Ohranimo Dobravski gozd v Slovenj Gradcu

Mestna občina Slovenj Gradec je javno razgrnila dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec – sprememba št. 3 (SDOPN3 MOSG).

Zaradi nadomeščanja kmetijskih zemljišč, zaradi trase Južne obvoznice v dolžini 2 km, je predvideno, da se 18 hektarjev gozdnih zemljišč poseka in spremeni v kmetijska zemljišča – njive.

Večji del predvidenega posega v gozdna zemljišča je na področju Dobravskega gozda nad naselji Strnadova ulica, Pod Graščino, Podgorska cesta, Ulica dr. Ljube Prenner.

Posek Dobravskega gozda bi pomenil, da bodo nova kmetijska zemljišča na Dobravski planoti neposredno ob mejah stanovalcev naselij Strnadova ulica, Pod Graščino, Podgorska cesta, Ulica dr. Ljube Prenner.

  • Zaradi vzpostavitve novi kmetijskih površin z intenzivnim kmetijstvom ob stanovanjskih naseljih , bo tu nastalo novo konfliktno področje, katerega si ne želimo.

  • Ker bi se posekal gozd, bi se povečal vpliv vetra ob neurjih. V naselju Strnadova ulica smo v preteklih letih že imeli odkrite strehe zaradi orkanskega vetra. V kolikor se bo gozd posekal, se lahko problem orkanskega vetra prenese tudi na drugo stran gozda, na ulice Pod Graščino, Podgorsko cesto in Ulico Dr. Ljube Prenner.

  • Ko se bodo vzpostavile kmetijske površine na področju Dobravske planote, lahko ob neurjih pričakujemo plazove, erozijo zemljine, katero bo meteorna voda nanesla na parcele stanovalcev omenjenih naselij.

  • Dobravski gozd že danes pomeni prebivalcem Mestne občine Slovenj Gradec lepe sprehajalne poti, rekreacijske poti in prostor za sprostitev v naravi.

  • Ker Mesta občina Slovenj Gradec nima večjega parka, je po mnenju večine stanovalcev omenjenih naselij prav ta gozd zelo primeren za vzpostavitev rekreacijskega območja, z otroškim igriščem, fitnesom v naravi (prestavitev obstoječega fitnesa na sončno stran gozda), ureditev gozdnih poti za sprehajanje in tek.

 

S podpisom peticije izražate podporo prizadevanju za preprečitev uveljavitve nesmiselnih načrtov občine, za spremembo vrste rabe Dobravskega gozda v kmetijske površine za intenzivno kmetijstvo - njive.

Zavzamemo za iskanje rešitve nadomeščanja kmetijskih površin na področjih, ki ne mejijo neposredno na strnjena stanovanjska področja. Ta peticija bo priložena ob vročitvi pripombe na spremembo SOPN3 Mestni občini Slovenj Gradec.


Civilna iniciativa za ohranitev Dobravskega gozda    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Civilna iniciativa za ohranitev Dobravskega gozda to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...