'MELAMIN MORA VEN IZ MESTA'

1. TOVARNA MELAMIN MORA PROIZVODNO DEJAVNOST, KI PREDSTAVLJA OKOLJSKO IN RUŠILNO TVEGANJE, PRESELITI NA DRUGO LOKACIJO, KI BO ODMAKNJENA OD NASELJENIH KRAJEV. Prebivalci Kočevja  nismo več pripravljeni živeti v mestu, v katerem je 50-tonski sod metanola, ki ni eksplodiral zgolj po zaslugi izjemne gasilske intervencije in pripomočkov slovenske vojske. Varnost prebivalcev mesta ne more biti odvisna  od učinkovitega posredovanja gasilcev, zato odločno nasprotujemo kakršni koli obnovi proizvodnje na obstoječi lokaciji. Kočevska občina je po površini največja in ena najredkeje poseljenih občin v Sloveniji. V takšnem prostranstvu ne sme biti problem najti nadomestno lokacijo za Melaminovo proizvodnjo, katera dokazano predstavlja tveganje za življenje in zdravje ljudi v mestu in okolici.  

2. DRŽAVA SE MORA DO NADALJNEGA OBSTOJA MELAMINA NATANČNO OPREDELITI Z VIDIKA POMEMBNOSTI ZA DRŽAVO IN S SVOJIMI UGOTOVITVAMI SEZNANITI SLOVENSKO JAVNOST. Civilna iniciativa pričakuje od države, da ovrednoti potrebo po obstoju tovarne Melamin z vidika nacionalnega gospodarstva. Po ovrednotenju ali Melamin obstaja zgolj zaradi ustvarjanja dobička svojim lastnikom ali  je iz kakršnega koli drugega razloga pomemben  za nacionalno gospodarstvo, naj aktualna vlada kakršnokoli finančno podporo obnovi Melaminove proizvodnje, pogojuje s selitvijo na novo lokacijo, ki bo dovolj oddaljena od naselij.  

3. DRŽAVA JE DOLŽNA PRISKRBETI PROSTOR, KJER SE ČLOVEKU IN OKOLJU ČEZMERNO NEVARNE DEJAVNOSTI TOVARNE MELAMIN, LAHKO NEMOTENO OPRAVLJAJO. Ker je država Slovenija 80-odstotni lastnik površin v občini Kočevje, ne bo težav z zasebnimi lastniki, ki bi želeli zaslužiti na račun nesreče. Razpoložljive državne in občinske zemlje je dovolj, potrebna je le volja in zavedanje, da imamo tudi prebivalci Kočevja pravico do zdravega in varnega okolja  in iz prav nobenega razloga nismo dolžni živeti v senci 50-tonskega soda metanola in drugih zdravju in okolju škodljivih substanc, ki zgolj po zaslugi gasilcev niso eksplodirale in povzročil 5 krat močnejšo eksplozijo. Pozivamo aktualno vlado Roberta Goloba, da takoj pristopi k reševanju akutnega okoljskega in prostorskega problema. Problem naj se ne rešuje v korist kapitala, ampak naj, kot so obljubljali pred volitvami, postavijo interes človeka pred interes kapitala.  


Civilna iniciativa Melamin mora ven iz mesta    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Civilna iniciativa Melamin mora ven iz mesta to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...