Borut Pahor naj odstopi kot predsednik Republike Slovenije

Borut Pahor se rad pohvali, da je v politiki že vse življenje. Ko so se že vsi pomembni akterji osamosvojitve izneverili prepričanju, da delujejo v dobro državljanov, ki so jih izvolili, ko so dotični ustvarili politično ozračje, ki na podlagi negativne selekcije od političnega in gospodarskega delovanja v dobro skupnosti, odvrača strokovnjake in ljudi sposobne povezovanja, sodelovanja in ustvarjanja, je tudi on dobil možnost, da se dokaže kot predsednik vlade, sedaj pa še kot predsednik Republike Slovenije.

Predsednik Borut Pahor je vedno želel biti povsod, zato ga nikjer ni bilo. Človek, ki svojo moralno in etično avtoriteto gradi s trditvijo “Nisem vedel.”, a tudi ko je izvedel, ni storil ničesar. V okviru svojega političnega delovanja je opravljal že vse(!) funkcije v demokratičnem sistemu. Sam trdi, da spoštuje demokracijo ter se obnaša državotvorno, kljub temu, da skuša prejudicirati sodne postopke v prid ugajanja mednarodnim sogovornikom, (ne)načrtno spodkopava kredibilnost KPK v okviru sovjih (ne)pristojnosti pri imenovanju članov, brezsramno žrtvuje suverenost Slovenije v prid lastne všečnosti pri mednarodnih partnerjih itd.

V času njegove vlade, ko je le-ta skrbela za pomoč Grčiji, Irski, Španiji in Portugalski, ki so jih ekonomsko opustošili finančne roparske združbe, pri katerih si je izposojal denar, je finančna sredstva odrekel programom, namenjenih najbolj ogroženim skupinam. V nemilost je brez pomisleka, z ukinitvijo sredstev, pahnil Varne hiše, Krizne centre, društvo Hospic... Zato smo sedaj na vrsti mi, da mu z orodjem neposredne demokracije predamo ljudsko nezaupnico, za katero bo vedel in jo kot etičen ter moralen voditelj, moral upoštevati.

UTEMELJITEV

Borut Pahor nas že vrsto let prepričuje, da ve kaj dela, a njegova dejanja in posledice izkazujejo ravno nasprotno.

Razlogi na katerih temelji prepričanje, da nas zavaja in ne deluje v državnem interesu:

 1. Neodzivnost glede TEŠ6 in TET in tiha podpora akterjem afere TEŠ6.
 2. Neaktivnost ob nedavni naravni katastrofi z žledom in nesposobnost organizacije hitrega odziva vojaške in civilne pomoči prebivalcem na prizadetih področjih.
 3. Predlagal je zakon o socialnih transferjih, ki je od državne pomoči odrezal nezaposlene, krizne centre po Sloveniji, program Hospic za ‘smrtne’ bolnike, ogrozil obstoj Varnih hiš, namenjenih mamicam in otrokom, ki so podvrženi družinskemu nasilju.
 4. Tiho odobravanje razvoja neonacizma v času njegove vlade ter druženje s predstavniki neonacistov v predsedniški palači.
 5. Neodzivnost in odobravanje abotnih trditev ameriškega veleposlanika o premajhnem številu žrtev v vojni za osamosvojitev.
 6. Tišina ob krizi v Ukrajini.
 7. Osebno aktivno delovanje in klicanje po državnih bankah za zagotovitev kredita Grepu (NKBM).
 8. Razvrednotenje fizičnega dela in opravil za potrebe volilne kampanje, vrh vsega praviloma prav v ustanovah, ki so jih najbolj prizadela dejanja in zakonodaja prav “njegove” (ne)vlade.
 9. Absolutna odsotnost in zguba stika z realnostjo ob trditvah da ne more preživeti s 3000+ € plače.
 10. Načrtno ali nevestno delo v okviru imenovanja KPK z namenom uničenja ugleda, razvrednotenja neodvisnosti institucije KPK v luči obrambe njegovih sodelavcev, ki so v postopkih KPK (osebni tajnik je preiskovanec KPK). Tudi predhodno srečevanje in posvetovanje z uglednimi ustavnimi pravniki ne zagotavlja njegove opravilne sposobnosti.
 11. Prejudiciranje sodnih postopkov: posredovanje in obljubljanje nepremičnin predstavnikom Vatikana, ki so bile v sodnih postopkih ter poskus vplivanja na sodnike in postopek razsodbe.
 12. Absolutno favoriziranje in podrejanje prvaku ene politične stranke kar se tiče postopkov povezovanja in usklajevanja med političnimi strankami.
 13. Podpora kraji družbene lastnine - sodeloval je pri demontaži branikov javnih podjetji in ukinitvi SDK ter okrnitvi vloge družbenih pravobranilcev - še obstajajo ampak sedaj lahko začenjajo/obravnavajo samo civilne, ne pa tudi kazenske postopke in še tu le po predhodnem privoljenju vlade.
 14. Zakaj ni podprl ugotovitev KPK v primerih Janša in Jankovič, ampak je ustvarjal ozračje dvoma v legitimnost in legalnost KPK?
 15. Kdo so strički iz ozadja o katerih je govoril in bi jih z avtoriteto predsednika države lahko razgalil?
 16. Zakrivanje nevestnega dela z umikom izjav iz arhivov in strežnikov vlade RS?

Predsednik, ki se oklicuje za predsednika vseh državljank in državljanov, je s svojimi aktivnostmi in nedejavnostmi večkrat zavajal javnost, v javno razpravo vnašal zmedo, dokazal, da gre njegova glavna skrb le trenutnim političnim zaveznikom in še to le zaradi skrbi za lastno podobo v ogledalu. Njegovim političnim zaveznikom ali nasprotnikom ni potrebno ponarejati dokumentov za blatenje instituta predsednika, saj to nalogo zelo dobro opravlja sam.

Iz diplomatskih krogov je težko dobiti neposreden odgovor, a so med vrsticami že večkrat povedali, da je tak bivši mandatar in sedanji predsednik v posmeh ugledu države Slovenije in njenih prebivalcev. Mar bomo nemo gledali kako nam, našim otrokom in vnukom pokopava prihodnost in ugled države? Izkažimo mu zaupanje, ko trdi da spoštuje demokracijo in zberimo dovolj podpisov, da mu predamo zajeten spis podpisov več 100.000 državljanov, ki se ne strinjamo z njegovim delom.

Prispevaj svoj podpis bodočemu bivšemu predsedniku Republike Slovenije v slovo!


Aktiven državljan    Stopite v stik z avtorjem peticije