitosti).

- Možnost prič: 72. člen ZOFVI naj spoštuje 74. člen OZ in naj se priče na sestankih v javnem zavodu dovolijo.

- Šola je javni zavod, seje sveta staršev in zavoda naj bodo javne (trenutno so Ljubljanski javni zavodi zaprti za javnost), z možnostjo postavljanja vprašanj in postavljanja argumentov prisotnih.

12. ENAKOVREDNA OBRAVNAVA OTROK S PP

POVZETEK

Danes je številka otrok z določbami ogromna. Verjetno se bo ta številka prepolovila, ko se bo zmanjšal obseg učne snovi, a vseeno imamo v Republiki Sloveniji, kar precej otrok, ki imajo takšne in drugačne gibalne in razvojne težave. Moramo se zavedati, da so takšni otroci živa bitja, tako kot vsi ljudje na tem svetu. Moramo se zavedati, da so si vsi ti otroci med sabo drugačni, tako kot si nista enaka niti dva državljana na tem svetu. In moramo se zavedati, da so takšni otroci in kasneje odrasli, del naše družbe. Čedalje bolj postajamo odprti za drugačnost tako v Sloveniji, kot tudi v tujini in prav je tako. Zato pa je tudi prav, da poskrbimo za inkluzijo teh otrok in za pravilno socializacijo teh otrok. Najhuje jih je diskriminirati, kar ne želimo, vendar je zaradi načina kako sistem funkcionira, trenutno stanje slabo.

PREDLOG

Zakoni RS, že na začetku diskriminirajo družine in otroke s PP. Kadar se gre za hujše motnje v gibanju in razvoju, se staršem ne dovoli, da svojega otroka obdržijo doma in zanj skrbijo, ampak ga je nujno vključiti v zavod. Kar je popolnoma v nasprotju z Ustavo, saj bi starši morali sami določati, kaj bodo naredili s svojimi otroki. Torej po pogovorih s starši otrok s hujšimi razvojnimi in gibalnimi zaostanki, je njihov predlog, oziroma bolj zahteva ta, da sami odločajo ali bodo svojega otroka šolali na domu ali v zavodu. Med ljudmi velja stigma, da starši teh otrok niso dovolj usposobljeni, da bi za svojega otroka skrbeli doma. Verjemite, da tisti starši, ki si tega želijo, prav dobro vedo kaj jih čaka in da so ravno te starši najboljši psihologi, logopedi, delovni terapevti in učitelji svojemu otroku.Drugi predlog se nanaša na otroke, ki imajo odločbo in nimajo hujših motenj v gibanju in razvoju. Starši si želijo, da imajo njihovi otroci enake možnosti šolanja na domu, kot ''normalni'' otroci, le da so izpiti na koncu leta prilagojeni njihovi odločbi.Tretji predlog pa se tiče inkluzije teh otrok v osnovno šolo. Ker je za otroke s PP zelo pomembna inkluzija in to, da so sprejeti med ljudi, se morajo tako oni, kot okolica navaditi sobivanja. Za otroke, ki imajo PP predlagamo, da so vključeni v normalne razrede, ker pa ob velikem številu učencev, od učitelja ne moramo pričakovati, da se posveti tem otrokom, želimo, da imajo ob sebi ves čas, torej od vstopa v šolo, pa do izhoda domov spremljevalca. Spremljevalec je lahko specialni pedagog, socialni pedagog ali inkluzivni pedagog, odvisno od motnje, ki jo ima otrok (gibalno ovirani otroci, otroci z avtizmom, dislektiki, otroci s kromosomskimi napakami, ...). Odvisno glede na napako se določa tudi ali ima spremljevalec lahko dva otroka (npr pri disleksiji) ali pa samo enega. Spremljevalec skrbi, da otrok sodeluje pri snovi in jo razume. Spremljevalec sodeluje tako z učiteljem, kot tudi s straši in s tem skrbi, da se otrok razvija in da izkoristi vse svoje potencialne, ki jih ima. Poleg tega spremljevalec skrbi tudi za ustrezno interakcijo in socializacijo s strani otrok in okolice. Spremljevalec je pod nadzorom učitelja, kot tudi staršev, na nek način pa je tudi učitelj, pod nadzorom spremljevalca, saj je to ena dodatna oseba v razredu, ki opazuje delo učitelja. Čas, ko smo otroke z odločbami pošiljali v zavode ali v šole z nižjim izobrazbenim standardom je minil. Otroci s PP si zaslužijo enakopravnost in kot v drugih razvitih državah po svetu, jo morajo dobiti tudi v Sloveniji. Seveda imajo te otroci prilagojen in lažji program, ter več pomoči, ampak ravno zaradi tega, jim bo nekoč uspelo. Nihče ne pravi, da bodo nevro znanstveniki, ali pa kvantni fiziki (morda pa tudi), ampak vsakemu je treba ponuditi enake načine in možnosti šolanja. Morda pa bodo odlični peki, vodovodarji, avtomehaniki, in ker bodo že od malega navajeni, da so v družbi ljudi in ker bodo že od malega sprejeti, lahko iz teh ljudi, ki so se žal rodili z napakicami, ki so zaznamovali njihovo življenje, dobimo odlične državljane. Dokazano je, da se človek oblikuje skozi odraščanje in do danes smo v večini primerov ''drugačne'' izolirali iz družbe. Spremenimo to zavest in odprimo vrata vsem ljudem.

13. ZMANJŠANJE ŠTEVILA OTROK V RAZREDU ali povečanje število pomočnikov v razredu IN PREOBLIKOVANJE PRVEGA RAZREDA

POVZETEK

Razredi danes so prenatrpani. Učiti razred s 30 otroci je enostavno preveč. Če želimo kvaliteto in osebno noto, je nujno potrebno razrede zmanjšati ali povečati število pedagogov in pomočnikov v razredu (glejte 11.točko). Na problem prenatrpanih razredov se opozarja že vrsto let, a namesto, da bi razrede zmanjševali, jih samo povečujemo.Ogromen problem, pri katerem pa se starši in tudi učitelji počutimo ogoljufani, pa je prvi razred devetletke. Ko se je govorilo o uvedbi devetletke, je bilo obljubljeno, da bo prvi razred, kot včasih mala šola, da bo to uvod v šolo. Pa je to res? Ni! V prvem razredu je že kar precej obsežen program, z delovnimi zvezki in domačimi nalogami, kateremu male glavice, ki so iz vrtca navajene igranja in proste igre, težko sledijo.  

PREDLOG

Imeti 30 otrok v razredu je absolutno preveč. Glede na to, da smo v prejšnji točki predlagali spremljevalca za otroke z odločbami, sedaj predlagamo tudi zmanjšanje števila učencev, na maksimalno število 24. Tako se bo učitelj lahko ustrezno posvetil celemu razredu in tudi otroci z odločbami, bodo lažje sodelovali v manjših razredih. Predlagamo pa tudi (zaradi ogromnega števila zamaknjenega vpisa), da kot je bilo obljubljeno ob uvedbi devetletke, prvi razred postane UVOD v šolo. Torej ne, da učitelji pričakujejo, da otroci pridejo v šolo z odličnim znanjem fine motorike in grafomotorike, da rišejo že ravne črte, poznajo vse like, poznajo črke in sedijo pri miru v razredu. Ne, to ni nekaj čemur bi starši radi podvrgli naše šestletnike. Večina jih raje ponudi svojemu otroku še eno leto otroštva, kar ne bi bilo potrebno, če bi prestrukturirali prvi razred. V prvem letu se učiti vse črke, tako velike, kot majhne, številke in imeti že pravi predmetnik.To enostavno ne gre.Predlagamo torej, da prvi razred postane kot včasih mala šola. Vaje za fino motoriko, vaje za grafomotoriko, risanj črt, vijuganje, barvanje, ustvarjanje, štetje skozi igro. Prvi razred bi dejansko v večini časa moral biti učenje skozi igranje.

14. POZIV VSEM STARŠEM, ZASSS, UČITELJEM, UČITELJSKEM ZDRUŽENJU IN MINISTRSTVU K DIALOGU

Navezali smo stik z aktivom ljubljanskih osnovnih šol, ki imajo zelo koristne pripombe na pereče točke peticije in dodatne predloge in bomo skupaj naredili dodatno verzijo, ki bo po sestanku objavljena. Imamo še popravke, v kratkem objavimo še točke v katerih se je ustavila tudi stroka. To kar bi morala država delati sedaj delamo mi, zato si bomo vzeli še nekaj časa za soliden rok sprememb. Peticija je namenjena k aktivaciji, pregledu, opombam in na pot v smer pozitivnih sprememb. Z vašimi glasovi bomo delovali na tem, da pridobimo še več interesa s strani stroke, da se temi posvetimo, najdemo skupna izhodišča in evalviramo šolstvo.

Nataša Šram

Predsednica društva Svet Staršev                                                           

Ljubljana, 28.01.2019

 

Po podpisu peticije vas naprošamo, da na spletni strani društva izpolnite še anketo o peticiji. 

https://www.1ka.si/a/199303  

 

http://drustvo-sst.si/peticija-za-spremembo-solskega-sistema/?fbclid=IwAR2ULXFlLErRojZdzPnJED0RZdzqZPwiuHuXIsL1jG1Xb8quaA-zgEB9uic 


http://drustvo-sst.si/kontakt/ Društvo Svet Staršev, Nataša Šram, predsednica društva    Stopite v stik z avtorjem peticije