Koroski plebiscit

Korošci smo siti mačehovstva državne administracije v Ljubljani. Plačujemo davke tej državi (vsi dobički gospodarstva gredo v LJ), vrne se pa v obliki investicij (cest, šol, stanovanj) NIČ!

Če pogledamo samo na katastrofalno stanje cestne infrastrukture in:

-Hitro cesto bi morali začeti graditi že leta 2008 - zdaj jo je vlada prestavila v obdobje 2040-2050!

-Spodnja Mežiška dolina (Prevalje-Ravne) čaka na obvoznico že 20 let! Promet na cesti Prevalje-Ravne pa je največji na Koroškem, večji, kot na avtocesti med Smednikom in Obrežjem!

 

Obnovo šol, vrtcev, mostov; izgradnja optičnega omrežja; .... dodajajte še sami...

 

Preverjamo javno menenje na slovenskem Koroškem, če ste za to, da se slovenska Koroška znova združi z matično deželo Koroško, torej da se Slo.Koroška priključi k državi Avstriji?!