PETICIJA PROTI POSTAVITVI OGRAJE OKOLI VRTIČKOV NA BRODU

PETICIJA PROTI POSTAVITVI OGRAJE OKOLI VRTIČKOV NA BRODU

Mnogi dosedanji uporabniki vrtičkov - Brôjski vrtičkarji - smo proti postavitvi ograje okoli vrtičkov iz sledečih razlogov:

- vrtički so v neposredni bližini urbanega naselja, s tem imamo domačini (uporabniki in neuporabniki vrtičkov) vizualni pregled nad vrtički in smo vajeni opozoriti tistega neuporabnika vrtičkov, ki bi odtujeval vrtnine, da to ne počne;

- ograje ločujejo, ne združujejo. Ob postavitvi ograje bi bili vrtički nekako izvzeti iz ostale urbane okolice - soseske. Želimo, da vrtički 'dihajo' s sosesko, in da si mimoidoči lahko ogledajo vrtnine, saj smo ponosni na pridelek in ga radi pokažemo;

- ograja, zlasti kovinska, kazi okolico, omejeno je tudi socialno povezovanje med uporabniki vrtičkov in mimoidočimi;

- v primeru postavitve ograje bi bilo potrebno dodatno zasaditi območje ob ograji, kar bi predstavljalo senco vrtninam in posledično njihovo slabšo rast in manjši pridelek, v senci ograje bi se tudi zadrževali polži;

- ograja zavzame določen prostor kar posledično pomeni manj prostora za vrtičke; -         ograja onemogoča dostop neuporabnikom vrtičkov, tudi izkušenj željnim otrokom iz vrtca ali osnovne šole. Ob primerni ureditvi vrtov in žabnika (kala) imajo otroci imenitno priložnost pobliže spoznati delo in življenje na vrtovih. Otroci iz vrtca si že sedaj radi ogledajo to posebnost kraja in se poučijo o vodnih bitjih in koristnih organizmih na vrtu;

- ograja preprečuje dostop ježem ter drugim večjim živalim za vrt koristnim živalim (kuna...). V Angliji so celo sprejeli zakon, da morajo lastniki ograj v ograje vrezati dovolj velike luknje za prehod ježev;

- ograja predstavlja velik strošek za naročnika. Prepričani smo, da se da namenjena sredstva preusmeriti in bolj smotrno porabiti.

Brôjski vrtičkarji zato PREDLAGAMO:

- da se ograje NE postavi;

- da se finančna sredstva, namenjena 'postavki ograja', preusmeri v:

A. vsebinsko in grafično oblikovanje 5 - 7 tematskih informacijskih tabel z delovnim naslovom Brôjski vrtički (to ime so uporabljali staroselci in želimo, da se ga ne pozabi). Teme predlagajo tako dosedanji uporabniki vrtičkov kot ostalo zainteresirano lokalno prebivalstvo ob podpori strokovnjakov naravovarstva in zgodovine. Možen nabor tem: Zgodovina, Sonaravno vrtnarjenje, Koristni organizmi na vrtu, Vodno telo na vrtu, Invazivne rastline na vrtu in/ali ob njem...

B. za obiskovalce se primerno zavaruje oziroma po načelih varnosti uredi neposreden dostop do žabnika.

POMEMBNO: smiselno bi bilo, da se pri posegu NE poškoduje humusna plast debeline 30 cm. Poti med gredami pa naj bodo travnate in v smeri sever-jug zaradi manjše osenčenosti.

Hvala za Vašo podporo!

 

Ob pomoči Brôjskih vrtičkarjev sestavil: Gregor Šubic, Tratnikova 56, 1000 Ljubljana GSM: 041 944 054

Brod, 17. september 2019

Strinjam se z vsebino peticije ''PETICIJA PROTI POSTAVITVI OGRAJE OKOLI VRTIČKOV NA BRODU'', kar izkazujem s podpisom le-te.                                                                             


Gregor Šubic, Tratnikova 56, 1000 Ljubljana GSM: 041 944 054    Stopite v stik z avtorjem peticije