ODBOR2014

Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Odbor 2014

 

3. november 2014


Peticija za pravično družbo in državo vladavine prava

 

Stanje v slovenskem pravosodju je eden izmed glavnih vzrokov za moralno, socialno in gospodarsko krizo v Sloveniji ter pomeni glavno oviro za vzpostavitev svobodne, pravične in demokratične družbe.

Učinkovitost pravosodja je bistveno nižja kot znaša povprečje v državah članicah Evropske unije, medtem ko so stroški njegovega delovanja bistveno višji od povprečja v državah članicah EU.

 • V obdobju od leta 1999 do vključno z letom 2013 so bile po ugotovitvah Ustavnega sodišča RS človekove pravice in temeljne svoboščine kršene v več kot 600 sodnih primerih.
 • Sodni postopki v mnogih primerih trajajo nerazumno dolgo.
 • Sodniki, ki ne zagotavljajo nepristranskega sojenja in vzbujajo očiten videz pristranskosti, se pogosto ne izločijo iz sodnih postopkov.
 • Zaradi teh in mnogih drugih razlogov je zaupanje v pravosodni sistem v Republiki Sloveniji najnižje v primerjavi z državami članicami Evropske unije.

Podpisani državljanke in državljani zato zahtevamo:

1. Javnost sodniškega dela:

 • iz vseh javno objavljenih sodb (npr. na spletnih straneh sodišč) mora biti razvidno, kateri sodnice in sodniki so sodili, v primeru kazenskih zadev pa tudi, kateri tožilke in tožilci so sodelovali v postopkih;
 • zagotovitev dejanske javnosti sojenja, vključno s snemanjem in objavljanjem obravnav (razen v primerih, kjer je zakonsko utemeljena prepoved, npr. sojenja, v katerih sodelujejo mladoletne osebe ipd.), ter dovoljeno fotografiranje sodnic in sodnikov;
 • javnost premoženjskega stanja sodnic, sodnikov, tožilk in tožilcev.

2. Preglednost sodniškega dela: 

 • javnost glasovanja v senatih;
 • pregledno javno objavo sodnic in sodnikov ter tožilk in tožilcev, ki so dokazano kršili temeljne človekove pravice in svoboščine;
 • uvedbo postopkov ugotavljanja zlorab v pravosodju.

3. Vzpostavitev sistema odgovornosti med funkcionarji v pravosodju: 

 • napredovanje sodnic in sodnikov ter tožilk in tožilcev na podlagi javno znanih meril in javno znanih rezultatov dela;
 • sodnice in sodniki ter tožilke in tožilci naj za dokazano zlorabo pravosodne funkcije disciplinsko, finančno in kazensko odgovarjajo.

4. Žrtvam pravosodja morajo ne le država, ampak tudi sodnice in sodniki ter tožilke in tožilci, ki so jim s sodnimi zmotami in z zlorabo pravosodja povzročili krivico, osebno zagotoviti materialno in moralno zadoščenje.

5. Vzpostavitev neodvisne preiskave stanja in zlorab v slovenskem pravosodju s strani tujih pravnih strokovnjakov, katerih neodvisnost in strokovna integriteta sta nedvomni.