Peticija starsev OS Slave Klavore

Spoštovani!

Iniciativa staršev otrok Osnovne šole Slave Klavore, ki se bori za pravice otrok v vzgoji in izobraževanju zbira podpise staršev otrok v osnovnih šolah.

Želimo normalizacijo pouka in vzgoje, brez obveznega testiranja in nošenja mask! Podpise bomo predali vodstvu šole, županu, Vladi in Varuhu človekovih pravic.

Spodaj podpisani starši otrok zahtevamo odpravo ukrepov sprejetih po nezakonitih in protiustavnih odlokih, ki so/bodo stopili v veljavo 8.11. in 17.11.

1. Nošenje mask celoten čas pouka za vse otroke od 6. leta starosti

Ostro nasprotujemo nošnji maske celoten čas pouka. O neustavnosti obveze nošnje mask je odločilo Višje sodišče v Kopru. Predpis, ki določa obvezno uporabo zaščitnih mask, ni bil izdan v okviru napotitve iz 39. člena ZNB in v posledici ne gre za prekršek iz 14. toče prvega odstavka 57. člena ZNB.

2. Samotestiranje, ki naj bi se izvajalo v šoli 3x tedensko

Ostro nasprotujemo samotestiranju v šoli. Učitelj nima ustrezne izobrazbe in ni usposobljen za opravljanje medicinskih posegov, šola pa ni registrirana zdravstvena ustanova, prav tako pa otroci niso usposobljeni za rokovanje s priborom za odvzem brisa. Rezultat testiranja je občutljiv osebni podatek (opozorilo informacijske pooblaščenke), zato je način diagnosticiranja v razredu pred sošolci in učiteljem popolnoma nespremenljiv in v neskladju z varovanjem osebnih podatkov in otroka izpostavlja in diskriminira na način, ki je nedopusten.

3. Diskriminacija, ki se že dogaja zaradi nenošenja mask in posiljevanje k nošenju maske

Ostro nasprotujemo diskriminaciji otroka, kot posledici nenošenja maske. Žal smo bili v preteklih tednih starši večkrat obveščeni o neustreznem ravnanju učiteljev, verbalnega nasilja in posiljevanja k nošenju maske, zato vas pozivamo, da zaposlene o tem takoj obvestite in prepoveste tovrstna ravnanja. Vsakršno verbalno nasilje in posiljevanje k nošenju maske je kaznivo dejanje in popolnoma neprimerno za vzgojno-izobraževalni kader. Šola in učitelji so dolžni upoštevati Konvencijo o otrokovih pravicah in Ustavo RS, po kateri otroci uživajo posebno varstvo.

Od zahtev ne odstopamo in bomo kot zakoniti zastopniki svojih otrok branili starševske in otrokove pravice z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.

Hkrati vas obveščamo naslednje: v trenutku, ko šola prepreči izobraževanje, da učenec ne more v razred, nastopi odškodninska odgovornost šole, saj s tem poseže v pravico do svobode izobraževanja kot dela svobode gibanja, o kateri je enkrat že presojalo Ustavno sodišče RS v zadevi U-I-79+20-24 z dne 13.5.2021, ki je pod 73.točko obrazložitve pojasnilo, da se v te pravice na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB z izdajanjem odlokov (Vlade) ne sme posegati.

ŠOLE OTROKOM, NE POLITIKI!

Lep pozdrav,

Starši učencev ……

 

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Starsi to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...