PETICIJA PROTI USMRTITVI ŽIVALI V ZAVETIŠČIH s predlogi za izbol

PETICIJA PROTI USMRTITVI ŽIVALI V ZAVETIŠČIH

s predlogi za izboljšanje stanja

(Vsebina peticije je okvirne narave, zato naprošamo ljudi za predloge. Zbrani predlogi se bodo sestavili v čistopis predloga, s katerim bomo odšli na vladna pogajanja. Najlepša hvala)

 

VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

za spremembo 4. odstavka 31. člena Zakona o zaščiti živali ( Ur. List RS 42/2007):

»Če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30 dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, usmrti.«

ZAKAJ PODPISATI PETICIJO ?

Problematika zapuščenih živali je razširjena po vsem svetu. Nekatere živali so se na ulici rodile, druge so bile zavržene s strani neodgovornih in brezbrižnih lastnikov. Njihovo življenje je vse prej kot lahko - bolne, lačne, prestrašene, brez zavetja pred vročino in mrazom in mnogokrat tudi tarča sadističnih ljudi. Tiste, ki jim uspe »pobegniti« z ulice, večinoma pristanejo v zavetiščih. Žal ime »zavetišče« ni vedno primerno. Prostorska stiska, pomanjkanje sredstev in tudi neprimerno vedenje zaposlenih privedejo do nič kaj prijetnega življenja, ki se dostikrat konča v evtanaziji ne samo starih in bolnih, ampak tudi mladih, zdravih in posvojljivih živali.

Česar se moramo zavedati vsi je, da so glavni krivci za problematiko zapuščenih živali neodgovorni ljudje in ne živali same.

 

NAMEN PETICIJE:

- ZAKONSKO PREPOVEDATI EVTANAZIJO ZDRAVIH ŽIVALI PO 30. DNEH BIVANJA V ZAVETIŠČU,SAJ JE TO NEHUMANO, NEREALNO IN NEVREDNO DEJANJE

- IZBOLJŠATI OZAVEŠČANJE LJUDI IN ZMANJŠANJE ŠTEVILA ŽIVALI V ZAVETIŠČIH

 

Podpisniki peticije predlagamo:

 

1. PREPOVED USMRTITVE ŽIVALI V ZAVETIŠČIH s predlogi za izboljšanje stanja:

 

- Obvezno sterilizacijo/kastracijo psov in mačk (pasemskih in nepasemskih), razen v primerih vzrejnega dovoljenja

- Mesečni davek za ljudi, ki ne želijo sterilizirati/kastrirati živali oz. se želijo ukvarjati z njihovo vzrejo - pasemskih in nepasemskih živali (eden od možnih načinov zbiranja sredstev za zapuščene živali - glej obrazložitev)

- Register psov in mačk – obvezno čipiranje in vpis v register

- Prijava vsakega legla (pasemskega in nepasemskega) in omejeno število legel ter dodaten davek na leglo (eden od možnih načinov zbiranja sredstev za zapuščene živali - glej obrazložitev)

- Register storilcev, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje mučenja živali po Kazenskem zakoniku RS ali kaznovani za prekršek po Zakonu o zaščiti živali za primere mučenja živali, kamor štejejo tudi preobremenitve z brejostjo in tistih, ki jih brez razloga zapustijo v zavetišču) ter začasno ali stalno prepoved lastništva katerekoli živali

- Obvezno šolanje lastnika t.i. nevarnega psa (nevaren pes je poleg psa, ki izpolnjuje pogoje za nevarno žival, tudi pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival (5.čl.). Nevarne živali so živali, ki ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do človeka(5 čl.))

 

2. SPREMEMBO PRAVILNIKA O ZAVETIŠČIH: povečanje nadzora in izrekanje kazni, postavitev enotnih cen storitev v zavetiščih, obvezno podpisovanje pogodb med občinami in zavetišči

 

3. SPREMEMBO JAVNIH NAROČIL: Občine, ki razpišejo javno naročilo za podelitev koncesije za oskrbo živali v lastni občini, morajo kot kriterij izbora obvezno upoštevati: dokumentacijo o delovanju zavetišča, ki ga izda inšpekcija (VURS) v letnem poročilu, mnenje občinskega Društva za zaščito živali na ponudnike, etičnost delovanja zavetišča. Če bi bile cene enotne bi kriterij »najugodnejši ponudnik« odpadel.

 

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

 

- Obvezna sterilizacija/kastracija psov in mačk (pasemskih ali nepasemskih) in preprečevanje nekontroliranega razploda lastniških psov in mačk je osnovnega pomena. Vsak novorojeni mladič, ki išče dom, pomeni manjšo možnost ali celo smrtno obsodbo za vsaj enega psa ali mačka v zavetišču. Nekateri mladiči pa so sploh nezaželjeni in odvrženi na ulico, ali usmrčeni s strani lastnika

- Register tako psov kot mačk – obvezno čipiranje in vpis v register: če se najde zapuščena in/ali zanemarjena žival, se lahko najde lastnika in se ga primerno kaznuje, če je to potrebno.

- Mesečni davek za ljudi, ki ne želijo sterilizirati/kastrirati živali oz. se želijo ukvarjati z vzrejo (pasemskih in nepasemskih): Denar zbran od davka se porabi za zavetišča oz drugo obliko pomoči brezdomnim živalim (npr. sterilizacije/kastracije ter cepljenja in osnovna oskrba prostoživečih mačk).

- Prijava vsakega legla (pasemskega in nepasemskega) in omejeno število legel ter dodaten davek na leglo: Denar, zbran od davka, se porabi za zavetišča oz drugo obliko pomoči brezdomnim živalim (npr. sterilizacije/kastracije ter cepljenja in osnovna oskrba prostoživečih mačk).

- Register ljudi, ki mučijo in zanemarjajo živali (tudi tisti, ki jih brez dobrega razloga zapustijo v zavetišču): začasna ali stalna prepoved lastništva katerekoli živali

- Pogostejše kontrole inšpekcije v zavetiščih - če se ugotovi, da zavetišče ne nudi minimalnih standardov, ki veljajo po Zakonu o zaščiti živali ter Pravilniku o oskrbi živali v zavetiščih, se zavetišče preprosto zapre.

- Po obstoječem Zakonu za zaščito živali je šolanje nevarnega psa obvezno.Vendar: strokovna komisija naj upošteva tudi sposobnost in motiviranost lastnika t.i. nevarnega psa. Če se izkaže, da je pes nevaren zaradi neprimernega lastništva oz. neprimerne vzgoje lastnika se psa lastniku odvzame in ne usmrti ter poskrbi za njegovo prevzgojo.

 

 

 

KER VERJAMEMO, DA BOMO NA OPISANI NAČIN ZMANJŠALI ŠTEVILO ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČIH, ZAHTEVAMO, DA SE 30. DNEVNI ROK ZA USMRTITEV ŽIVALI O D P R A V I.

Civilna iniciativa za izboljšanje pravne zaščite živali

https://www.facebook.com/CIIPZZ

 


Civilna iniciativa za izboljšanje pravne zaščite živali    Stopite v stik z avtorjem peticije