Javno pismo podpore za spremembo Zakona o tujcih glede bivanja tujih študentov v Sloveniji

Podpisani univerzitetni učitelji, učiteljice in sodelavci, sodelavke podpiramo Javni poziv Študentske organizacije Slovenije in Visokošolskega sindikata Slovenije, naj »MNZ takoj pristopi k spremembi Zakona o tujcih glede bivanja tujih študentov v Sloveniji«. Ukrep deluje še posebej diskriminatorno do študentk in študentov z območja bivše Jugoslavije, ki si zaradi bistveno nižjega ekonomskega standarda staršev ali njih samih še teže kot njihovi slovenski kolegi krijejo stroške študija (v gentrificirani Ljubljani je posebej pereče pomanjkanje študentskih sob oziroma visoke najemnine). Oboji, domači in tuji študirajoči, si morajo pomagati s študentskim delom. Univerze in politika pristojnega ministrstva so si doslej v skladu z duhom bolonjske reforme prizadevale za povečanje mednarodne pretočnosti študentov in univerzitetnih učiteljic, učiteljev. Trend močnejše mednarodne vpetosti, ki je slovenske univerze že spremenil v zaželena študijska središča za mlade z različnih koncev sveta, posebej iz manj privilegiranih okolij, se bo s tem ukrepom ustavil. Dvolična je politika, ki so je polna usta vključevanja Zahodnega Balkana v evropske integracije, s svojimi zakoni – tudi sicer zaznamovanimi s ksenofobijo – pa študentom s tega področja otežuje, da bi si nova znanja in socialne stike pridobili v Sloveniji kot eni od držav Evropske povezave. Ker mnogi od nas od blizu poznamo stisko tujih študentk in študentov, ki jih je sprememba Zakona o tujcih posebej prizadela, še toliko odločneje podpiramo Javni poziv ŠOS in VSS.

V Ljubljani, 7. 7. 2021

Red. prof. dr. Marko Juvan, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Prvopodpisani:

Red. prof. dr. Miran Hladnik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Izr. prof. dr. Urška Perenič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Red. prof. dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Bara Kolenc, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za filozofijo


marko.juvan@guest.arnes.si    Stopite v stik z avtorjem peticije