Javni poziv k odstopu poklicnega podžupana Mestne Občine Ptuj, Gorazda Oreška

Spoštovani podžupan Mestne Občine Ptuj, gospod Gorazd Orešek,

Spodaj podpisani občanke, občani in podjetniki, ki živimo in delujemo na območju Mestne Občine Ptuj, Vas javno pozivamo, da odstopite s funkcije podžupana Mestne Občine Ptuj. Svoj poziv utemeljujemo z naslednjimi vsaj sedmimi razlogi in argumenti, ki so nas po tehntem razmisleku navedli, da Vas javno pozovemo k odstopu in s tem prispevamo k vzpostavitvi minimalnih demokratičnih standardov v našem mestu:

1. Kot podžupan ne delujete transparentno in demokratično pri sprejemanju odločitev MOP in v podlage za sprejemanje odločitev in v same odločitve, ki jih pripravljate v okviru MOP, ne vključujete neposredno javnosti in občanov, ki jih odločitve prizadevajo in morajo živeti in delovati z njihovimi posledicami. Vaše delovanje je šlo celo tako daleč, da javno zanikate neposredno odgovornost do javnosti in občanov, kar se kaže v sprejemanju izrazito kabinetskih in s tem nedemokratičnih odločitev MOP. Tak odnos se kaže tudi v tem, da javnosti in članom Mestnega sveta odklanjate objavo Vašeg programa dela in poročila o opravljenem delu v preteklem obdobju. Takšen način Vašega delovanja in celo dajanja izjav v tej smeri je v popolnem nasprotju z osnovnimi principi demokracije in odgovornostjo in zavezo izvoljenega in imenovanega vodstva lokalne skupnosti in njegove administracije delovati v interesu in odgovorno neposredno do občanov in javnosti. To je toliko bolj pomembno v manjših lokalnih skupnostih kot Mestna Občina Ptuj je, kjer je neposredna vključenost prebivalcev v odločanje o delovanju in razvoju skupnosti in transparentnost pri tem ključna. Vaš način tovrstnega delovanja in nastopanja je tudi v popolnem nasprotju z javno objavljenim programom društva oz. Liste Za Ptuj iz katerega izhajate in zavezami do javnosti na osnovi katerih ste bili izvoljeni v Mestni svet in imenovani na funkcijo podžupana MOP.

2. Ob Vašem imenovanju na funkcijo poklicnega podžupana MOP ste izjavljali, da bo eden Vaših osnovnih ciljev in prioritetnih področij dela aktivno upravljanje in razvoj zgodovinskega starega mestnega jedra Ptuja in njegovo oživljanje v turizmu, gospodarskem in kulturnem življenju, kar ste v celoti zanemarili ali delujete celo nasprotno temu. Osnova za katerikoli korak v tej smeri bi bila vzpostavitev dvosmerne komunikacije z ljudmi in podjetniki, ki delujejo in živijo v starem mestnem jedru Ptuja in vsak dan čutijo negativne posledice nedelovanja MOP na tem področju in zainteresiranimi in za to območje primernimi novimi investitorji, ki je žal niste uspeli vzpostaviti niti zaradi tega zastaviti pravilnih poslovnih in razvojnih korakov mesta na tem področju. Edino, kar se dogaja, in o čemer enosmerno komunicirate v tej zvezi, je, da boste še preostanek starega mestnega jedra zaprli za promet, kljub temu, da je že danes na Ptuju zaprt za promet večji delež površine mesta kot je to v Ljubljani, Grazu ali Dunaju. Navedena mesta namreč Vi kot predstavnik MOP navajate kot primere dobre prakse, kar potrjuje, da ne poznate primerjalnih osnov med mesti ali pa zavajate javnost. S tem tudi zavirate in uničujete osnovo za razvoj največjega potenciala in edinstvene podobe Mesta Ptuj, kar zgodovinsko mestno jedro nedvomno je.

3. Projekt »obnove« ptujske tržnice, ki je posledica načina netransparentnega in kabinetnega delovanja uprave MOP, ki jo predstavljate tudi Vi, je zašel v slepo ulico tudi zaradi Vašega

neustreznega načina komuniciranja tako s prebivalci, splošno zainteresirano javnostjo kot tudi s poslanci v slovenskem državnem zboru in z zastopniki v evropskem parlamentu.

Vaš nastop v slovenskem državnem zboru, ki je bil tudi javno predvajan in vaše dopisovanje z evroposlancem g. Vajglom, je nedopusten za predstavnika lokalne skupnosti predvsem zaradi izjave, da se odločitve, v tem primeru o ureditvi tržnice, sprejemajo izključno v mestni upravi in v Mestnem Svetu MOP in pri tem odločanju decidirano v celoti izključujete kakršnokoli javnost (civilne iniciative, zainteresirane javnosti, ipd.). Pri tem pa ne gre pozabiti, da naj bi se projekt v celoti financiral iz javnih davkoplačevalskih sredstev, večinsko iz sredstev EU skladov in seveda Proračuna MOP, ki ga v večini financiramo občani in podjetniki s Ptuja.

4. Za podžupana ste bili imenovani predvsem z nalogami, ki se tičejo koordinacije dela na področju gospodarstva, iskanja investitorjev, trženja zemljišč, privabljanja novih podjetnikov in podjetij, povezovanja z obrtno-podjetniškimi zbornicami, gospodarskimi zbornicami in drugimi gospodarskimi združenji, vendar na tem področju niste dosegli skoraj nikakršnih premikov oz. javnost z njimi ni seznanjena. V javnosti ali komuniciranju z javnostjo nismo zasledili nobenih sistemskih rešitev in konkretnih projektov, ki bi na Ptuj privabili nove investitorje, mednarodni kapital in podjetnike, ki bi generirali višjo dodano vrednost in nova kvalitetna delovna mesta na ciljnih področjih razvoja mesta z nadpovprečnimi osebnimi dohodki in s tem dvigovali kvaliteto življenja in priseljevanje novih družin v naše mesto.

5. Pred Vašim imenovanjem na mesto podžupana MOP ste sami zagotavljali, da boste v celoti pojasnili in ovrgli vsakršne obtožbe, ki so bile v javnosti pred nekaj leti izrečene na Vaš račun v zvezi z obsežnim, po obtožbah izrečenih v javnosti tudi netransparentnim, poslovanjem Vas kot podjetnika pri dobavi računalniške opreme in storitev za Ljudsko Univerzo Ptuj. Pred javnostjo in volilvci, občani MO Ptuj, niste nikoli pojasnili ali v celoti ergumentirano zavrnili teh obtožb, kar bi, v kolikor želite opravljati javno funkcijo, morali storiti.

6. Pri projektu obnove starega ptujskega mostu niste, kljub temu da ste zadolženi za to področje dela in življenja MO Ptuj, storili popolnoma ničesar, da bi odločno zastopali interese prebivalcev in podjetnikov iz območja MO Ptuj pri razumnejši izvedbi tega projekta. Res gre sicer za državni projekt in investicijo, ki pa poteka v samem središču našega mesta in s skrajno nerazumo dolgim rokom izvedbe del več kot očitno izredno negativno vpliva na poslabšanje kvalitete življenja in pogojev gospodarjenja, povzroča milijonsko škodo našim prebivalcem in ne nazadnje žali razum naših ljudi. Vi se niste niti z besedo zavzeli, da bi ta projekt potekal časovno razumno in v interesu in v korist prebivalcem MO Ptuj.

7. Pri projektu ureditve spominskega parka na starem mestnem pokopališču, kljub temu, da gre za projekt, ki se tiče tudi Vašega področja odgovornosti in vrhunskega spomenika našega mesta in projekta, ki se ga je potrebno lotevati s tresočo roko in visoko stopnjo pietete, niste Vi nikoli o tem odprto in aktivno komunicirali z javnostjo in s prizadetimi in zainteresiranimi javnostmi o načinu izvedbe le-tega. Tudi to kaže na Vaš pasivni odnos in nerazumevanje prioritet in načinov demokratičnega delovanja v interesu skupnosti.

Občani in občanke Mestne občine Ptuj


Občani in občanke Mestne občine Ptuj    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Občani in občanke Mestne občine Ptuj to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...