»ČLOVEŠKE RIBICE NE DAMO, BIOPLINARNE NEČEMO!« CIVILNA INICIATiVA

Spoštovani Belokranjke/-ci in drugi, ki vam je za okolje mar!

 

Podpišite peticijo s katero želimo ministra Vizjaka, ki bo 17.6.2020 obiskal Belo krajino, opozoriti na nujnost ureditve problematike smradu in pretiranega polivanja digestata (biognojevke) ter onesnaževanja naše podzemne vode in prsti. Zahtevali bomo ureditev navedenih problemov in ministru predali zbrane podpise.  Že predolgo toleriramo smrad, ki se širi iz Bioplinarne in prašičje farne na Vražjem kamnu, ob gnojenju pa po vaseh ob poljih. Smrad znižuje kvaliteto življenja, škodi zdravju, omejuje prosto gibanje izpostavljenim osebam in odganja turiste. Pretirano gnojenje z brezplačnim digestatom onesnažuje podzemne vode občutljivega belokranjskega krasa in ogroža habitate človeške ribice, posebej črne podvrste, ki ne živi nikjer drugje na svetu kot v okolici Črnomlja! Trinajstletno gnojenje z digestatom  najboljših kmetijskih zemljišč v Beli krajini povzroča nepopravljivo škodo z nalaganjem težkih kovin in drugih strupenih snovi v rodovitni zemlji!

Skrajni čas je, da se država in lastniki začnejo vesti družbeno odgovorno do okolja, narave in ljudi!

 

Z A H T E V A M O:

1. da lastnik bioplinarne Petrol, d.d. izpolni obljube zapisane v okoljevarstvenem dovoljenju, predvsem da pokrije zunanji zalogovnik;

2. da zmanjša kapaciteto bioplinarne na količine organskih odpadkov, ki nastajajo v Beli krajini;

3. da se digestat preneha uporabljati za gnojenje pač pa se odvaja v komunalno čistilno napravo na čiščenje;

4. da se bioplinarno zapre v primeru, da gornje zahteve ne bodo izpolnjene v roku enega leta 

5. da se lastnika prašičje farme zaveže k spoštovanju pravil dobre kmetijske prakse, predvsem k uporabi dodatka za zorenje gnojnice in za zmerno gnojenje z gnojnico

6. da se na državne stroške  uvede redne analize zemlje gnojene z digestatom

7. da se o podvzetih ukrepih seznanja javnost.

 


Civilna inijacitiva »ČLOVEŠKE RIBICE NE DAMO, BIOPLINARNE NEČEMO!«    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Civilna inijacitiva »ČLOVEŠKE RIBICE NE DAMO, BIOPLINARNE NEČEMO!«, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...