Ohranimo Rakuschev mlin v Celju

Javni poziv odgovornim za ohranitev in prenovo Rakuševega mlina v Celju

Spodaj podpisani javno pozivam Mestno občino Celje kot lastnika stavbe Rakušev mlin v Celju, mestne svetnike, ki so podali jasno obljubo o njegovi prenovi in Ministrstvo za kulturo kot soglasodajalca pri vseh posegih v Rakušev mlin, da poskrbite za njegovo zavarovanje in dokončno prenovo. Rušitev objekta in njegova popolna odstranitev nista sprejemljivi in dopustni.

Rakušev mlin predstavlja tipičen primer slovenske industrijske arhitekture na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Bil je prvi mestni mlin na paro, namenjen za mletje žita. Njegova največja arhitekturna vrednost je tipična opečna gradnja ter impozantna velikost, saj še stoletje kasneje sodi med največje stavbe v Celju. Zaradi izjemne kulturne dediščine je bila stavba leta 2002 (Ur.l. RS, št. 54/2002) razglašena kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Hkrati predstavlja stavba neprecenljivo emocionalno vrednost za vse Celjane, saj je ena zadnjih še stoječih stavb z začetka industrializacije Celja, ki je mestu omogočila tako gospodarski kot tudi kulturni razcvet. Z njegovo rušitvijo in odstranitvijo bi prišlo do nepopravljive in neprecenljive škode.

Iskreno Vas pozivam, da v skladu s svojo odgovornostjo pripomorete k rešitvi Rakuševega mlina in s kvalitetno ter trajnostno rešitvijo zavarujete stavbo pred dokončnim propadom.

 

Ob zbiranju podpisov se na temo Rakuševega mlina odvijajo tudi spodnje aktivnosti:

medijske objave / o dogajanju v zvezi z Rakuševim mlinom so poročali:

Delo, 6.10.2014

Večer, 7.10.2014

Delo, 16.10.2014

Delo, 25.10.2014

Novi tednik, 6.11.2014

TV Celje, 6.11.2014

Večer, 7.11.2014

Večer, 8.11.2014

Novice, 8.11.2014

Times.si, 10.11.2014

Dnevnik, 10.11.2014

Delo, 11.11.2014

Delo, 13.11.2014

Novi tednik, 13.11.2014

Novi tednik, 15.11.2014

Delo, 18.11.2014

Delo, 18.11.2014

Delo, 20.11.2014

 

posredovanje javnega poziva odgovornim / zgornji javni poziv je bil danes, 13.11.2014 poslan Mestni občini Celje (županu in članom mestnega sveta), Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Ministrstvu za kulturo. Pozivu je bilo priloženih več kot 600 podpisov, ki smo jih zbrali v tednu dni. Za vso podporo se vam iskreno zahvaljujem.

zahteva za dostop do informacij javnega značaja zahteva je bila poslana dne 10.11.2014

prejeto gradivo na podlagi zahteve za posredovanje informacije javnega značaja / gradivo ZVKD OE Celje (zapisnik terenskega ogleda in gradivo za strokovno presojo), izredna prošnja (10.10.2014) in urgenca MOC (13.10.2014) za takojšnjo rušitev RM, izvedeniško mnenje sdonega izvedenca za gradbeništvo Ivana Ramšaka o konstrukcijskem stanju objekta (zaključek: obstaja nevarnost hipne porušitve objekta), poročilo o ogledu objekta konservatorskega svetovalca Mirana Ježovnika, udig (zakjuček: ni nevarnosti hipne porušitve, čeprav je stabilnost zmanjšana, pred vsakim nadaljnjih posegom so potrebne dodatne analize nosilnosti). dokumentacija je dostopna an povezavi: Dokumentacija MOC in ZVKD

strokovna pobuda za ohranitev Rakuševega mlina / 3.12.2014 sta Aleš Žmavc in Katja Saje v imenu skupine predlagateljev in podpornikov za ohranitev Rakuschevega mlina na odgovorne naslovila Strokovno pobudo za ohranitev Rakuschevega mlina, v kateri je mdr. podano in finančno ovrednoteno tudi strokovno mnenje, ki govori v prid možni sanaciji mlina za bistveno nižje stroške, kot je izrečen izravnalni ukrep Ministrstva za kulturo zaradi nameravanega uničenja stavbe. Pobudo je podpisala skupina strokovnjakov z največjim možnim ugledom v državi, med njimi številni vidni profesorji Fakultete za arhitekturo v Ljubljani na čelu z njenim dekanom, profesor mariborske Fakultete za gradbeništvo, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, predsednica Društva arhitektov Ljubljane ter posamezni strokovnjaki, arhitekti. Ker je tokrat pobuda prišla z vrha najvišje strokovne slovenske javnosti, smo prepričani, da Mestna občina Celje tokrat ne bo našla bolj prepričljivega argumenta za rušenje Rakuschevega mlina.

 

Delo, 5.12.2014 (članek Arhitekti bi Rakuschev mlin podprli, občina pa hiti z rušenjem)


Gorazd Furman Oman    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Gorazd Furman Oman to hand over my signature to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. To ensure you receive our emails, please add info@peticija.online to your address book or safe senders list.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...