KAJ HOČEMO ?


1.  Onemogočiti tajkunizacijo državeZato se  bomo zavzemali za

-  dostopnost podatkov  na podlagi katerih lahko soupravljamo državo

- kazniva dejanja ne zastarajo, uveljavlja pa
se tudi ugotavljanje izvora večjega premoženja ob vsakem tovrstnem sumu ne
glede na datum izvora premoženja posameznika.2.  Poštene neposredne volitve posameznikov.


Zato se bomo zavzemali za:

- spremembo volilnega sistema v katerem se bo volilo konkretne ljudi in ne
političnih strank.

-  enakost možnosti predstavitve kandidatov,

-  odstavljivost izvoljenih in samostojnost ter dejansko neodvisnost poslancev,

- finance namenjene političnim strankam in volitvam se usmeri v poštene volitve enakopravnih
kandidatov za politične funkcije.

 

3. Uveljaviti poštenost, tako da se bomo zavzemali za:

 

-  enakost pred zakonom,

-  plačano delo,

-  zaslužene penzije

-  za odlog za dolgovanja, nastala zaradi nesposobnosti odplačevanja s ciljem da se ne zasega nepremičnin
iz naslova manjših zneskov (moratorij za manjše dolgove).

- lastninske goljufije, ki so nastale po osamosvojitvi ne zastarajo

- onemogočenje vseh  oblik  krnitve demokracije

4.  Urediti državo RS tako, da bo prijazna do državljanov.

 

Država daje nepreklicno jamstvo dostojnega življenja vsakomur ne glede na zaposlitev
ali nezaposlenost. Zato postopoma uvede UTD (univerzalni temeljni dohodek).
Država mora postati državljanski servis celotnega prebivalstva.5. Zato hočemo prevzeti oblast in   uveljaviti vladavino ljudstva.RAZLAGA

 

Manipulacije  so mnogo manj možne, če so pravice jasne in enotne jih vsi uveljavljajo po
enotnem lkjuču,torej jih nihče ne zagotavlja po priblžkih in nedorečenosti kot
je v sedanjem socialnem in pokojninskem sistemu, temveč jih z vsemi jamstvi
uveljavlja ko jih potrebuje,


Samo  to jesen grozijo kar 30.000 družinam deložacije iz njihovih domov – stanovanj
in hiš. Zaradi bagatelnih dolgov!
Bagatelni dolgovi ne smejo biti razlog za izgubo nepremičnin.

 

Zahtevamo odstop celotne politike in korektno družbo do vseh ljudi, spoštovanje
drugače mislečih.

Lustrirati moramo FAŠIZEM in vse sisteme, ki z nasiljem uveljavljajo ideologijo
podložnosti za vse, ki niso vključeni v samopostavljeno elito.
Fašistične derivate zasledimo tudi v današnjih časih saj se kažejo skozi izrazito
nedemokratične poglede na družbo in življenje v skupnosti.

 

Revizije   postopkov s strani nevtralnih mednarodnih revizorjev, zaplemba pokradenega


Hočemo  uveljaviti državo zaupanja in sodelovanja v kateri bo politik samo javni
delavec in zgled poštenja in sodelovanja.