Peticija za znižanje plače parlamentarcev na minimalno plačo

Stopite v stik z avtorjem peticije

Peticija za znižanje plače parlamentarcev na minimalno plačo

2014-01-12 10:43:12

Pozdravljeni,

V mesecu decembru sem zbiral potrebne informacije in podporo posameznikov in skupin pri zbiranju podpisov. Žal sem dobil tudi informacijo od ljudi, ki so blizu poslancem, da bodo poslanci v primeru uspešnega zbiranja podpisov na upravnih enotah poskrbeli, da bodo vložili sami veliko število svojih predlogov zakona, da prehitijo vrstni red odločanja o našem predlogu zakona in tako formalno zavlačujejo odločanje o njem za mesece ali celo leta.

Vse skupaj je žal podobno borbi z mlini na veter, vendar bom vseeno vstrajal in ta mesec oddal zahtevo za uraden rok za zbiranje podpisov na upravnih enotah.

Znanec, ki je dejaven v drugem velikem projektu UTD pa me je prosil, če vas lahko obvestim o drugem zbiranju podpisov, ki se zaključuje v torek. Gre za podpis za UTD in se ga poda preko računalnika. Ker se tukaj ne da prilepiti celotnega besedila, podajam povezavo do iniciative:

http://www.basicincome2013.eu/ubi/sl/

Lep pozdrav,

Rok Gros

 


Gros Rok

Peticija za znižanje plače parlamentarcev na minimalno plačo

2013-11-18 12:36:10

Kot obljubljeno, vas obveščam z vsemi novostmi v zvezi z akcijo. Stopnje norčevanja poslancev iz državljanov je dosegel nov najnižji nivo. Dobil sem sledeči odgovor od poslanca Kavtičnika, ki je podpisal peticijo. Naj povem, da to, kar trdi ni res. Ko smo ga na FB trije prepričevali, da naj podpiše peticijo, se je najprej eno uro izmikal, ko pa je videl, da nima argumentov proti podpisu je izjavil, da bo podpisal, ko gremo mi trije na minimalca. Ker smo mi trije bili ves čas naše delovne dobe na minimalcu z dodatki ali brezposelni smo mu to sporočili. Na koncu je podpisal.

Toliko o vrednosti podpisa poslanca. Tudi moje ime ni Jure, temveč Rok.Odgovor, ki sem ga dobil pa je sledeč:

"Spoštovani gospod Jure Gros.

Peticijo sem podpisal pod naslednjim pogojem: če si bodo vsi podpisniki peticije znižali plačo na minimalno, si jo bom imel tudi jaz. Pri tem vztrajam še danes.

Če boste lahko zgornji pogoj dokazali, mi ga prosim posredujte.


Z lepimi pozdravi,

Jožef Kavtičnik, poslanec"

Ker je norčevanje poslancev preseglo vse meje, sem sklenil, da bomo šli v zbiranje podpisov za zakon na upravnih enotah. Takoj, ko bo predsednik Državnega Zbora podal rok za zbiranje podpisov, vas obvestim. Veliko sem dobil tudi pisem z pripravljenostjo podpisnikov, da pomagajo pri zbiranju overjenih podpisov. Vse te bom prosil za pomoč, da jih zberemo 5000 na upravnih enotah, ko bo rok za zbiranje razpisan. Po tem so zakonsko dolžni dati zakon v obravnavo.

Hvala vsem podpisnikom, skupaj bomo poslance spravili na minimalno plačo z dodatki.

Rok Gros


Gros Rok

Peticija za znižanje plače parlamentarcev na minimalno plačo

2013-11-10 13:45:09

Ker po mojem mnenju ne naključno nihče do sedaj ni dobil obvestila o sporočilu, ga ponavljam:

Pozdravljeni,

Trudim se kar najbolj obveščati podpisnike peticije o aktualnem dogajanju z njo. Prišli smo do točke, ko se je treba odločiti kako naprej. Dvakrat sem oddal peticijo, pa jo poslanci še naprej ignorirajo. Pripravil sem zakon in ga oddal v Državni Zbor poslancu Kavtičniku, ki do sedaj ni zmogel odgovora, niti ni po mojem vedenju oddal zakona v obravnavo, kljub temu, da je podpisal peticijo, kar mislim, da najbolj pove o stanju v naši državi, kjer tudi podpis poslanca izgleda da ne velja nič. Sedaj je praktično edina pravna možnost, da se gre v zbiranje podpisov v podporo zakona na upravnih enotah. Tukaj je potrebno zbrati 5000 overjenih podpisov v 2 mesecih, po tem, ko predsednik DZ določi rok. Problem je, da tudi, ko zberemo podpise, bodo poslanci ignorirali voljo ljudi in enostavno zavrnili predlog zakona. Jaz sem zaenkrat naredil vse, kar sem lahko in je bilo v moji moči. Od tukaj naprej sam ne moram več nič. Prosim za predloge in vaše videnje rešitev in kako lahko tudi vi pomagate. Pokažimo, da smo boljši od poslancev in skupaj demokratično določimo kako naprej.

Kdor želi pomagati naj mi prosim pošlje zasebno sporočilo.

Na tem mestu pa bomo izbirali predloge in iskali možne rešitve.

Hvala in lep pozdrav,

 

Rok Gros


Gros Rok

Peticija za znižanje plače parlamentarcev na minimalno plačo

2013-11-10 12:01:22

Pozdravljeni,

Trudim se kar najbolj obveščati podpisnike peticije o aktualnem dogajanju z njo. Prišli smo do točke, ko se je treba odločiti kako naprej. Dvakrat sem oddal peticijo, pa jo poslanci še naprej ignorirajo. Pripravil sem zakon in ga oddal v Državni Zbor poslancu Kavtičniku, ki do sedaj ni zmogel odgovora, niti ni po mojem vedenju oddal zakona v obravnavo, kljub temu, da je podpisal peticijo, kar mislim, da najbolj pove o stanju v naši državi, kjer tudi podpis poslanca izgleda da ne velja nič. Sedaj je praktično edina pravna možnost, da se gre v zbiranje podpisov v podporo zakona na upravnih enotah. Tukaj je potrebno zbrati 5000 overjenih podpisov v 2 mesecih, po tem, ko predsednik DZ določi rok. Problem je, da tudi, ko zberemo podpise, bodo poslanci ignorirali voljo ljudi in enostavno zavrnili predlog zakona. Jaz sem zaenkrat naredil vse, kar sem lahko in je bilo v moji moči. Od tukaj naprej sam ne moram več nič. Prosim za predloge in vaše videnje rešitev in kako lahko tudi vi pomagate. Pokažimo, da smo boljši od poslancev in skupaj demokratično določimo kako naprej.

Kdor želi pomagati naj mi prosim pošlje zasebno sporočilo.

Na tem mestu pa bomo izbirali predloge in iskali možne rešitve.

Hvala in lep pozdrav,

 

Rok Gros


Gros Rok

Znižanje plač poslancem na minimalno plačo z možnostjo nagrad za uspešno delo.

2013-10-18 16:50:01

Pozdravljeni,


Kot obljubljeno, bom v četrtek 24.10.2013 v Državni Zbor odnesel predlagane dopolnitve in spremembe zakona, ki se nanašajo na znižanje plač poslancem na minimalno plačo z možnostjo nagrad za uspešno delo. Ker je poslanec Kavtičnik dal podpis pod peticijo, pričakujem, da bo stal za svojim podpisom in predlog zakona vložil v obravnavo v Državni Zbor. Spodaj je uradno besedilo. Kot boste opazili je v njem prvič v zgodovini predlog neposredne ljudske demokracije pri določanju plač poslancem.


PREDLOG ZA OBRAVAVO IN SPREJEM

ZAKONA  O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSLANCIHNa podlagi 114. in  142. in 143. člena Poslovnika državnega zbora (Ur.l. RS 92/2007-UPB in 105/2009) podajam naslednji predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos) (Ur.l.št. 112/2005 UPB2, 109/2008, 39/2011 in 48/2012) v obravnavo in sprejem državnemu zboru po nujnem in skrajšanem postopku.Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona se nanašajo na znižanje plač poslancem na minimalno plačo z možnostjo nagrad za uspešno delo.

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona:Trenutno stanje v Sloveniji je zaskrbljujoče. Število revnih, socialno ogroženih in odvisnih od pomoči dobrodelnih organizacij je nedopustno. Pod pragom revščine  je kar 271.000 prebivalcev Slovenije. Od konca druge svetovne vojne Slovenija ni beležila takšnega števila lačnih otrok, ogromnega števila zdravstveno nezavarovanih oseb ter nezaposlenih. Nadzorniki, ki bi morali skrbeti, da se kaj takega nikoli ne bi zgodilo in nadzorovati postopke izvršne oblasti ter sprejemati take zakone, ki bi delovali v praksi, so žal zatajili. Zato je treba sistem spremeniti v osnovi in v temeljih. Gospodarstvo že dolgo časa pozna sistem minimalne plače z dodatki za delovno uspešnost. Model deluje in daje dobre rezultate, kjer je v uporabi. Če se sistem prenese tudi na poslanske plače se lahko zelo enostavno porabijo vse dobre strani sistema.

2. Cilj, načela in poglavitne rešitve predloga zakona:Cilj zakona je, da poslanci, kot izvoljeni predstavniki ljudstva, prevzamejo odgovornost za sprejemanje zakonov, ki bodo koristili vsem državljanom in ne le ozko usmerjenim interesnim skupinam, lobistom ali finančnim trgom. Poslanci so izvoljeni predstavniki ljudstva, zato mora biti edin cilj, ki ga morajo zasledovati, dobrobit prebivalcev Slovenije. Z omenjenim zakonom bi bili za dobro delo nagrajeni oziroma ostali bi brez nagrade za slabo delo.Kako je to povezano z predlogom plačnega sistema? Vzemimo hipotezo, da poznamo rešitev za "iskanje izgubljenega zaklada". Interesnim skupinam ni v interesu, da se rešitev izvede v praksi  in je zato po javno objavljenih podatkih v tujini 53 miljard našega slovenskega denarja, ki bi se ga lahko dobilo nazaj. Če se zakonsko določi nagrada za zaslužne, ki uspejo dobiti denar iz davčnih oaz nazaj, je to po mojem mnenju čudovita motivacija, da se sprejmejo ustrezni zakoni in ukrepi za to. Državljanom bo v tem primeru povrnjeno popolno zaupanje v državo oz. svoje poslance, gospodarstvo bo hvaležno (in mandat zagotovljen). Podobno velja za višanje gospodarske rasti in zmanjšanje brezposelnosti.3. Ocena finančnih posledic zakona:Negativnih finančnih posledic zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih ne prinaša, obratno zmanjšuje stroške za plače iz državnega proračuna. V primeru uspešnega dela in posledično višjih prilivov v proračun pa višje izplačilo plač v obliki dodatkov za delovno uspešnost deluje zelo pozitivno tudi na državni proračun.4. Ocena drugih posledic zakona:Zakon bi omogočil dejansko popolno neodvisnost poslancev od poslanskih ali interesnih skupin, ker ne bi bili vezani na priporočila, temveč le na uspešno delo.5. Primerjava z tujimi pravnimi redi:Po mnenju predlagatelja primerjava z tujimi pravnimi redi ne pride v poštev, ker gre za novo obliko plačila po učinku za Poslance.

6. Besedilo členov:ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSLANCIH (ZPos- F)

1. členV Zakonu o poslancih ((Ur.l.št. 112/2005 UPB2, 109/2008, 39/2011 in 48/2012) se 23. člen spremeni tako, da se glasi:Poslanec ima pravico do minimalne plače, določene s predpisom, ki ureja minimalne plače v gospodarstvu  v Republiki Sloveniji.

2. člen

24. člen se spremeni tako, da glasi:Poleg minimalne plače ima poslanec pravico do nagrade za uspešno delo. Nagrado za uspešno delo določijo predstavniki sveta ljudstva.3. člen26. člen se spremeni, tako, da glasi:Svet ljudstva je zbor 90 polnoletnih državljanov Republike Slovenije z aktivno volilno pravico, ki jih enkrat letno izžreba državna volilna komisija izmed vseh državljanov Republike Slovenije z aktivno volilno pravico (v nadaljnjem besedilu: svet ljudstva).Svet ljudstva z večino 46 glasov določi znesek nagrade za uspešno delo.Svet ljudstva se sestane enkrat letno. V prostorih Državnega zbora lahko svetu ljudstva parlamentarni predstavniki predstavijo svoje delo v danem letu ter mnenja in razloge za nagrado za uspešno delo.4. členTa zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Obrazložitev:k 1.členu: Obstoječi zakon o poslancih že določa plače poslancev, zato je potrebna sprememba teh določb.k 2. členu: Določena je osnova pod katero plača parlamentarnega predstavnika ne sme.k 3. členu: Nagrado poslancem za uspešno delo je treba določiti in ovrednotiti. Najbolj pravično je ovrednotenje nagrade s strani naključnih državljanov Republike Slovenije z aktivno volilno pravico, kar se doseže z žrebom 90-tih v svet ljudstva. Parlamentarci imajo možnost, da predstavijo vsakoletno delo svetu ljudstva.k 4. členu: Upoštevajoč manj obsežno in nezahtevno vsebino, ki jo zajema zakon, ter nujnost njegovega sprejema se predlaga takojšnje sprejetje.Še enkrat hvala vsem podpisnikom peticije za podporo. Le skupaj nam bo uspelo.


Rok Gros


Gros Rok

Nadaljevanje akcije in vnovična predaja podpisov

2013-10-05 15:16:24

Pozdravljeni,

Kot sem že pojasnil v intervjujih za medije, se bo akcija nadaljevala. Poslanci ignorirajo našo peticijo in do sedaj niso zmogli poguma odgovoriti 21000 ljudem. Ob prvi predaji podpisov 14.9.2013 sem sklenil, da bom počakal kak mesec dni, na odgovor, potem pa znova odnesel podpise v Državni Zbor. Vmes je število podpisov naraslo že na skoraj 26000, podprle so nas tudi nove skupine, tako, da se čutim dolžnega znova le te odnesti v Državni Zbor. Ker poslanci še vedno ignorirajo peticijo, bom na predajo povabil tudi novinarje, da pojasnim nadaljne ukrepe. Peticijo z novimi podpisi bom odnesel v Državni Zbor v soboto 12.10.2013. ob 11.00 .

Hvala vsem, za podporo.

Rok Gros


Gros Rok

Poziv vsem strankam in skupinam vstajnikov

2013-09-18 20:44:23
Vsem podpisnikom in zainteresirani javnosti objavljam javni poziv, ki sem ga podal POLITIČNIM STRANKAM  in VSTAJNIŠKIM SKUPINAM, ker so bili do sedaj vse stranke tiho, vstajniške skupine pa bodisi tiho ali proti ! Izjema so bili Primorski puntarji in  Ljubljanski puntarji, ki so se javno izjasnili za.

Pozdravljeni,

Ker se zadnje dneve vrstijo taki in drugačni napadi ter poskusi  diskriditacije, sem sklenil, da je skrajni čas, da vstajniška gibanja in stranke, katere še niso javno povedala svoje mnenje o peticiji  Peticija za znižanje plače parlamentarcev na minimalno plačo to javno tudi povedo. Nekatera so mi že pred časom, pa vseeno dopuščam možnost, da so spremenila mnenje.

Z odgovorom bom seznanil  vse podpisnike, ker se mi zdi prav, da ljudje vedo pri čem so.

Upam, da boste zmogli argumentiran odgovor, ker je skrajni čas, da ga ljudje slišijo. Poleg tega si ga zaslužijo.

Prosim, da odgovorite z Za ali Proti, ter argumentacijo zakaj ste takega mnenja.

Hvala,

Rok Gros, državljan najbolj koruptivne države na svetu.

Gros Rok

Ljubljanski puntarji

2013-09-12 18:51:02

Ker so Primorski puntarji bili edina uporniška skupina, ki je kolektivno podprla peticijo sem jim obljubil, da bom delil z vsemi podpisniki povezavo do dogodka, ki so ga ob tej priložnosti naredili Ljubljanski puntarji.

https://www.facebook.com/events/209314419229654/

Še enkrat se vam zahvaljujem za podpis.

Rok Gros


Gros Rok

PETICIJA ZA ZNIŽANJE PLAČE PARLAMENTARCEV NA MINIMALNO PLAČO

2013-09-11 08:10:39

Pozdravljeni,

 

Iz srca se Vam zahvaljujem za podpis peticije za znižanje plače parlamentarcev na minimalno plačo.

Če bi se vsi ljudje v Sloveniji tako angažirali, kot Vi, bi bila Slovenija precej lepši kraj. Želim si, da bi lahko stisnil roko in se zahvalil prav vsakemu od Vas v živo. Peticijo bom odnesel v državni zbor to soboto 14.9.2013 ob 11.00 ko imajo ravno dan odprtih vrat.

Odkar traja peticija se je že marsikaj zgodilo. Po daljšem prepričevanju na FB strani smo z skupnimi močmi prepričali celo poslanca k podpisu peticije. Poslal sem tudi poziv skoraj vsem poslancem. Vsem nisem mogel, saj nimajo vsi mail naslova na internetu. Od teh mi je odgovoril le eden.

Žal tudi nisem videl mailov, ki ste mi jih poslali, ker mi do nedavno niso bili vidni. Zakaj je bilo tako ? Ne vem, odgovora na moj mail, da ne vidim poslanih mailov od upravljalca strani Pravapeticija nisem dobil.

Naši oblastniki se žal še vedno delajo norca iz ljudi. Uradno smo postali najbolj koruptivna država na svetu.V tujini je 53 miljard denarja v davčnih oazah. To je denar ki je pokraden vsem nam. 26.500 $ na vsakega prebivalca Slovenije. Precej več, kot je skupni dolg države Slovenije. 250000 ljudi zato hodi po pakete hrane na Rdeči križ in Karitas. Včeraj so v Mariboru obsodili na zaporne kazni protestnike, ki so se uprli korupciji. Še vedno poteka zastraševanje vseh, ki si upajo povedati na glas DOVOLJ JE. In res je DOVOLJ ! Niti sram jih ni več, da Vam odkrito kradejo. Kradejo denar Vam, Vašim otrokom in Vašim vnukom. Še manj jih je sram, da jemljejo najrevnejšim in najšibkejšim. Jemljejo socialno ogroženim, upokojencem, otrokom, mladim družinam, ljudem na minimalni plači... Da se lepše sliši temu rečejo varčevanje. Kakšno varčevanje? Varčuje se takrat, ko imaš preveč, ne takrat, ko nimaš nič, to je vsem jasno. Veste, kaj je najbolj perverzno. Ko dobite javno odgovor od predsednice vlade, ga posredujete sindikatom, javno ga vidijo novinarji in ga objavi le 1 časopis med tekstom, sindikati pa so tiho. Vas zanima stavek:

 

Alenka Bratušek: "Spoštovani Rok, res je da varčevanje ni izhod iz krize."

 

Jaz bom v soboto 14.9.2013 ob 11.00 odnesel peticijo v državni zbor, upam, da Vam bom tam lahko stisnil roko in se Vam zahvalil.

 

Ker je DOVOLJ in so šli čez vse meje.

ŠE ENKRAT IZ SRCA HVALA VSEM !

 

 

Rok Gros, državljan najbolj koruptivne države na svetu.

 


Gros RokDelite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

  • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
  • Stopite v stik s prijatelji
    1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
    2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
    3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.