Peticija za prepoved krsta dojenčkov

Zahtevamo, da država prepove krst dojenčkov in drugih otrok, ki ga izvaja katoliška cerkev, saj je ta v nasprotju s slovensko ustavo, ker otrok postane vernik in član cerkve brez svojega soglasja in ker:
• vzame dojenčku versko svobodo, saj iz katoliške cerkve ni celovitega izstopa, temveč samo formalni
• pomeni poseg v duševnost, saj vtisne v dušo neizbrisno duhovno znamenje
• dojenček postane nova stvar in ud cerkve ter ne pripada več samemu sebi, in ko odraste pa tudi že prej:
• mora biti poslušen cerkvenim predstojnikom, jih ubogati in materialno podpirati cerkev
• se mora udeleževati misijonske dejavnosti cerkve ter vedno in povsod širiti in braniti katoliško vero, pa k tem velikim posegom v svojo zasebnost in duševnost ter prisilno naloženim hudim obveznostim (po katoliškem nauku) ni dal soglasja, niti ni imel možnosti za to, kot to velja v demokraciji.   Smiselno enako velja to tudi za druge verske skupnosti, ki kršijo otrokove pravice.  

Peticija bo posredovana pristojnim državnim organom, to je vladi, varuhu človekovih pravic in parlamentu.  

Obrazložitev:   

Na tisoče otrok vsako leto postane član oz. vernik katoliške cerkve brez svojega soglasja, kar je v nasprotju z 41. členom ustave. Ta namreč določa, da sicer imajo starši pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko vzgojo, vendar pa mora biti usmerjanje otrok glede te vzgoje v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti in verske opredelitve ali prepričanja. To pa pomeni, da ima otrok svojo lastno svobodo vesti in verske opredelitve in zato ta pravica iz 41. člena pripada otroku in to kot samostojnemu nosilcu pravic že od njegovega rojstva dalje. Ker po naravi stvari dojenček še ne more izvrševati svojih pravic, jih po ustavi uživa v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. To pa, glede na dejstvo, da ima otrok pravico do svobode vesti, ki je po 16. členu ustave neodtujljiva, pomeni, da ta pravica pri otroku miruje, dokler ne doseže starosti in zrelosti, ki mu omogočata, da lahko odgovorno izvršuje svojo svobodo verske opredelitve. Iz tega tudi izhaja, da te pravice v imenu dojenčka ne more izvrševati nobena druga oseba, niti starši ne, in da se o krstu odloči sam otrok, ko je dovolj star in zrel, da dojame, kaj to pomeni. Z otrokovo pravico do verske opredelitve torej ne morejo razpolagati ali kako drugače odločati o njej niti starši in ga s krstom včlaniti v cerkev. Zato je krst dojenčkov in drugih otrok, tudi zanje namreč velja enako, protiustaven.  

Po 56. členu ustave uživajo otroci posebno varstvo pred telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem, takšno varstvo pa ureja zakon. Zato pozivamo državo, da v zakonu o verski svobodi ali kje drugje določi prepoved krsta dojenčkov in drugih otrok ter jih tako zaščiti pred cerkvenim zlorabljanjem. Kajti po katoliškem nauku dojenčki s krstom dobijo hude obveznosti, opisane v sami peticiji in to brez svojega soglasja. Tako morajo kot starejši ubogati predstojnike, širiti in izpovedovati vero … Pozivamo pa tudi starše, da naj razmislijo o tem, ali je krst v otrokovo korist.  

Katoliška cerkev uči, da je Jezus rekel, da je potrebno prvo učiti in nato krstiti (Mt 28,19) in da ni dovoljeno nikogar siliti, da bi se proti svoji volji oklenil katoliške vere, po drugi strani pa krsti dojenčke. To pa pomeni, da cerkev ne krši samo slovenske ustave, temveč tudi lasten in Jezusov nauk.   Koalicija za ločitev države in cerkve  

____________
Ta peticija je že bila v podpisovanju (zbranih je bilo 1747 podpisov), vendar smo se odločili, da jo ponovno odpremo za podpisovanje vsem zainteresiranim, ki je še niso podpisali. Peticijo bomo skupaj z novimi podpisi ponovno vložili v Državni zbor, saj na prvo vložitev nismo dobili zakonitega odgovora.
Priporočilo: tisti, ki ste peticijo že podpisali (lastnoročno ali online), ne podpisujte še enkrat. 
Podpise bomo zbirali kakšen mesec dni (od 12.10.2016 dalje) in nato peticijo še enkrat vložili v Državni zbor. Podpisovanje peticije je podaljšano vsaj do konca leta 2016. 

Koalicija za ločitev države in cerkve
http://www.locitev-drzave-cerkve.org/
info@locitev-drzave-cerkve.org
Kontakt: 031 284 643 (Vlado Began)

________

Ponovna vložitev peticije v Državni zbor

 
V Državni zbor Republike Slovenije smo dne 22.2.2017 ponovno vložili Peticijo za prepoved krsta dojenčkov. Več o tem na http://www.locitev-drzave-cerkve.org/ponovna-vlozitev-peticij-z-dodatnimi-podpisi-v-drzavni-zbor/

Predsednik Državnega zbora nam je poslal odgovor na ponovno vložitev peticije in tega si je mogoče prebrati na http://www.locitev-drzave-cerkve.org/wp-content/uploads/2017/04/Odgovor-DZ-7.3.2017.pdf Ker Državni zbor še vedno noče obravnavati peticijo in trdi, da smo nanjo že dobili ustrezen odgovor, smo mu v zvezi s tem odgovorili in ta odgovor je na http://www.locitev-drzave-cerkve.org/odgovor-predsedniku-dz-v-zvezi-z-vlozenimi-peticijami/


Koalicija za ločitev države in cerkve    Stopite v stik z avtorjem peticije