Peticija za ukinitev obravnave anonimne prijave v šolstvu

 PETICIJA ZA UKINITEV OBRAVNE ANONIMNE PRIJAVE V ŠOLSTVU  

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju si prizadevamo za urejenost sistema, v katerem ustvarjamo in uresničujemo svoje strokovno poslanstvo in ga s tem tudi podpiramo. Ne moti nas nadzor, ki služi preverjanju kakovosti našega področja in ciljem izboljšave. To lahko uresničujejo redni inšpekcijski pregledi. Nasprotujemo pa zlorabi anonimne prijave kot orodja za poklicno in zasebno škodovanje in uničevanje premnogih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Uničevanje posameznikov zelo hitro preide tudi na celotni vzgojno izobraževalni proces, kar najbolj prizadene ravno naše otroke, učence in dijake.  

Vizija Učiteljskega združenje Slovenije, Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije, Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije ter Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije je:

 • omogočiti otrokom, učencem in dijakom mirno, varno in spoštljivo učno okolje;
 • omogočiti otrokom, učencem, dijakom in učiteljem kvaliteten in učinkovit učno-vzgojni proces in medsebojno spoštovanje;
 • prekiniti rušenje dostojanstva vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev;
 • prekiniti rušenje ugleda vzgojiteljskega, učiteljskega in ravnateljskega poklica;
 • odpraviti nemoralno pravno normo, kot je možnost anonimnih prijav, ki podpihuje lažnivost, žalitve in maščevalnost med slovenskim narodom.  

V ta namen od 5. oktobra 2017 Učiteljsko združenje Slovenije skupaj z Združenjem ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Skupnostjo vrtcev Slovenije, Združenjem ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije in Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije preko peticije »Ukinimo obravnavo anonimnih prijav« zbira podpise s ciljem ukinitve obravnave anonimnih prijav v šolstvu.  

Menimo namreč, da:

 • so anonimne prijave v veliki večini izmišljene, škodljive, prirejene in neutemeljene;
 • anonimni prijavitelji za svoje dejanje prijave ne prevzemajo odgovornosti;
 • anonimni prijavitelji v primerih škodljivih in neutemeljenih prijav za svoje dejanje krive prijave ne občutijo posledic;
 • anonimni prijavitelji v primerih škodljivih in neutemeljenih prijav s svojim dejanjem tratijo naš pedagoški in zasebni čas ter državni denar;
 • so anonimne prijave prepogosto sredstvo za ustvarjanje strahu med vzgojitelji, učitelji in ravnatelji, kar zmanjšuje njihovo ustvarjalnost in razvoj osebnih potencialov;
 • so anonimni prijavitelji pogosto motivirani z osebnimi in skrajno sebičnimi vzvodi;
 • so anonimne prijave v nasprotju s temeljnimi vrednotami poštenosti, iskrenosti in odgovornosti.  

Peticiji se s svojim pravnim mnenjem pridružujejo tudi:

 • zaslužni prof. dr. Albin Igličar,
 • izr. prof. dr. Marko Novak,
 • magistra prava in mediatorka Nina Ana Jäger.  

S podpisi vseh državljank in državljanov Slovenije, ki nam ni vseeno za škodljivo dogajanje v vzgojno izobraževalnih ustanovah, želimo doseči spremembo za šolsko leto 2018/19 – UKINITEV OBRAVNAVE ANONIMNIH PRIJAV.   Podpise bomo posredovali v Državni zbor na Komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvu za javno upravo.   

Navodila: Peticijo podpišete na desni strani, obvezno vnesite ime, priimek, mesto in vaš elektronski naslov. Nato kliknite na PODPIŠI TO PETICIJO. Na svoj elektronski naslov boste prejeli povratno e-pošto, ki jo MORATE POTRDITI s klikom na povezavo v modri barvi. Šele takrat  je peticija podpisana.  


uciteljsko.zdruzenje@gmail.com    Stopite v stik z avtorjem peticije