Peticija za popolno obdavčitev katoliške cerkve

Zahtevamo, da država katoliški cerkvi obdavči:
• plačila za maše, pogrebe in druge verske storitve ter nabirke in druge prostovoljne prispevke;
• vse nepremičnine cerkvenih pravnih oseb, ne glede na to, ali se uporabljajo za versko ali drugo dejavnost (tudi npr. župnišča) in premoženje, ki ga cerkvene pravne osebe dedujejo ali ga dobijo podarjenega, ne glede na namen uporabe;
• kot luksuz zemljišča in gozdove, ker niso predmet njene dejavnosti;
• nepridobitno dejavnost cerkvenih pravnih oseb in tudi vse drugo, kar je v skladu z zakonodajo, kot to velja za druge.  

Zahtevamo še, da država sprejme takšno ureditev, ki bo zagotavljala enakost pred zakonom:
• da bo vsaka cerkvena pravna oseba dolžna posredovati pristojnemu državnemu organu obračun prihodkov, odhodkov, dobiček …;
• kontrolo finančno-gospodarskega poslovanja cerkvenih pravnih oseb. Smiselno to velja tudi za druge verske skupnosti.  

Peticijo bomo posredovali Vladi RS in Državnemu zboru.  

Obrazložitev:  

Katoliška cerkev je izjemno bogata, saj njeno celotno svetovno premoženje znaša več tisoč milijard, v Sloveniji pa vsak kakšno milijardo evrov (samo vrednost njenih nepremičnin je okoli 800 milijonov evrov), letno pa pri nas dobi cerkvena sfera še več kot 20 milijonov evrov javnih sredstev.

Katoliška cerkev je oproščena nekaterih davkov oz. dajatev, ki jih plačujejo drugi poslovni subjekti in občani; predvsem gre za njeno versko dejavnost, ki se šteje kot nepridobitna. Menimo, da so v sferi katoliške cerkve vse cerkvene dejavnosti pridobitne, saj so namenjene pridobivanju članov in sredstev za svoje delovanje. Bistvo vseh dejavnosti katoliške cerkve, torej tudi dobrodelne, šolske, klasično verske … je namreč širjenje vere, kar je dolžnost tudi vsakega katolika. Zato je pravično, da je vsa cerkvena dejavnost, vključno z vsemi nepremičninami, v celoti obdavčena, še posebej zaradi tega, ker je katoliška cerkev izjemno bogata in zmore davke z lahkoto plačati. Zahtevamo pa tudi to, da morajo bogati v tej hudi gospodarsko-finančni krizi nositi večji delež kot revnejši – katoliška cerkev pa seveda spada v razred zelo bogatih.  
Nedopustno je dejstvo, da Republika Slovenija še v 21. stoletju ne predpiše cerkvi oz. njenim osebam vseh davkov, kot so predpisani drugim fizičnim ali pravnim osebam, ter ji z davčnimi privilegiji omogoča nadaljnje bogatenje. To je očitno kršenje 14. člena ustave, ki govori o enakosti pred zakonom. Poleg tega je vse cerkveno delovanje v zgodovini obremenjeno z ideologijo, ki je stalna in največja zavora razvoju, zaradi česar ima tudi največji delež pri svetovnih krizah.

Več o bogastvu katoliške cerkve na http://www.bogastvo-cerkve.org/.  

Koalicija za ločitev države in cerkve  

____________
Ta peticija je že bila v podpisovanju (zbranih je bilo nekaj manj kot 20.000 podpisov), vendar smo se odločili, da jo ponovno odpremo za podpisovanje vsem zainteresiranim, ki je še niso podpisali. Peticijo bomo skupaj z novimi podpisi ponovno vložili v Državni zbor, saj na prvo vložitev nismo dobili zakonitega odgovora.
Priporočilo: tisti, ki ste peticijo že podpisali (lastnoročno ali online), ne podpisujte še enkrat. 
Podpise bomo zbirali kakšen mesec dni (od 12.10.2016 dalje) in nato peticijo še enkrat vložili v Državni zbor. Podpisovanje peticije je podaljšano vsaj do konca leta 2016.

Koalicija za ločitev države in cerkve
http://www.locitev-drzave-cerkve.org/
info@locitev-drzave-cerkve.org
Kontakt: 031 284 643 (Vlado Began)

 

__________

Ponovna vložitev peticije v Državni zbor

V Državni zbor Republike Slovenije smo dne 22.2.2017 ponovno vložili Peticijo za prepoved krsta dojenčkov. Več o tem na http://www.locitev-drzave-cerkve.org/ponovna-vlozitev-peticij-z-dodatnimi-podpisi-v-drzavni-zbor/

Predsednik Državnega zbora nam je poslal odgovor na ponovno vložitev peticije in tega si je mogoče prebrati na http://www.locitev-drzave-cerkve.org/wp-content/uploads/2017/04/Odgovor-DZ-7.3.2017.pdf Ker Državni zbor še vedno noče obravnavati peticijo in trdi, da smo nanjo že dobili ustrezen odgovor, smo mu v zvezi s tem odgovorili in ta odgovor je na http://www.locitev-drzave-cerkve.org/odgovor-predsedniku-dz-v-zvezi-z-vlozenimi-peticijami/


Koalicija za ločitev države in cerkve    Stopite v stik z avtorjem peticije