Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 - 2019

Vlada je v četrtek 15.11.2018 sprejela predlog in izdala odlok, v katerem je v enem letu predvidela odvzem 200 rjavih medvedov iz okolja. Za odstrel je v odloku predvidenih 175 medvedov, kar je do zdaj največ, dodatnih 25 je predvidenih zaradi izgub, kot so povoz in druge oblike smrtnosti.

Alpe Adria Green (AAG) je na Ministrstvo za okolje in prostor v predpisanem roku s strani MOP, 30.07.2018 posredoval Pripombe, mnenja in zahteve na Osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019 (Odlok2019) vedar naše pripombe ne MOP in ne vlada niso upoštevali.

POVEZAVA:

AAG podal pripombe na “Osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave”

 

Peticija proti odstrelu rjavega medveda in volka 2018 - 2019

S podpisom te peticije državljani  in državljanke Republike Slovenije  zahtevamo poleg ukinitve odstrela  tudi   izvajanje ukrepov za dobrobit rjavega  medveda. Podpiramo možnost  preselitev  rjavega medveda  in volkov izven držav EU,  sterilizacijo ali druge  ukrepe, s katerimi bi lahko na human način omejli njihovo število.

Ministrstvo za okolje in prostor je 26. 06 2018 dalo v enomesečno javno obravnavo osnutek odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Kljub protestom javnosti med njimi tudi AAG je vlada 22.11.2018 izdala odlog za odstrel medvedov, ki v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019 načrtuje odstrel 175 medvedov. Ali je to res potrebno? Znano je, da rjavi medved, kot velika zver zavarovan. Ministrstvo je v obrazložitvi navajalo, da so glavni zagovorniki odstrela volkov in medvedov nekateri rejci drobnice in nekateri lovci. Zakaj? Nekaterim rejcem so volkovi napadli čredo drobnice, lovci pa tarnajo, da jim volkovi kradejo srnjad in jelenjad. Ali ni to posledica napačne prostorske politike pri ohranjanju velikih zveri in pri usmerjanju razvoja pašništva in lovstva?

Ali ni tako, da če odstreliš enega, pride za njim drugi? Menda sploh ni vseeno, katero žival odstrelimo, saj so tudi one socialna bitja. Kaj smo potem dosegli? Bomo vsako leto postrelili 175 medvedov? Kdaj bomo ustavili tako politiko?

Kultura sobivanja velikih zveri in človeka v današnjem času zahteva pač več od nekaterih prebivalcev, ki živijo na območju ali v bližini pojavljanja velikih zveri, pa tudi od drugih obiskovalcev narave, ki se moramo primerno obnašati v njej. O tem imamo dobro literaturo. Velike zveri so naravno plašne in se človeku izognejo, če se le da.

Velikim zverem pri nas z velikimi posegi v prostor stalno zmanjšujemo življenjski prostor, obenem pa jim ponujamo hrano na pladnju v obliki čred drobnice, kjer je v preteklosti ni bilo.

Na Štajerskem denimo tega problema ni. Znano je, da je reja ovac subvencionirana. Ali mora ministrstvo za kmetijstvo res povsod podpirati rejo ovac?

Ali je res interes streljanja medvedov v prodaji mesa v domačih gostilnah in za izvoz? Ali se medvedje meso sploh lahko uporablja kot živilo? Kje bi končalo meso 175 pobitih medvedov? V odloka odgovorov ne najdemo. Kje je končalo njihovo meso v minulih letih? Kdo je z njim zaslužil in koliko?

In zakaj imamo v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 tudi priročnik Varovanje drobnice pred velikimi zvermi, iz katerega sledi, da lahko redimo domače živali tudi na področju pojavljanja velikih zveri, če upoštevamo strokovna priporočila. Celo več, predvidene so državne podpore, na primer za varovanje s pastirjem, psi in drugo. Kaj gre potem narobe?

PODPIŠI PETICIJO!

 


Alpe Adria Green , Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom sprejemam, da bo Alpe Adria Green , Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Dajem soglasje za obdelavo informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...