PETICIJA: UPOKOJENCI ZAHTEVAMO SPOŠTOVANJE ZAKONA

LEON_VIDIC-DELO.jpgfoto: Leon Vidic/Delo

 

UPOKOJENCI NISO DRUGORAZREDNI DRŽAVLJANI!

ZAHTEVAMO DOSLEDNO IZVAJANJE ZAKONOV!

ZAHTEVAMO SPOŠTOVANJE ENAKOSTI PRED ZAKONOM!

 

  ZUJF (Zakon o uravnoteženju javnih financ) je prenehal veljati za vse kategorije prebivalstva, razen za upokojence. Za upokojence se kriza še ni končala. Smo najbolj številčna populacija v Sloveniji, kljub temu pa smo prezrti, ko gre za uveljavljanje naših pravic, in pozabljeni, ko nam je treba začasno odvzete pravice povrniti. Tako se nam je zgodilo, da so nam v zadnjem desetletju pokojnine realno padle za več kot 3%, medtem, ko so neto plače v Sloveniji realno porastle za več kot 6%. To pa je posledica nedoslednega spoštovanja Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), kjer so določena merila za redno letno usklajevanje pokojnin:

  -         Pokojnine so se v zadnjem desetletju (med 2010 in 2018) kumulativno uskladile za 8,2%

-         V enakem obdobju bi se po zakonu morale uskladiti za 14,1% ali za 6 odstotnih  točk več

-         V tem obdobju so neto plače v Sloveniji porastle za 17,4%, življenjski stroški pa  so se povečali za 11,2%

-         To pomeni, da so v zadnjem desetletju, zaradi neustreznih uskladitev, pokojnine realno padle za več kot 3%    

 

Zato za upokojence:  

 

1.      ZAHTEVAMO, da se najkasneje do 30. junija 2020 opravi izredna uskladitev pokojnin za 6%, da bi tako z odpravo določil ZUJF tudi mi dosegli izenačenje začasno odvzetih nam pravic. Pri tem ne gre pozabiti, da se je tudi regres zmanjšal in so ga razbili na razrede, medtem ko si danes v javnem sektorju regres povečujejo za velike odstotke, pa še celo zaporniki dobijo regres.    

 

2.      ZAHTEVAMO spremembo pokojninske zakonodaje, da se pri usklajevanju pokojnin z rastjo plač upoštevajo povprečne neto plače in ne povprečne bruto plače, kot to sedaj velja, saj bo država z razbremenitvijo stroškov dela povzročila rast neto plač, s tem pa se bo razkorak med plačami in pokojninami v prihodnje še bolj poglabljal.  

 

3.      ZAHTEVAMO dosledno spoštovanje zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki določa, da se letni dodatek določi v dveh različnih višinah. Letni dodatek ni socialni korektiv, zato je nedopustno, da država zavestno krši zakon in letni dodatek izplačuje v več kot dveh višinah.  

 

4.      Vlada pripravlja povečanje odmernega odstotka novim upokojencem od sedanjih 57,25% na 63%. Opozarjamo, da bi v izogib novih krivic bilo potrebno popraviti višji odmerni odstotek tudi za vse »stare« upokojence, ker bi sicer lahko prišlo do neenakopravnega položaja le-teh, in bi s tem bil kršen ustavni vidik načela enakosti pred zakonom.    

 

MI NE ZAHTEVAMO VEČ KOT NAM PRIPADA,

ZAHTEVAMO SAMO TISTO, KAR NAM PRIPADA PO ZAKONU!  

 

Dovolj nam je tega, da smo vedno prezrti in da so vedno vsi drugi pomembnejši od nas. Mi smo tisti, ki smo s svojim delom ustvarili pogoje, da lahko delate vsi tisti, ki odločate ali pa sodelujete pri odločanju, tudi o naših življenjih.   Predstavniki oblasti, vedite, da pri uveljavljanju svojih pravic ne bomo odnehali! Protestirali bomo! Organizirali bomo okrogle mize, na katere bomo povabili ugledne strokovnjake iz naših vrst! Organizirali bomo tiskovne konference, kjer bomo energično predstavljali svoje zahteve!   Zavedajte se tega, da je naša moč v tem, da imamo več kot 620 tisoč glasov in temeljito bomo premislili, komu jih bomo namenili na prihodnjih državnozborskih volitvah.

 

SPOŠTOVANI UPOKOJENCI IN BODOČI UPOKOJENCI,  

PRIDRUŽITE SE NAM IN PODPIŠITE TO PETICIJO!  

 

LE SKUPAJ Z VAMI BOMO LAHKO DOSEGLI ZASTAVLJENE CILJE,

IN SE IZBORILI ZA DOSTOJNO ŽIVLJENJE UPOKOJENCEV.


Civilna iniciativa "ZA UPOKOJENCE GRE"    Stopite v stik z avtorjem peticije