Peticija za izločitev Teološke fakultete iz Univerze v Ljubljani

Teološka fakulteta v Ljubljani je izobraževalna ustanova, ki je po eni strani del javnega zavoda Univerza v Ljubljani, saj je njena članica, po drugi strani pa je organizacija katoliške cerkve. Formalno je torej ta fakulteta del javnega oz. državnega sektorja v Sloveniji, saj vanjo spada Univerza v Ljubljani.

Na Teološki fakulteti so mnogi predavatelji katoliški duhovniki, študijski program pa je sestavljen iz kopice predmetov, ki so tipično verski oz. konfesionalni kot npr. sklopi predmetov s področja biblije, liturgije in bogoslužja. Na fakulteti potekajo tudi katoliške maše. Ker je Teološka fakulteta v Ljubljani del katoliške cerkve, zanjo velja vse, kar velja za to cerkev in njene institucije. Tako je ta fakulteta dolžna širiti in braniti katoliško vero, saj je to ena izmed temeljnih nalog vsake katoliške organizacije. To velja tudi za tam zaposlene cerkvene člane, tudi ti so dolžni širiti in braniti katoliško vero. »Z enopredmetnim študijem na teološki fakulteti izobražujemo bodoče duhovnike, ki bodo v prihodnosti evangelizirali ta svet,« je dejal bivši dekan teološke fakultete dr. Gostečnik, ki je tudi katoliški duhovnik. »Fakulteta (edina v slovenskem prostoru) ponuja katoliško ozadje vrednot, principov, drž,« še navaja duhovnik dr. Gostečnik (Družina, 3.2.2013). »Na fakulteti ne gre samo za oznanjevanje vere …«, trdi dr. Janez Vodičar, bivši prodekan teološke fakultete (Družina, 3.2.2013). »Včasih nam tudi očitajo, da je naša teologija popolnoma katoliška. Seveda, saj mora biti, a kaj bomo tukaj prodajali neko močvaro? Ne bi bilo pošteno niti do nas niti do ljudi,« je še dejal dr. Janez Vodičar (Družina, 3.2.2013). Bolj jasnega cerkvenega priznanja, čemu je namenjena ta fakulteta, kot so navedeni citati, skorajda ni mogoče najti. Namenjena je samo interesom katoliške cerkve in širjenju oz. obrambi katolicizma.

Ker je Teološka fakulteta del javnega sektorja, del države torej, deluje omenjena fakulteta tudi v imenu države, to je Republike Slovenije. Tako v državnem imenu, torej v imenu vseh državljanov, širi in brani katoliško vero, v državnem imenu izobražuje za duhovnike, v državnem imenu potekajo na fakulteti maše ... Mogoče je torej celo reči, da država Slovenija vsaj posredno širi in brani katoliško vero, ki je v mnogih delih celo proti slovenski ustavi (ne priznava pravice do življenja, svobode vesti, volilne pravice …), izvaja maše in izobražuje za duhovnike. To pa je v nasprotju s 7. členom ustave Republike Slovenije.

Ustava v 7. členu določa, da so država in verske skupnosti ločene. Iz tega načela jasno izhaja, da je država zavezana k verski nevtralnosti in nemisionarskemu delovanju. Na področju šolstva to pomeni, da konfesionalne oz. verske vsebine ne morejo biti del javnega pouka oz. izobraževanja, ki ga zagotavlja država v javnem interesu. Država in njeni deli, kot so npr. državni organi ali pa institucije javnega sektorja, kjer je država ustanovitelj, morajo biti svetovnonazorski in versko nevtralni. Del države ali javnega sektorja tudi ne more biti nobena verska organizacija ali njen del.

Članstvo Teološke fakultete v Univerzi v Ljubljani je v nasprotju s 7. členom ustave, ker:
- je ta fakulteta kot cerkvena organizacija del javnega (državnega) sektorja Slovenije, česar zaradi ustavnega načela ločenosti države in verskih skupnosti ne sme biti,
- ta fakulteta kot del javnega (držvnega) sektorja v imenu države širi in brani katoliško vero, kar pomeni, da javna institucija, kot je Teološka fakulteta oz. Univerza v Ljubljani ni versko nevtralna in je celo misijonarska.

Na podlagi navedenega predlagamo, da Državni zbor RS, Vlada RS in Univerza v Ljubljani v okviru svojih pristojnosti sprejmejo takšne ukrepe, ki bodo usmerjeni v izločitev Teološke fakultete v Ljubljani iz Univerze v Ljubljani.

Koalicija za ločitev države in cerkve

 

Podrobnejša obrazložitev peticije je dosegljiva na spletni strani Koalicije za ločitev države in cerkve http://www.locitev-drzave-cerkve.org/pobuda-za-izlocitev-teoloske-fakultete-iz-univerze-v-ljubljani/


P.S.
Ali je lahko del slovenskega javnega sektorja del organizacije:
- za katero je znani nemški zgodovinar Karlheinz Deschner dejal: Na svetu ni organizacije, ki bi bila »v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20-tem stoletju tako obremenjena z zločini, kot krščanska cerkev, prav posebno rimsko-katoliška cerkev«,
- za katero je papež Pij XI. dejal: »Če že obstaja totalitaren režim – totalitaren v praksi in teoriji – je to režim Cerkve, saj Cerkvi človek pripada na totalen način« in
- papež Pij XII.: »Pripadamo militantni cerkvi …«.
Pa še papež Ratzinger: »Neverujoči so sile teme in zla«.
(Citati so iz spletne strani http://www.izstop-iz-cerkve.org/).

 

Obvestila

- Podpisi za to peticijo se bodo zbirali samo še do konca oktobra 2017.

- Peticijo za izločitev Teološke fakultete iz Univerze v Ljubljani smo dne 16.11.2017 posredovali Državnemu zboru RS, Vladi RS in Univerzi v Ljubljani. Sedaj čakamo na odgovore.

- Odgovor Vlade RS si je mogoče prebrati na spletni strani koalicije pod http://www.locitev-drzave-cerkve.org/odgovor-vlade-republike-slovenije-na-peticijo-za-izlocitev-teoloske-fakultete-iz-univerze-v-ljubljani/


Vlado Began, tel: 031 284 643    Stopite v stik z avtorjem peticije