Ohranitev 24h prisotnosti zdravnika in sprememba pravilnika o NMP

V občini Logatec je danes organizirana 24-urna nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju NMP). Ekipo sestavljajo reševalec, zdravstveni tehnik (oba z izpitom nacionalne poklicne kvalifikacije) in zdravnik. Ekipa NMP letno posreduje pri približno 500 intervencijah na terenu.  

Po novem predlogu Ministrstva za zdravje bo Logatec ostal brez stalne prisotnosti zdravnika. Prisotno bo ostalo nujno reševalno vozilo z dvema reševalcema.

Ministrstvo za zdravje, po novem, dva reševalca smatra kot optimalno ekipo NMP, zdravnik namreč ponoči in ob koncih tedna po spremembi pravilnika ne bo več prisoten. Res je, da bo ostalo tudi nujno reševalno vozilo, ki pa, na žalost, brez zdravnika v večini primerov ne koristi, saj lahko le zdravnik predpisuje terapije in odmerja zdravila.  

Zdravnik naj bi po Predlogu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči prihajal v občino Logatec iz satelita urgentnega centra (v nadaljevanju SUC) Postojna. SUC Postojna bo poleg občine Logatec pokrival še občine Cerknica, Loška dolina, Bloke in Postojna. Za prebivalce Logatca to pomeni, da bodo zdravniško oskrbo, v optimalnih razmerah na cesti, dobili v približno osemnajstih minutah, kje so šele prebivalci preostalih osemnajstih zaselkov.  

Ministrstvo za zdravje nas miri, da bo v nujnem reševalnem vozilu delal diplomirani zdravstvenik, kateremu bodo dodelili nove kompetence, ki bodo prišle v poštev le pri srčnih zastojih, ki predstavljajo le 3% življenjsko ogrožujočih stanj na terenu. Pri vseh ostalih nujnih stanjih bo dostopni čas zdravnika veliko daljši, kar bo pripeljalo do povečanja tveganja za nastanek nepopravljivih življenjskih posledic ali celo smrti.  

Menimo tudi, da na novo podeljene kompetence diplomiranim zdravstvenikom le-teh ne bodo naredile suverenih za prepoznavo življenjsko ogrožujočih stanj, nudenja pomoči ali vzdrževanje trenutnega stanja pri tako dolgem dostopnem času zdravnika.  

Na podlagi navedenega zahtevamo spremembo Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči:  

- spremembo priloge 12 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči tako, da se doda nov peti stolpec "24 urna dežurna služba - dežurni zdravnik", kjer se pri Zdravstvenem zavodu Logatec v stolpcu 3 briše število ena in v stolpcu pet doda število ena.

- spremembo statusa satelitskega urgentnega centra v Postojni v urgentni center  

Zahtevamo 24-urno prisotnost zdravnika v ZD Logatec z reševalcem in zdravstvenim tehnikom.

Stopimo skupaj kot občani ter skupaj z županom občine Logatec pokažimo, da nam ni vseeno!