Peticija v zvezi s poplačilom dolgov holdinga mariborske nadškofije

Zahtevamo, da država da cerkvi rok, npr. 3 mesece, da poravna vse dolgove mariborske nadškofije in z njo povezanih oseb. Če cerkev dolgov v tem času ne bo poravnala, zahtevamo, da do poplačila vseh cerkvenih dolgov država:
– ustavi ves tok javnega denarja v cerkveno sfero ter ta denar nameni za poplačilo cerkvenih dolgov
– zaseže vso cerkveno gotovino in sredstva na računih cerkveno pravnih oseb in jih nameni za poplačilo cerkvenih dolgov
– zaseže in proda cerkvene premičnine, kot so umetnine, dragocene obleke in pohištvo, slike in kipi, cerkveno zlato, arhivi, podjetja in podobno ter izkupiček nameni za poplačilo cerkvenih dolgov
– zaseže in proda cerkvene nepremičnine (gozdove, kmetijska zemlijišča …) in izkupiček nameni za poplačilo cerkvenih dolgov.  

Če ta sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo dolgov, mora država zahtevati od Svetega sedeža, da poravna razliko. Če ta tega ne bo želel storiti, pa naj država v smislu 12. člena Zakona o verski svobodi razmisli o prepovedi delovanja katoliške cerkve v Sloveniji do poplačila dolgov.  

Obrazložitev peticije:  

Cerkev je preko svoje mariborske nadškofije in z njo povezanih oseb povzročila v Sloveniji po zapisih v medijih dolg v višini približno 1,5 milijarde evrov. Cerkvene družbe so v stečaju in zato ne bodo zmogle poravnati vseh svojih dolgov. Podobno je z mariborsko nadškofijo, ki je močno zadolžena. Zato je potrebno najti druge vire za poplačilo dolgov, kajti sicer bodo ti padli na pleča slovenskih davkoplačevalcev v sklopu slabe banke ali kako drugače. To pa bi bilo nepošteno, saj je cerkev izjemno bogata in lahko dolgove z lahkoto poplača.  
V Sloveniji ima katoliška cerkev zelo veliko premoženje. Njene nepremičnine so po uradnih podatkih vredne okoli 800 milijonov evrov, razen tega pa država vsako leto nameni za cerkveno sfero več kot 20 milijonov evrov. Cerkev ima poleg velikega nepremičnega premoženja tudi veliko dragocenih in zelo vrednih premičnin, npr. kipe, slike in druge umetnine, zlato in srebro, dragoceno pohištvo, arhive … in seveda tudi veliko denarne gotovine in sredstev na računih. Vse to mora biti vir za poplačilo cerkvenih dolgov.

Zelo bogata je tudi katoliška cerkev po svetu. Njeno premoženje se ocenjuje na več 1.000 milijard evrov, samo vrednost njenega zlata je preko 1.000 milijard evrov.   

Katekizem katoliške cerkve (str. 495 slovenske izdaje) uči, da je solidarnost eminentno krščanska krepost. Cerkev v katekizmu (str. 386) pravi še: »Mnogi grehi povzročijo krivico bližnjemu. Storiti je treba, kar je le mogoče, da se krivica popravi (na primer povrniti ukradene reči, popraviti dobro ime tistega, ki je bil obrekovan, dati odškodnino za poškodbe). To zahteva preprosta pravičnost.« Iz tega je razvidno, da glede na načelo cerkvene solidarnosti in pravičnosti morajo poravnati dolg mariborske nadškofije in z njo povezanih oseb drugi deli katoliške cerkve v Sloveniji ali izven nje.  

Koalicija za ločitev države in cerkve  

____________
Ta peticija je že bila v podpisovanju (zbranih je bilo 2081 podpisov), vendar smo se odločili, da jo ponovno odpremo za podpisovanje vsem zainteresiranim, ki je še niso podpisali. Peticijo bomo skupaj z novimi podpisi ponovno vložili v Državni zbor, saj na prvo vložitev nismo dobili zakonitega odgovora.
Priporočilo: tisti, ki ste peticijo že podpisali (lastnoročno ali online), ne podpisujte še enkrat.
Podpise bomo zbirali kakšen mesec dni (od 12.10.2016 dalje) in nato peticijo še enkrat vložili v Državni zbor. Podpisovanje peticije je podaljšano vsaj do konca leta 2016.

Koalicija za ločitev države in cerkve
http://www.locitev-drzave-cerkve.org/
info@locitev-drzave-cerkve.org
Kontakt: 031 284 643 (Vlado Began)

 

__________

Ponovna vložitev peticije v Državni zbor

V Državni zbor Republike Slovenije smo dne 22.2.2017 ponovno vložili Peticijo za prepoved krsta dojenčkov. Več o tem na http://www.locitev-drzave-cerkve.org/ponovna-vlozitev-peticij-z-dodatnimi-podpisi-v-drzavni-zbor/

Predsednik Državnega zbora nam je poslal odgovor na ponovno vložitev peticije in tega si je mogoče prebrati na http://www.locitev-drzave-cerkve.org/wp-content/uploads/2017/04/Odgovor-DZ-7.3.2017.pdf Ker Državni zbor še vedno noče obravnavati peticijo in trdi, da smo nanjo že dobili ustrezen odgovor, smo mu v zvezi s tem odgovorili in ta odgovor je na http://www.locitev-drzave-cerkve.org/odgovor-predsedniku-dz-v-zvezi-z-vlozenimi-peticijami/


Koalicija za ločitev države in cerkve    Stopite v stik z avtorjem peticije