Želimo normalizacijo pouka in vzgoje, brez obveznega testiranja in nošenja mask!

Spoštovani!

  • Združenje staršev otrok Ljubljanskih šol, ki se bori za pravice otrok v vzgoji in izobraževanju zbira podpise staršev otrok v osnovnih šolah Občine Ljubljana. Želimo normalizacijo pouka in vzgoje, brez obveznega testiranja in nošenja mask! Podpisi bodo predani vodstu v osnovnih šolah na območju Ljubljane, dr. Simoni Kustec in županu g. Zoranu Jankoviču.

Spodaj podpisani starši otrok zahtevamo odpravo ukrepov sprejetih po nezakonitih in protiustavnih odlokih, ki so/bodo stopili v veljavo 8.11. in 17.11.

1. Nošenje mask celoten čas pouka za vse otroke od 6. leta starosti

Ostro nasprotujemo nošnji maske celoten čas pouka. O neustavnosti obveze nošnje mask je odločilo Višje sodišče v Kopru. Predpis, ki določa obvezno uporabo zaščitnih mask, ni bil izdan v okviru napotitve iz 39. člena ZNB in v posledici ne gre za prekršek iz 14. toče prvega odstavka 57. člena ZNB.

2. Samotestiranje, ki naj bi se izvajalo v šoli 3x tedensko

Ostro nasprotujemo samotestiranju v šoli. Učitelj nima ustrezne izobrazbe in ni usposobljen za opravljanje medicinskih posegov, šola pa ni registrirana zdravstvena ustanova, prav tako pa otroci niso usposobljeni za rokovanje s priborom za odvzem brisa. Rezultat testiranja je občutljiv osebni podatek (opozorilo informacijske pooblaščenke), zato je način diagnosticiranja v razredu pred sošolci in učiteljem popolnoma nespremenljiv in v neskladju z varovanjem osebnih podatkov in otroka izpostavlja in diskriminira na način, ki je nedopusten.

3. Diskriminacija, ki se že dogaja zaradi nenošenja mask in posiljevanje k nošenju maske

Ostro nasprotujemo diskriminaciji otroka, kot posledici nenošenja maske. Žal smo bili v preteklih tednih starši večkrat obveščeni o neustreznem ravnanju učiteljev, verbalnega nasilja in posiljevanja k nošenju maske, zato vas pozivamo, da zaposlene o tem takoj obvestite in prepoveste tovrstna ravnanja. Vsakršno verbalno nasilje in posiljevanje k nošenju maske je kaznivo dejanje in popolnoma neprimerno za vzgojno-izobraževalni kader. Šola in učitelji so dolžni upoštevati Konvencijo o otrokovih pravicah in Ustavo RS, po kateri otroci uživajo posebno varstvo.

Od zahtev ne odstopamo in bomo kot zakoniti zastopniki svojih otrok branili starševske in otrokove pravice z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi. Hkrati vas obveščamo še, če šola prepreči izobraževanje, da šolar ne more v razred, nastopi odškodninska odgovornost šole, saj s tem poseže v pravico do svobode izobraževanja kot dela svobode gibanja, o kateri je enkrat že presojalo Ustavno sodišče RS v zadevi U-I-79+20-24 z dne 13.5.2021, ki je pod 73.točko obrazložitve pojasnilo, da se v te pravice na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB z izdajanjem odlokov (Vlade) ne sme posegati.

Starši učencev šol Občine Ljubljana

 

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Kristina B. to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...