Proti škodljivim spremembam ZDIJZ

Navkljub opozorilom Transparency International Slovenia se spreminja 34. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja tako, da bodo organi lahko namesto »materialnih stroškov«, za posredovanje informacij zaračunali »stroške v zvezi s pripravo in posredovanjem kopije zahtevane informacije za prosilca.«. Takšna sprememba zakona je v nasprotju z mednarodnimi standardi in Konvencijo Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov in pomeni korak nazaj z vidika finančne dostopnosti informacij.
V praksi to pomeni, da predlog ne odpravlja trenutno nezakonitega zaračunavanja stroškov dela javnih uslužbencev za posredovanje, temveč ga celo legalizira in nadalje omogoča. Praksa kaže, da so s takšnim zaračunavanjem organi večkrat onemogočali dostop do informacij.

Več o pomembnosti dostopa do informacij javnega značaja si preberite na www.transparency.si/ijz

S podpisom poslancem sporočate, da ne dopuščate posega v dostopnost informacij:

Spoštovani gospod poslanec/gospa poslanka!

Predvidene spremembe 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja ne odpravljajo trenutno nezakonitega zaračunavanja stroškov dela javnih uslužbencev za posredovanje informacij javnega značaja, temveč takšno prakso celo legalizirajo. Stroški dela niso materialni stroški. Posredovanje informacij je ena izmed zakonsko določenih nalog organa, zato je organ dolžan zagotoviti tudi ustrezna sredstva in kader za to. Posredovanje informacij opravi javni uslužbenec v okviru svojega delovnega časa in delovnih nalog, plačilo zanj pa prejme iz proračuna v obliki plače.

Pred obravnavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja v državnem zboru vas zato pozivam, da zagotovite, da se v zakonu jasno določi oziroma ohrani ureditev, da lahko organ prosilcu za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije zaračuna le materialne stroške.

S spoštovanjem


Transparency International Slovenia    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Transparency International Slovenia to hand over my signature to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. To ensure you receive our emails, please add info@peticija.online to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...