gimptuj

Peticija za ohranitev obstoječega števila vpisnih mest na Gimnaziji Ptuj.

Osupli nad odločitvijo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport se obračamo na slovensko javnost s prošnjo za podporo Gimnaziji Ptuj, ki ji vladni dekret z novim šolskim letom drastično zmanjšuje vpis.
Vlada je kot argument navedla »razpoložljive proračunske zmožnosti za leto 2013 in upadajoči trend vpisa in mreže šol, ki izvaja naveden program«.

Če bi vlada prisluhnila našim argumentom, potem bi lahko pojasnili,

  • da z zmanjšanim obsegom Gimnazija Ptuj pade v skupino šol, ki pokrivajo najnižji delež osnovnošolske populacije (v Ljubljani se v gimnazijski program lahko vpiše 42%, v ptujski regiji pa ob tej spremembi le 24%);
  • da bi bil tako onemogočen vpis v gimnazijo učencem iz najmanj razvitega dela Slovenije, kjer je izobrazbena struktura prebivalstva daleč pod slovenskim povprečjem;
  • da se naša gimnazija povezuje s številnimi evropskimi in neevropskimi šolami in se samoiniciativno vključuje v mednarodne projekte z namenom, da vsem dijakom, tudi tistim iz socialno šibkejšega okolja,omogočijo mednarodno izkušnjo in s tem pridobitev neprecenljivih stikov in znanj za prihodnost;
  • da ptujska gimnazija z več kot 140-letno tradicijo predstavlja središče humanističnega, znanstvenega in kulturnega dogajanja v regiji, zato je nujno to vlogo ohranjati.

 

Gimnazija Ptuj je vselej bila prostor javne rabe uma in ne moremo dovoliti, da ta vlada s svojimi uničujočimi ukrepi naše pomembno poslanstvo ogroža.


Prosimo vas, da s podpisom peticije za ohranitev obstoječega števila vpisnih mest na Gimnaziji Ptuj naša prizadevanja podprete.


Kolektiv Gimnazije Ptuj


Kolektiv gimnazije Ptuj    Stopite v stik z avtorjem peticije