Ponovna uvedba Služba Družbenega Knjigovodstva-SDK


Gost

/ #9

2013-11-27 12:39

Nadzor nad vsem denarnimi tokovi mora biti učinkovito vzpostavljen, kot je bil nekoč s SDK.