APEL PREDSEDNIKU ZA SIRSKO DRUŽINO

Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor,

apeliramo lahko le še na vas, saj je Slovenija žal pozabila pomen besede, ki jo nosi v svojem imenu – LOVE, ljubezen. Birokracija ima resda svoje poti, pa tudi stranpoti, zlasti tedaj, ko t.i. zagovorniki zakonitosti sprejemajo nečloveške in protičloveške zakone, ali pa jih na tak način »le« uporabljajo, četudi bi se lahko odločili in ravnali drugače, v korist ljudi. Kje je pri vsem tem pravo človekovih pravic? Kaj pa morala? Že dolgo se zdi, da je država izgubila moralni kompas. Pa vendar zadnji dogodki, ki smo jim priča, presegajo vse meje razuma in srca.

Deportacija sirske družine, ki je dve leti živela v Sloveniji, je šokantno nečloveški ukrep – ne le po mnenju posameznikov, temveč tudi množice organizacij, ki jim je skrb za sočloveka na prvem mestu. Zakaj? Carol, mama, je bila v sedmem mesecu nosečnosti, ko je skupaj z možem Hanyjem pripešačila v Slovenijo. Tukaj je rodila sina Adela. Po begu od granat, bomb, vsakodnevnega strahu za življenje, sta z možem upala, da bo njun otrok lahko imel prihodnost v svetu brez potokov krvi. Kjerkoli že pač. Pot ju je privedla k nam, kjer sta dan za dnem dokazovala največjo željo do aktivnega udejstvovanja v tej družbi – Hany je pridobival izkušnje preko prostovoljne pomoči, si s tem širil socialno mrežo, obljubljala se mu je tudi zaposlitev v primeru ureditve njegovega statusa, oba sta se učila slovenskega jezika, se aktivno vključevala v širši socialni prostor, bila, po besedah mnogih, ki so postali njuni prijatelji, zgled ljubečega partnerskega odnosa.

Morda so spomine na obup, ki sta mu bila priča in sta ga sama doživljala, počasi vendarle pričeli izpodrivati spomini na vesele dogodke v Sloveniji, upanje na boljši jutri, četudi Carol zaradi vsega preživetega trpljenja še vedno jemlje antidepresive. Le kaj bo njeni skrušeni osebi tovrstni ukrep prinesel? Mami, ki bi se morala veseliti otroškega smeha, brezskrbnega otroštva svojega sina? Kaj pa bo to prineslo komaj leto dni staremu Adelu? Ali nima pravice do takega otroštva in zdrave mame najprej Adel sam? So pristojne institucije, od uradnikov do sodnikov, to in druga vprašanja sploh preučili v luči prava otrokovih pravic in svoje odločitve tehtno utemeljili? Ali ni za presojo prav vseh, zlasti tako drastičnih ukrepov, prvi in temeljni zakon zapoved največjih otrokovih koristi? Kako je mogoče, da o tej presoji v odločitvah odgovornih ni niti sledu?

Družina je bila deportirana na Hrvaško, znova v tuje okolje, potem ko je Carolino, Hanyjevo in Adelovo vključevanje v slovensko družbo že lepo steklo, ko je v očeh staršev znova zasijalo upanje na prihodnost.

Spoštovani gospod predsednik, tudi vaša funkcija nosi s seboj vrsto odgovornosti. Med drugim tudi moralno odgovornost, da politiko usmerite na pravo pot tedaj, ko izgubi moralni kompas. Mar si upamo nositi na vesti trpljenje, ki ga zaradi birokratskih postopkov povzročamo družini, katere najmlajši član je bil rojen v Sloveniji in pozna le to državo? Državo, kjer sta se zakonca po dolgih letih žalosti in bolečine končno pričela počutiti kot doma in je prvi ter edini dom njunega malčka?

Apeliramo na vas, da storite kar lahko, se zavzamete za popravo škode, ki je bila storjena družini, ker se pri odločanju o njihovem statusu ob vsem naštetem ni upoštevalo niti diskrecijske klavzule iz 17. člena Dublinske uredbe III, ki državam omogoča prevzem odgovornosti za tiste prosilce za azil, pri katerih so osebne okoliščine bistvenega pomena za odločanje o njihovem statusu, kot sta to predlagala UNICEF in Varuhinja človekovih pravic. Kljub temu, da je Ministrstvo za notranje zadeve imelo pravno podlago in je samo priznalo, da bi jo lahko uporabilo, se je odločilo, da tega ne stori. Apeliramo na vas, da se zavzamete za njihovo vrnitev, če je taka tudi njihova želja, ob upoštevanju navedene pravne podlage in hude krivice, ki jim je bila storjena.

Ali ni zgodba o tej družini le simptom, da Slovenija niti človekovih niti otrokovih pravic ne jemlje resno? Si v tej državi res ne zaslužimo polnokrvne institucije za zaščito otrokovih pravic?  So določbe dublinske uredbe, ki bi omogočale človečne odločitve brezbarvna »izjema«, ki je ne zmoremo napolniti s človeško vsebino? Ali ni država, ki je tako grobijansko dokazala, da lahko izžene celo družino v taki situaciji, pravzaprav dokazala le, kako zelo skrajno šibka je?

Spoštovani gospod predsednik, apeliramo na vašo vest in vas prosimo za posredovanje v trenutku, ko so vse ostale inštitucije zatajile ali ostale same v svoji nemoči. Apeliramo na vas, da politiko in javnost pozovete k človečnosti, da se kaj takega ne bi več dogajalo. Da zahtevate od ljudi spoštovanje temeljnih človekovih pravic, spoštovanje človekovega dostojanstva in spoštovanje človeške biti vsakogar. Spomnite politike, kaj pomeni biti Človek.

 

Podpisniki:

 Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

 Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

 Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

 Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

 Oddelek za pedagogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

 Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

 Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

 Katedra za razvojno psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 Andragoško društvo Slovenije

 Društvo FER – Forum za enakopraven razvoj

 Društvo Mozaik – društvo otrok

 Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

 Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti – Humanitas

 Društvo za nenasilno komunikacijo

 Društvo za osveščanje in varstvo – OVCA – center antidiskriminacije

 Društvo Svetovalni svet

 Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa

 Društvo za Združene narode za Slovenijo – UNAS

 Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

 Slovensko društvo pedagogov

 Slovenska fundacija za trajnostni razvoj – Umanotera

 FemA

 Iniciativa Pomagajmo beguncem

 Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

 Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

 Mirovni inštitut

 Slovenska filantropija

 Spletni portal spol.si

 Zavod Emma, Center za pomoč žrtvam nasilja

 Zavod Krog

 Zbornica kliničnih psihologov Slovenije

 Združenje za socialno pedagogiko

 Združenje mladih, staršev in otrok – SEZAM

 Združenje proti spolnemu zlorabljanju

 Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije

 Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje