Peticija za ohranitev vpisa v EGSŠ Radovljica

Spoštovani!

Zaposleni in dijaki EGSŠ Radovljica ne sprejemamo predloga ministra, da v šolskem letu 2013/14 ne bi vpisovali novincev v program ekonomske gimnazije. Ob enotni podpori sedmih županov območja Zgornje Gorenjske, s katerega prihajajo dijaki, odločno protestiramo in si prizadevamo za ohranitev vpisa najmanj v enakem obsegu kot doslej.

Stališča podpiramo z naslednjimi argumenti, dejstvi in pričakovanji:

1)      Na šoli se izobražuje 492 dijakov v 18 oddelkih. V programu ekonomska gimnazija imamo po 32 dijakov v prvem in drugem letniku, kar je preko normativa, in 46 v tretjem ter 49 v četrtem letniku.  Število možnih kandidatov za vpis bo v prihodnjih letih stabilno, po 5 letih pa se prične številčnost populacije (po demografskih podatkih) na tem območju povečevati in potreba po vpisu se bo s tem ponovno povečala.

2)      Obstoj programa ekonomske gimnazije v našem okolju omogoča gimnazijsko šolanje tudi tistim dijakom, ki niso pretežno usmerjeni v naravoslovje in jim omogoča študij v smeri svoje nadarjenosti ter svojih interesov (jeziki, pedagoški in drugi družboslovni študiji …).

3)      Učitelji se že od začetka uvedbe splošne mature usposabljajo za uspešno pripravo dijakov na maturo in imajo veliko izkušenj s sodobnimi pristopi k poučevanju, za kar smo leta 2007 prejeli Kumerdejevo nagrado.

4)      Dosegamo odlične učne rezultate na maturi, s katerimi prednjačimo med strokovnimi gimnazijami in so primerljivi z rezultati splošnih gimnazij.

5)      Imamo ustrezne učne pogoje v prenovljeni šoli s sodobno opremo.

6)      Sodelujemo z uglednimi partnerskimi šolami v Sloveniji in v tujini na področju izmenjave in drugih projektov.

7)      Učinkovito finančno poslujemo.

8)      Argumenta Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, da je potrebno število vpisnih mest v gimnazijske programe krčiti, ne sprejemamo, saj istočasno povečujejo število oddelkov na nekaterih drugih gimnazijah.

9)      Takšna politika je v nasprotju s strategijo decentralizacije države in onemogoča mladim dostop do izobraževanja na gimnazijskem nivoju v domačem okolju. Glede možnosti vpisa v gimnazijske programe so učenci Zgornje Gorenjske že sedaj v močno deprivilegiranem položaju v primerjavi z učenci v večjih mestih, z ukinitvijo vpisa v gimnazijski program na naši šoli bi se ta položaj še poslabšal.

10)   V ožjem in širšem šolskem okolju se v devetem razredu šola najmanj 100 učencev več, kot je trenutno vpisnih mest v štirih srednjih šolah istega območja, kar pomeni, da se bo toliko dijakov prisiljenih šolati daleč od doma (finančni strošek) ali izbirati druge smeri oz. šole, kar pa ni v njihovem interesu.

Od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pričakujemo enakopravno obravnavo šole po enotnih kriterijih za vse ob upoštevanju strokovnih argumentov, ki šolo uvršajo med uspešne vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji.

 

Prosimo Vas, da nas podprete pri ohranjanju vloge in pomena Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica na območju Zgornje Gorenjske.

http://www.kreativija.si/vetrnica/userfiles/image/logo.png

 

 

 

 

Ksenija Lipovšček, ravnateljica