PETICIJA ZA OHRANITEV BAZENA UKOVA NA JESENICAH

Stopite v stik z avtorjem peticije

Odgovori kandidatov oz. kandidatk za županjo v zvezi s problematiko Ukove oz. bazena na Jesenicah

2022-11-11 15:39:15

Vsem kandidatom (Peter Bohinec, Eva Mlakar, Sabina Mulalič, Blaž Račič, Andrej vastl) je bilo zastavjeno vprašanje kakšno je njihovo stališče do bazena Ukova.

Ali bi se zavzeli:
a) za lokacijo bazena na Ukovi,
b) za iskanje druge lokacije za bazen ali
c) problematike bazena ne bi dali v kratkoročni plan.
 
Ustno so na vprašanje odgovorili na predvolilnem soočenju v Kolpernu dne 7. 11. 2022. Odgovore je možno slišati na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=mkcMaADYbdQ&t=6420s
 
Pisni odgovori:
 
Peter Bohinec: Kot sem že na soočenju kandidatov poudaril, je bil bazen Ukova prostor druženja generacij Jeseničanov, kar potrjujejo številčni podpisi peticije za njegovo ohranitev. Reševanje problematike bazena Ukova se mora pričeti takoj! Poiskati se morajo tehnične rešitve za sanacijo bazena do te mere, da bo ta varno obratoval in mnogim Jeseničanom omogočal poletno rekreacijo, druženje in sprostitev. Sočasno pa moramo pričeti z iskanjem dolgoročnih rešitve za nadgradnjo bazena na obstoječi lokaciji, kar bo omogočalo uporabo le tega tako poleti kot pozimi. Za celoletno možnost uporabe bazena je treba poskrbeti za dodatno ponudbo in jo razširiti z umestitvijo wellnesa, športne vadbe in celovitega programa za krepitev zdravja v smislu preventivnih ukrepov za naše občane, zlasti mlade in starejše generacije kot tudi za športnike. Glede na obseg potrebnih del za nadgradnjo bazena Ukova, pa je treba najprej izdelati prostorsko preveritev za umestitev potrebnih objektov in infrastrukture, kar pa je lahko izvedeno kot naslednja faza ureditve bazena na Ukovi. V prvi fazi pa se bazen Ukova usposobi do te mere, da ga lahko kopalci nemoteno spet uporabljajo.
 
Eva Mlakar: Vsekakor bomo bazen občankam in občanom vrnili, bodisi kot obnovljen objekt, bodisi kot novogradnjo. O tem naj odločijo strokovnjaki s projektno dokumentacijo, ki je že v nastajanju. Sama se bom zavzemala, da lokacija ostane nespremenjena, saj si Ukove ne predstavljam brez bazena, bazen pa ne brez Ukove.
 
Sabina Mulalić: Vsekakor, bi se zavzela in ga dala v kratkoročni plan na lokacijo Ukova. V primeru, da plan a ne bi bil izvedljiv, bi prešla na plan b, iskanje druge lokacije v mestu Jesenice.
 
Blaž Račič: Že najmanj 20 let je bila na Jesenicah javna skrivnost, da je bazen Ukova dotrajan. Poročilo, ki sem ga na mizo prejel tik pred poletno sezono, je govorice uradno potrdilo. Kljub izvedenim nekaterim vzdrževalnim delom in sanacijskim posegom v zadnjih nekaj letih je bilo tveganje, da bi se zaradi dotrajanosti kateremu od otrok ali drugih obiskovalcev kaj zgodilo, ostalo preveliko – bazen je ostal zaprt. Pravilnost odločitve je z odločbo potrdila tudi gradbena inšpekcija, ki je zaprla bazen. Prepričan sem, da bi vsak odgovoren človek ravnal enako in zaščitil uporabnike, še posebej otroke in mladino, jasna je tudi odločitev gradbene inšpekcije. O priljubljenosti bazena priča s peticijo izražena podpora za ohranitev bazena na zdajšnji lokaciji in kot takšno sem pobudo sprejel. Odločitev za zaprtje bazena je bila težka, saj sem se zavedal širših posledic. Kot odgovor na to odločitev se pripravlja gradbena dokumentacija za celovito sanacijo bazena na obstoječi lokaciji. Na ta korak je bazen čakal dolga leta. Zdaj je narejen. Ko bo projektna dokumentacija izdelana, bo šele mogoče oceniti vrednost predvidene investicije. Za izvedbo investicije bo treba zagotoviti sredstva, poleg sredstev občinskega proračuna še sredstva z raznih razpisov. Ne smemo zanemariti zamisli, da ob reki Savi tik pod Hrušico celovito uredimo večje zemljišče, ki je v lasti Občine, in se ga nameni občanom ter turistom. Lokacija poleg izgradnje bazena omogoča postavitev glamping hišic in ureditev parkirišča za avtodome. Takšna rešitev ustvarja priložnost, da se združi moči z zasebnim investitorjem: občani pridobijo javno kopališče, omogoči se nadgradnja turistične ponudbe in ustvari višja dodana vrednost. To je bistvo te zamisli, aktivnosti s tem namenom že tečejo.
 
Andrej Vastl: kandiat se na prošnjo za podajo pisnega odgovora na zastavljeno vprašanje ni odzval. Na soočenju pa je povedal: "Definitivno bazen si takšna občina zasluži in ga mora imeti, nujno. Obstoječe definitivno ni. Tako kot je že g. Račič povedal, je potrebno poiskati oz. saj so dejansko - občinska zemlja je, na kateri se da narediti primeren bazen. Prav tako je potrebno, da gre bazen na drug način ogrevanja."
 

Tjaša ŽnidarDelite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

  • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
  • Stopite v stik s prijatelji
    1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
    2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
    3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...