Ponovna uvedba Služba Družbenega Knjigovodstva-SDK


Gost

/ #9

2013-11-27 12:39

Nadzor nad vsem denarnimi tokovi mora biti učinkovito vzpostavljen, kot je bil nekoč s SDK.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...