Obnova in (ponovno) odprtje starega mostu v Brežicah

Ža kar nekaj časa je stari filmski most v Brežicah zaprt, predkratkim pa so ga še zagradili, samo upamo lahko, da mu zavistni pogledi tudi neškodijo. Občina ne kaže pretiranega interesa po njegovi obnovi, saj ga tudi vzdrževala v preteklosti ni in tako smo danes v situaciji, kjer smo. Stari most je tako dolgo služil kot edinstvena kulisa, prepoznavni znak kraja, seveda pa ne smemo pozabiti tudi njegove uporqabne vrednosti, ko je marsikomu privarčeval dragocene minute na poti iz Brežic.

Po njegovem zaprtju se je prometna situacija v Brežicah poslabšala, saj lahko reko Savo prečkamo le preko enega mostu, ki pa tudi ni v najboljšem stanju.

Tako je Policija v tednu med 16.10.2017 in 20.10.2017 začela striktno kaznovati kršitelje prepovedi uporabe mostu - predvsem pešče in kolesarje. Temu je sledil revolt in rešitev upravljalca je bila postavitev ograje pred most. Tako lahko slutimo, da mostu še lep čas ne bodo odprli.

Situacija v občinskem proračunu je slaba, saj se je Občina lotila kar nekaj obsežnih večmilijonskih projektov, vračajo se tudi krediti in tako seveda ni stabilnega vira financiranja.

Vendar pa ni nujno tako. Obstajajo dohodki, ki jih stari most ustvarja - npr. turistična taksa iz katerih bi se lahko most sfinanciral. Naj pomembneje je, da se prepreči a) da se most podre in se dokončno izgubi in pa b)da ne konča v zasebnih rokah.

S podpisom te peticije se strinjate:

- da je stari filmski most ikona mesta Brežic, ki si ne zasluži, da se sesuje v prah

- da mora most ostati javno dobro in dostopen vsem pod enakimi pogoji in

- da se ponovno odpre najkasneje do 28.10.2019.

 

Podpise zbiramo do 15.11.2017.

 

Za vaš podpis se vam zahvaljujemo.