Javni poziv MOK za vrnitev Male lože občanom

JAVNI POZIV MESTNI OBČINI KOPER IN OBČINSKIM SVETNIKOM MOK

Že 11 let zanemarjena in neizkoriščena mala loža pod levim krilom Pretorske palače z zunanjim stopniščem gre 30. avgusta na dražbo. Predkupno pravico za nakup naj bi imel Dom Koper, ki je sodelovanje na dražbi tudi napovedal. Ta informacija je vzbudila zelo veliko pozornost, zaskrbljenost in upravičeno zgražanje javnosti. Pretorska palača, katere integralni del je tudi mala loža, je najpomembnejša profana arhitektura v mestu, z izjemno arhitekturno zgodovino od 13. do 17. stoletja. Prav tako je Titov trg, ki ga obkrožajo najpomembnejše mestne stavbe z bogato zgodovino, izjemnega pomena in enkratnega izgleda za občino in državo. Zato je gibanje Skupaj povzelo in se pridružilo številnim izraženim pobudam občanov, državljanov in strokovnjakov ter s somišljeniki Mestno občino Koper v ponedeljek, 21. avgusta, pozvalo:

VRNITE MALO LOŽO PRETORSKI PALAČI IN OBČANOM!

Povsem nerazumljivo je, da je Mestna občina Koper del Pretorske palače pred leti prodala, tako da ta že enajst let ni v funkciji občanov in javnega interesa. Po dostopni dokumentaciji sodeč, je šlo za nepregledno prodajo in se pravzaprav ves ta čas dogajajo nenavadni posli s prodajami, stečaji, hipotekami, prehajanji objekta(ov) iz enega v drugo lastništvo. Ker ob prodaji še ni bil narejen delilni načrt Hiše Galli in Pretorske palače, je bila tveganju lastninskega prevzema izpostavljena tretjina Pretorske palače, ki je javno dobro in je bilo za njeno obnovo vloženega skoraj 3,4 milijona evrov javnega denarja.

Podpisniki zato vodstvo Mestne občine Koper in občinske svetnike pozivamo, naj naredijo vse, da Mala Loža ne bo prodana na dražbi zasebniku in lastninska in arhitekturna celovitost Pretorske palače ne bosta ogroženi. Glede na to, da ima Pretorska palača tako lokalni kot državni pomen, ima občina tudi na tej podlagi predkupno pravico za nakup Male lože, ki naj jo na prihajajoči dražbi, kolikor narok sodišča za dražbo ne bo preklican, uveljavi. Podpisniki od vodstva MOK zahtevamo tudi številne dokumente in smo ji tako zahtevo v skladu z informacijami javnega značaja že poslali.

Prav tako zahtevamo, da vodstvo občine občanom celovito pojasni 11-letno dogajanje oziroma prenos lastninske pravice na Mali loži in z njo integralnega dela Pretorske palače ter izrecno obrazloži, ali je bila Mestna občina Koper s prenosom lastninske pravice seznanjena in zaprošena za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice ter zakaj pri prenosih lastninske pravice občina ni uveljavila predkupne pravice.

Pričakovani rok za odgovor na poziv in zagotovilo, da Mala Loža kot del Pretorske palače ponovno pridobi mesto, ki ji kot neprecenljivemu kulturno-zgodovinskemu objektu pripada, je 30. avgust. Glede na to, da kandidira za naziv Evropske destinacije odličnosti kulturnega turizma, je možno sklepati, da se zaveda izjemnega pomena Pretorske palače in bo v skladu s tem tudi ravnala.

Koper, 21. avgust 2017

Kontaktni osebi: Alan Medveš (040/424-613) Božena Ambrozius (041/278-087) Kontaktni e-poštni naslov: skupaj@skupaj.info


Alan Medveš za Gibanje Skupaj    Stopite v stik z avtorjem peticije