Dostojanstvo spomina: Podpora za ohranitev in proti dejanju uničenja spomenika Partizansko pokopališče v Mostarju

V sredo, 15. junija 2022, so vandali skrbno in hladnokrvno uničili popolnoma vse spominske plošče spomenika Partizansko pokopališče v Mostarju, ki so ga postavili leta 1965 po načrtih izjemnega arhitekta Bogdana Bogdanovića. Uničenje se je zgodilo, dasiravno gre za spomenik s statusom državnega pomena in je od leta 2018 zavarovan z videonadzorom ter posebej osvetljen. Gre za namerno načrtovan napad na dostojanstvo padlih borcev za svobodo, med katerimi je bilo ogromno otrok, in na dostojanstvo spomina, zato spodaj podpisane organizacije, gibanja, iniciative in posameznike, naslavljamo protestno pismo, v katerem uničevalno dejanje odločno obsojamo in zahtevamo javno opravičilo storilcev v medijih in drugod, pred tem pa razjasnitev in raziskavo dogodkov. Zahtevamo tudi obsodbo in pregon storilca-ev.

IMG-48401.JPG

Partizansko pokopališče v Mostarju 15. junija 2022 . Foto © Denis Kapetanović

Bogdanović je pogosto pripovedoval zgodbo, kako se bosta nekega dne za vedno iz oči v oči gledali dve mesti – mesto mrtvih protifašističnih herojev in mesto živih, za katere so dali svoja življenja. V tej ideji je leta 1965 v Mostarju ustvaril partizansko nekropolo, velik astrološki model, kjer imajo padli mostarski antifašistični borci, fantje in dekleta, pravico do lepote sanj. V svojem delu je preizpraševal ali "bodo tudi otroci naših otrok v spomeniku videli podobo ponosnega in humanega mesta, ki se dviga kot fatamorgana nekje med nebom in zemljo - ali bodo v njem prepoznali svoje mesto v težkem času, ko je bilo najtežje biti in ostati človek?«

Za ideale enakosti, svobode in ljubezni je padlo 750 večinoma dvajsetletne mostarske mladine, katerih imena so vklesana na kamnith ploščah spomenika v obliki posekanih dreves:Esad Elezović - 21 let, ubit v Jasenovcu, Pero Markulin - 21 let, ubit na Sutjeski, Vinko Džidić - 29 let, ubit na Mamuli, dr. Leon Štem - 35 let, ubit v Janjini, Nedžad Arpadžić - 19 let, ubit v Stari Gradiški, Slavko Balać - 27 let, ubit v Lepoglavi, Nazif Dolić - 35 let, ubit v Dachau, Ahmet Dizdar - 29 let, ubit na Norveškem, Milivoje Vučetić - 21 let, ubit v Mostarju, Salih Islamović - 34 let, ubit v Bengaziju, Luka Janjić - 23 let, ubit v Trstu, Ismet Milavić - 33 let, ubit v Norviku, Tripo Uljarović - 23 let, ubit v Nevesinju. 

Naključno prebrana imena so iz kamnitih plošč spomenika prebrana s strani vseh sodelavcev projekta Arhitektura. Skulptura. Spomin. Umetnost spomenikov Jugoslavije 1945–1991 v čast razuma, spoštovanja in dostojanstva spomina.

 

Galerija DESSA

Ljubljana, 1.7.2022

 

***************************************

ENGLISH BELOW  ⬇️⬇️⬇️

***************************************

 

THE DIGNITY OF MEMORY

On Wednesday, June 15, 2022, unknown vandals completely destroyed all the commemorative plaques of the Partisan Cemetery in Mostar, which was built in 1965 according to the plans of the outstanding architect Bogdan Bogdanović. Although it has the status of a national monument and has been protected by video surveillance and illuminated since 2018, the monument is destroyed. It is a deliberately planned attack on the dignity of memory for the fallen fighters for freedom during the National Liberation Struggle in the IIWW, among whom there were a large number of children. Therefore we are addressing the undersigned organizations, movements, initiatives and individuals with a letter of protest in which we strongly condemn and demand a public apology and clarification and investigation of the events on Wednesday, June 15, 2022, when strangers vandalized the Partisan Cemetery monument in Mostar. We also demand the conviction and prosecution of the perpetrator.

Bogdanović often told the story of how two cities would one day look face to face forever - the city of dead anti-fascist heroes and the city of the living for whom they gave their lives. In this idea he created a partisan necropolis in Mostar, as a great astrological model, where he gave the right to the beauty of dreams to the fallen Mostar anti-fascist fighters, boys and girls. In his work, he questioned whether "the children of our children will also see in the monument the image of a proud and humane city that rises like a mirage somewhere between heaven and earth - whether they will recognize their place in it in a difficult time when it was the most difficult thing to be and stay a man?”

For the ideals of equality, freedom and love, 750 mostly twenty-year-old youth from Mostar fell and their names are engraved on the stone slabs of the monument in the form of felled trees:Esad Elezović - 21 years old, killed in Jasenovac, Pero Markulin - 21 years old, killed on Sutjeska, Vinko Džidić - 29 years old, killed on Mamula, Dr. Leon Štem - 35 years old, killed in Janjina, Nedžad Arpadžić - 19 years old, killed in Stara Gradiška, Slavko Balać - 27 years old, killed in Lepoglava, Nazif Dolić - 35 years old, killed in Dachau, Ahmet Dizdar - 29 years old, killed in Norway , Milivoje Vučetić - 21 years old, killed in Mostar, Salih Islamović - 34 years old, killed in Benghazi, Luka Janjić - 23 years old, killed in Trieste, Ismet Milavić - 33 years old, killed in Norvik, Tripo Uljarović - 23 years old, killed in Nevesinje.

The collaborators of the project Architecture. Sculpture. Memory. The art of monuments of Yugoslavia 1945–1991 have randomly read names of victims from the destroyed stone slabs of the monument in honor, respect and dignity of memory.

DESSA Gallery

Ljubljana, 07/01/2022

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Galerija DESSA to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...