Peticija o nestrinjanju ponovne uvedbe regijskega tekmovanja iz kemije, novega pravilnika in odnosu do mentorjev

Spoštovani.  

Na vaši spletni strani ZOTKS  smo zasledili razpis tekmovanja iz znanja kemije  za osnovne šole za  Preglova priznanja. Ob tem smo presenečeno ugotovili, da ste v letošnjem šolskem letu uvedli dodatno raven tekmovanja, to je regijsko tekmovanje za osnovne šole. Presenečenje, v negativnem smislu, je bilo toliko večje, saj nas, mentorje, in vodstva osnovnih šol niste obvestili  o uvedbi regijskega tekmovanja. Kot soizvajalci tekmovanja iz znanja kemije, bi upravičeno pričakovali, da bi nas o svoji nameri predhodno obvestili in se z nami, kot strokovnimi (so)delavci konzultirali o smiselnosti in pomenu vpeljave dodatne ravni tekmovanja iz znanja kemije. Sploh zato, ker se je tovrstna raven izvedbe tekmovanja v preteklosti že izkazala kot neustrezna in je bila posledično izpuščena.

Vaša odločitev o ponovni uvedbi regijskega tekmovanja iz znanja kemije za osnovne šole se nam zdi zelo sporna in v nasprotju s smernicami aktualnega časa, ki poudarjajo, naj snovalci vzgojnoizobraževalnega procesa ne ustvarjamo dodatno obremenjujočega okolja za učence. Ravnatelji in učitelji smo bili v zadnjem letu in ponovno na začetku aktualnega šolskega leta s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pozvani, naj ne obremenjujemo učencev in jim zagotovimo spodbudno učno okolje, v katerem bodo lahko izkazovali svoje znanje in potenciale. Tekmovanja iz znanj se udeležujejo nadarjeni učenci, ki želijo razvijati svoje potenciale in izkazati znanje, običajno na več različnih področjih. Zato se ti učenci udeležujejo raznolikih tekmovanj iz znanja. Mentorji in vsi odgovorni za izobraževanje v osnovnih šolah, moramo učencem omogočiti udeležbo na tekmovanjih oziroma dogodkih, za katere učenci menijo, da so kompetentni in želijo izkazati svoje znanje in veščine.  

Seznanjeni smo z dejstvom, da je v letošnjem šolskem letu prišlo do sprememb v izvajanju tekmovanj za osnovne šole tudi na drugih področjih, ne zgolj pri kemiji. Zato nas to še toliko bolj skrbi in se nam zdi nedopustno. Zavedati se morate, da so, zaradi uvedbe dodatnih ravni tekmovanj, nadarjeni učenci dodatno obremenjeni. Že vrsto let ugotavljamo, da so tekmovanja, ki se jih udeležujejo praviloma isti nadarjeni učenci znotraj določene šole, skoncentrirana na isto časovno obdobje. Zato lahko pride tudi do terminskih podvajanj, kar sili učence v odločitev glede udeležbe na  posameznih tekmovanjih. Slednje pa je v nasprotju z načeli osnovnošolskega izobraževanja. Vse našteto ustvarja pri učencih dodatni pritisk in vodi v raznolike stiske. Dodatno skrb v letošnjem letu predstavlja tudi možnost pouka na daljavo. Sprašujemo se, kako ste načrtovali izvedbo vseh ravni tekmovanj v tem primeru in pričakujemo vaše pojasnilo na začetku šolskega leta in ne kasneje.  

Opozoriti želimo še na določene pomanjkljivosti oziroma nejasnosti v razpisu in v pravilniku tekmovanja iz znanja kemije, objavljenih na spletni strani ZOTKS in upravičeno pričakujemo vaša pojasnila:

(1)  v razpisu so pod točko Vsebine tekmovanj objavljene le vsebine za šolsko izbirno tekmovanje in državno tekmovanje v 8. in 9. razredu. Zakaj vsebina za regijsko tekmovanje ni razpisana?

(2)  v razpisu je določen termin za šolsko izbirno tekmovanje 17. januar 2022; termin za vpis rezultatov šolskega tekmovanja je 24. januar 2022. Zakaj je termin za objavo uvrščenih tekmovalcev na regijsko tekmovanje šele 18. marca 2022?  (ta časovni razmik je z vidika šolske prakse nedopusten)

(3)  34. člen Pravilnika tekmovanj iz znanja kemije opredeljuje kriterije za podelitev Preglovih priznanj v osnovni šol; med drugim navaja, da »na regijskem tekmovanju lahko osvoji bronasto Preglovo priznanje tekmovalec, ki je po svojih dosežkih v zgornji tretjini vseh tekmovalcev v državi in tisti, ki jih določi komisija glede na težavnost tekmovanja. Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo srebrna in zlata Preglova priznanja oziroma plakete.« Člen ne navaja nikakršnega priznanja, ki ga tekmovalec osvoji na šolskem tekmovanju. Ali to pomeni, da na šolskem tekmovanju tekmovalec ne osvoji nikakršnega priznanja? Zakaj je potem v 4. členu istega pravilnika, ki navaja ravni tekmovanja poimenovana raven »Šolsko tekmovanje za bronasto Preglovo priznanje«?  

Mentorji upravičeno pričakujemo s strani ZOTKS takojšnja pojasnila v zvezi z zapisanim. Hkrati Vas vljudno pozivamo k vnovičnem razmisleku glede uvedbe dodatne ravni tekmovanja iz znanja kemije v osnovni šoli.  

V imenu vseh podpisnikov peticije, Vas vljudno pozdravljamo.


Tjaša Kampos, Marja Pahor, Violeta Stefanovik, Renata Filipič    Stopite v stik z avtorjem peticije