NOČEMO ZDRAVJU IN NARAVI ŠKODLJIVIH ELEKTRIČNIH VODOV NAD NAŠIMI GLAVAMI!

http://www.varstvo-pri-delu.com/image/cache/data/Visoka%20napetost%20smrtno%20nevarno%20150x200-500x500.gif

Vse korektne študije, ki niso naročene s strani elektro lobija, kažejo, da so električni vodi nad našimi glavami močno škodljivi za naša telesa. Prav tako škodujejo živalim in naravi, še posebej v smislu, ker morajo pred postavitvijo znanih visokih kovinskih konstrukcij pripraviti traso, ki velikokrat teče preko gozdov, ki jih je v ta namen treba posekati do golega v širini 50 m.

"Vpliv na zdravje

Življenje v bližini visokonapetostnega daljnovoda je zdravju škodljivo. Številne medicinske raziskave dokazujejo, da je elektromagnetno sevanje škodljivo za zdravje. Še več, potrjujejo zdravju škodljiv vpliv daljnovodov tudi do oddaljenosti 600 m stran od daljnovodov.

1. Rezultati raziskave Univerze v Oxfordu so pokazali, da imajo otroci, ki živijo 200 m od visokonapetostnih električnih vodov, 70% več možnosti, da zbolijo za levkemijo, kot tisti, ki živijo 600 m stran od visokonapetostnih vodov. Študija je tudi pokazala, da imajo otroci, ki živijo v oddaljenosti 200-600m od visokonapetostnih vodov 20 % več možnosti, da zbolijo za levkemijo, kot tisti, ki živijo izven tega območja.

Childhood cancer in relation to distance from high voltage power lines in England and Wales: a case-control study

2. Univerza v Tasmaniji, Avstralia, in Univerza v Plymouth-u, Velika Britanija, sta septembra 2007 objavili raziskavo v Australian Internal Medicine Journal o vplivu dolgotrajne izpostavljenosti visokonapetostnim daljnovodom na limfome, levkemijo in povezane bolezni. Ugotovljeno je bilo, da so ljudje, ki so do svojega 5 leta starosti živeli na oddaljenosti manj kot 300 m od visokonapetostnega daljnovoda, imeli 5-krat večjo verjetnost, da kot odrasli zbolijo za rakom, v primerjavi s tistimi, ki so živeli dlje od daljnovoda. Če so živeli v oddaljenosti manj kot 300 m od daljnovoda kadarkoli znotraj prvih 15 let svojega življenja, je bila verjetnost, da bodo kot odrasli oboleli za rakom, trikrat večja kot pri tistih, ki so živeli dlje od daljnovoda.

Residential exposure to electric power transmission lines and risk of lymphoproliferative and myeloproliferative disorders: a case–control study

3. V študiji, ki so jo opravili leta 2008 na Univerzi v Bernu, Švica, so ugotovili, da bližina visokonapetostnih vodov povečuje tveganje za nevro-degenerativne bolezni kot je Alzheimerjeva bolezen. Ljudje, ki so 5 let živeli na oddaljenosti 50 m od daljnovoda, so imeli 1,5-krat večje tveganje za Alzheimerjevo bolezen kot ljudje, ki so živeli na razdalji več kot 600 m stran od daljnovoda. Ljudem, ki so 10 let živeli na razdalji manj kot 50 m od daljnovoda, se je to tveganje povečalo na 1,78 krat. Za 15 let bivanja na tem območju je bilo tveganje za Alzheimerjevo bolezen dvakrat višje.

Residence near power lines and mortality from neurodegenerative diseases: longitudinal study of the Swiss population.


4. Argument ELES-a, da praktično vse in-vitro študije zavračajo škodljivost elektromagnetnega sevanja, je neprimeren. In-vitro študije so primerne za raziskovanje akutnega vpliva na nek organizem, torej kakšna doza sevanja povzroči takojšnje biološke učinke, to je učinke, ki imajo takojšnje škodljive posledice za zdravje. In-vitro študije so neprimerne za proučevanje več deset let trajajočega vpliva na organizem, ker raziskovalne ustanove ne izvajajo enega laboratorijskega poizkusa 40 let, na oddaljenosti npr. 20, 40, 60, 100, 200, 600 metrov od daljnovoda. Poleg tega študij ne izvajajo na ljudeh, živali pa imajo precej nižjo življenjsko dobo kot ljudje. Nemogoče je in-vitro proučiti dejanske dolgoletne vplive na odraščajoči organizem, če ima ta organizem bistveno krajšo življenjsko dobo od ljudi. Te študije temeljijo na predpostavkah in simulacijah in ne morejo simulirati več deset let trajajočega vpliva sevanj na otroka. Na drugi strani epidemiološke študije, ki dokazujejo izredno škodljive vplive sevanj na ljudi, izhajajo iz dejanskih podatkov o obolelosti populacije skozi daljše obdobje. Za proučevanje kroničnih učinkov sevanj so epidemiološke študije mnogo bolj relevantne od in-vitro študij.

POVEZAVE:

David Carpenter: High-voltage power lines pose health risks"

(Vir: Civilna iniciativa proti severni trasi daljnovoda Beričevo - Divača)

Ustava Republike Slovenije:

"72. člen (zdravo življenjsko okolje)

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.

Zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati škodo. Varstvo živali pred mučenjem ureja zakon."

 

http://www.gibanje-ops.com/images/stories/elektrika%20pod%20zemljo1.jpg

ZAHTEVAMO SPREMEMBO IN UPOŠTEVANJE ZAKONODAJE TAKO, DA BOMO DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANKE, ŠE POSEBEJ OTROCI, ZAŠČITENI PRED VSAKIMI ŠKODLJIVIMI VPLIVI, KAR NADZEMNI VISOKONAPETNOSTNI ELEKTRIČNI VODI NEDVOMNO SO.

KDORKOLI HOČE IN TRMASTO VZTRAJA ZARADI SVOJIH TAKIH ALI DRUGAČNIH, NAJVEČKRAT MATERIALNIH KORISTI ŠE NAPREJ POSTAVLJATI NADZEMNE VISOKONAPETNOSTNE ELEKTRIČNE VODE, SE MORA ZAVEDATI, DA KRŠI USTAVO IN POVZROČA SPLOŠNO NEVARNOST, KI NEGATIVNO VPLIVA NA ZDRAVJE LJUDI, S TEM PA VSTOPA NA PODROČJE KAZENSKE ZAKONODAJE, KI TAKE PRESTOPKE SANKCIONIRA. V NADALJEVANJU BOMO VSAKE TAKE POSEGE V PROSTOR NA ŠKODO LJUDI IN PREOSTALE NARAVE PRIJAVILI PRISTOJNIM ORGANOM, KI SE UKVARJAJO S PREGONOM PREJ OMENJENIH KAZNIVIH DEJANJ.

Ta peticija bo podlaga, da se o tej problematiki v Državnem zboru pri Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti odpre javna razpava. Prosimo, da k podpisu spodbudite še druge ljudi, ki se zavedajo škodljivosti distribucije elektrike preko nadzemnih visokonapetnostnih električnih vodov, ki potekajo nad našimi glavami.

V civilni iniciativi Slovenije - ELEKTRIKA POD ZEMLJO je povezanih od 1. junija 2014 več civilnih iniciativ in sicer: Mirnska dolina, Renče, Šmarješke toplice, Gornje Dole, Videm pri Ptuju - KS Pobrežje, Kozjek - Dragučova, Gajevci - Placerovci, Trška Gora, Ljutomer - Ormož in Sevno - Jelše. Civilno iniciativo Slovenije - ELEKTRIKA PO ZEMLJO zastopa gospa Ana Vene. 

Vabimo, da se pridružite še drugi, ki vas pesti ta problem. Posamezniki in iniciative.

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni!

 

Ekipa civilne iniciative - ELEKTRIKA POD ZEMLJO in ekipa OPS


Civilna iniciativa Slovenije - ELEKTRIKA POD ZEMLJO in Gibanje OPS    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Civilna iniciativa Slovenije - ELEKTRIKA POD ZEMLJO in Gibanje OPS lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...